X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Фотоефект та його застосування

Завантажити презентацію

Фотоефект та його застосування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

1887 год. Генріх Герц відкрив явище фотоефекту

Слайд 2

1890 год Олександр Григорович Столєтов встановив кількісні закономірності фотоефекту.

Слайд 3

1905 год Альберт Ейнштейн обгрунтував квантову природу фотоефекта і всі його закономірності hν = А+ mv²/2

Слайд 4

Правила поведінки на уроці Стислість сестра таланту Знання – сила Шепіт – гучніший крику Критикуючи – пропонуй Будь уважний

Слайд 5

Конкурс знавців Завдання 1. Визначити довжину хвилі червоної границі фотоефекту для срібла. Робота виходу для срібла дорівнює 6,9 · 10-19 Д ж. Завдання 2. Визначити кінетичну енергію електронів, що вилітають з калію (А=3,5·10-19 Дж) при його освітленні променями з довжиною хвилі 3,45 · 1 0 -7 м. Завдання 3. На поверхню вольфраму, робота виходу з якого дорівнює 7,2 · 10-19  Д ж, падають промені з частотою 1,2·1015Гц. Визначити швидкість фотоелектронів і їх кінетичну енергію (маса електрона 9,1·10-31кг) Завдання 4. Робота виходу електрона з барію дорівнює 3,9 · 10-19 Д ж. Швидкість фотоелектронів становить 3 · 105 м/с. Визначити довжину світлової хвилі і червону межу фотоефекту (маса електрона 9,1·10-31кг).

Слайд 6

Задачі для розв’язування біля дошки Задача 5. Довжина світлової хвилі, що відповідає червоній межі фотоефекту, для деякого металу 275 нм. Знайти максимальну швидкість електронів, що вириваються з металу світлом довжиною хвилі 180 нм. Задача 6. Знайти частоту світла, що вириває з металу електрони, які повністю затримуються різницею потенціалів 3 В. Червона межа фотоефекту для даного металу 6.10 14 Гц.

Слайд 7

«Конкурс теоретиків» Що називають фотоелектричним ефектом? У чому полягає експериментальне дослідження, проведене А.Г. Столєтовим? Сформулюйте закони зовнішнього фотоефекту. На графіку видно, що сила фотоструму відмінна від нуля і при нульовій напрузі. Чому? Яка напруга називається затримуючою? На що витрачається енергія фотонів при фотоефекті? У чому суть гіпотези Ейнштейна в теорії фотоефекту? Що таке фотон? Що таке червона межа фотоефекту? Як пояснити на основі рівняння Ейнштейна закони фотоефекту? До яких висновків дійшли вчені відносно природи світла після відкриття фотоефекту?

Слайд 8

Застосування фотоефекту Розрізняють зовнішній, внутрішній і вентильний фотоефект, які дістали широкого використання на практиці Кіно: відтворення звуку Фототелеграф. Фотометрія: для вимірювання сили світла, яскравості, освітленості. Керування виробничими процесами Вироблення електричної енергії

Слайд 9

Фотоелемент – пристрій, в якому енергія світла керує енергією електричного струму або перетворюється в неї Перший фотоелемент, дія якого грунтується на зовнішньому фотоефекті, створив Олександр Григорович Столєтов в кінціі XIX ст.

Слайд 10

ФОТОЕЛЕМЕНТИ Вакуумні Напівпровідникові

Слайд 11

Фототелеграф, фототелефон Кіно: відтворення звуку Входить в схему фотореле: автомати в метро и т.п. Вакуумні фотоелементи При потраплянні світла на катод фотоелемента в колі виникає електричний струм, який вмикає або вимикає реле.

Слайд 12

Застосування фотоефекту Внутрішній фотоефект Фоторезистори. При потраплянні випромінювання всередину речовини відбуваються два явища . Одні кванти випромінювання, поглинаючись атомами (або йонами), збільшують кінетичну енергію їх теплового руху, тому речовина нагрівається. Інші кванти випромінювання, поглинаючись атомами, виробляють фотойонізацію, внаслідок чого в речовині утворюються додаткові носії заряду – електрони провідності і дірки. Їх утворення веде до зменшення електричного опору. Використовується при автоматичному управлінні електричними ланцюгами за допомогою світлових сигналів і в ланцюгах змінного струму.

Слайд 13

Застосування фотоефекту Вентильний фотоефект Напівпровідниковий фотогальванічний елемент – прилад, в якому утворюється електрорушійна сила в електричному переході між різнорідними напівпровідниками при дії на нього електромагнітного випромінювання Використовується в сонячних батареях, які мають ККД 12-16% і застосовуються в штучних супутниках Землі, при виробленні енергії в пустелі.

Слайд 14

Напівпровідникові фотоелементи Фотоелементи з p-n переходом створюють ЕРС близько 1-2 В. Вихідна потужність досягає сотень ватт при ККД до 20%

Слайд 15

Запитання для закріплення Що називають фотоелементом ? У чому суть явища зовнішнього фотоефекту? Найбільш поширені фотоелементи? У яких пристроях (приладах) застосовуються фотореле і фоторезистор?

Слайд 16

Дякуємо за увагу!

Слайд 17

Слайд 18

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика