X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Логістичне обслуговування

Завантажити презентацію

Логістичне обслуговування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дисципліна “Логістичне обслуговування” для спеціальності 7.050208 “Логістика”

Слайд 2

Структура дисципліни

Слайд 3

Мета викладання навчальної дисципліни Мета викладання курсу “Логістичне обслуговування” полягає у формування знань і навичок організації та технології логістичного обслуговування споживачів, оцінки його якості та розробки оптимальної стратегії обслуговування клієнтів компанії в умовах швидко змінного ринкового середовища

Слайд 4

Завдання вивчення навчальної дисципліни Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є: організація і технологія обслуговування споживачів; використання логістичних концепцій до планування і відстежування процесів обслуговування споживачів; планування та контроль циклу обслуговування споживача; розробка оптимальної стратегії роботи з клієнтами компанії; оцінка якості логістичного обслуговування та розробка стандартів обслуговування.

Слайд 5

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця Предметом вивчення дисципліни “Логістичне обслуговування” є процес обслуговування споживача, показники якості обслуговування, стратегії логістичного обслуговування.

Слайд 6

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: основні визначення та терміни навчальної дисципліни; цілі логістичного обслуговування; компоненти логістичного обслуговування та їх вплив на рівень обслуговування споживачів; основи організації і технології обслуговування споживачів; основні види витрат на логістичне обслуговування; поняття "стандартів обслуговування" та якості послуг; різні концепції логістичного обслуговування.

Слайд 7

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: розраховувати компоненти логістичного обслуговування; якісно обслуговувати споживачів на всьому ланцюгу: допродажного, продажного та післяпродажного обслуговування; визначати пріоритети в обслуговуванні споживачів; сегментувати споживачів та розроблювати пакети логістичних послуг для різних сегментів; кількісно оцінювати рівень логістичного обслуговування; планувати та контролювати цикл обслуговування споживача; розробляти оптимальні стратегії роботи з клієнтами компанії; оцінювати якість логістичного обслуговування та розробляти стандарти обслуговування.

Слайд 8

Зміст навчальної дисципліни Модуль №1 „Сутність логістичного обслуговування споживачів” Модуль №2 „Оптимальний рівень обслуговування споживачів” Модуль №3 “Курсова робота”

Слайд 9

Список рекомендованої літератури Крикавський Є.В. Логістика: Навчальний підручник. - Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 199. - 264с. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность. - СПб: Питер, 2000. - 240с. Логистика: Общественный пассажирский транспорт. Учебник для студентов экономических вузов / Под общ. Ред. Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие») Мате Э. Послепродажное обслуживание. Пер. з франц. - М.: “Прогрес”, “Универс”, 1993. - 155с. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Касенов А.Г. Логистика: Обслуживание потребителей: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 190с. Николайчук В. Логистика в сфере распределения. - СПб: Питер, 2001. - 160с. Джонсон Дж.С., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мерфи П.Р. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ. под ред. Н.А. Коржа. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — 624 с. (с. 126–137) Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок/Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2001. — 640 с. (с. 77–98)

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка