X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
мв

Завантажити презентацію

мв

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Зміст дисципліни Провідними завданнями курсу є розвиток економічного мислення і формування загальної економічної культури студента як особистості і фахівця, зростання його креативного потенціалу і лідерських якостей, що також створює дієву мотивацію до саморозвитку студентів як особистостей. Участь студентів у підготовці й виконанні проектів у процесі між предметних тренінгів розвиває їх практичні професійні навички а також вміння ефективно працювати в команді. Також відпрацьовуються навчально-дослідницькі підходи до вирішення актуальних соціально-економічних проблем, що, у свою чергу, готує студентів до подальшої як викладацької, так і наукової роботи. При цьому між предметна модель проведення тренінгових занять створює реальні взаємозв’язки з фаховими кафедрами університету, а також можливості проведення студентами педагогічної практики на заняттях з фахових дисциплін.

Слайд 3

Практичне застосування Оволодіння сучасними вітчизняними і зарубіжними методиками викладання, розроблення інтерактивних моделей проведення лекційних і семінарських занять, між предметних тренінгів, виконання бізнес-проектів навчально-дослідницького характеру суттєво підвищують педагогічну і економічну компетентність випускників.

Слайд 4

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами Дисципліна носить міжпредметний характер. Вона має тісний зв’язок не тільки з курсами психолого-педагогічного циклу. Важливо, що лекції і практичні заняття проводяться на основі адаптації до професійних компетенцій студентів кожного факультету КНЕУ.

Слайд 5

Література Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 708 с. Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки: Навч.-метод.посіб. для самост.вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 341 с. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті / Навчальний посібник.-Київ: КНЕУ, 1999.-128 с. Методика викладання економіки. Практикум. Булавіна О.А. та ін. – К. КНЕУ: 10 др. арк. (у друці).

Слайд 6

Відгуки Вибір дисципліни "Методика викладання економіки" надає студентам можливість отримати другу спеціальність "Викладач економіки", що значно підвищує їх конкурентну спроможність на ринку праці. Наші випускники працюють не тільки у закладах освіти, в тому числі і в нашому університеті, а й у тренінгових центрах, ліцеях і коледжах, міністерствах, відомствах і бізнесових організаціях. Щорічне дослідження ставлення студентів до дисципліни (після її засвоєння) показує, що близько 80% - 90% студентів задоволені вивченням курсу. Про це свідчить і зростаюча динаміка вибору дисципліни студентами усіх факультетів.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка