X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Грошово-Кредитна (Монетарна) політика в Україні

Завантажити презентацію

Грошово-Кредитна (Монетарна) політика в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ГО Банки, гроші та фінансові ринки Ольга Зарічинська

Слайд 2

Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=127394 Особливості грошово-кредитної політики Національного банку України в контексті досягнення макроекономічної стабільності http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_8/231.pdf Суть і цілі грошово-кредитної політики http://www.ukr.vipreshebnik.ru/2012-06-25-17-05-22/368-2011-05-25-12-45-15.html Андерс Ослунд Старший научный сотрудник института экономики имени Петерсона. Новому главе НБУ нельзя идти по стопам Арбузова. 24 декабря 2012. http://forbes.ua/opinions/1344648-novomu-glave-nbu-nelzya-idti-po-stopam-arbuzova Література

Слайд 3

Це - комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України шляхом використання визначених Законом «Про Національний банк України» засобів і методів. Відповідно до ст.25 Закону України «Про Національний банк України» основними економічними засобами та методами Г.к.п. є регулювання обсягу грошової маси через: 1) визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для комерційних банків; 2) процентну політику; 3) рефінансування комерційних банків; 4) управління золотовалютними резервами; 5) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права), в т. ч. з казначейськими зобов’язаннями, на відкритому ринку; 6) регулювання імпорту та експорту капіталу; 7) емісію власних боргових зобов’язань і операції з ними. В Україні головним суб’єктом Г.к.п. є Національний банк, який відповідно до Конституції України та Закону «Про Національний банк України» визначає та реалізує Г.к.п. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

Слайд 4

Об'єктами, на які найчастіше спрямовуються регулятивні заходи монетарної політики, є такі змінні грошового ринку: - пропозиція (маса) грошей; - ставка процента; - валютний курс; - швидкість обігу грошей та ін. Об'єкти монетарної політики

Слайд 5

В Україні головним суб'єктом грошово-кредитної політики є Національний банк. Крім нього, у виробленні грошово-кредитної політики беруть участь інші органи державного регулювання економіки – Міністерство фінансів, міністерство економіки, безпосередньо уряд, Верховна Рада, яка затверджує проект основних напрямків грошово-кредитної політики, який створює НБУ. Органи виконавчої та законодавчої влади визначають основні макроекономічні показники, які слугують орієнтирами для формування цілей грошово-кредитної політики (обсяг ВВП, розмір бюджетного дефіциту, платіжний та торговельний баланси, рівень зайнятості та ін.). Верховна Рада, крім того, регулярно заслуховує доповіді Голови НБУ та одержує інформацію банку про стан грошово-кредитного ринку в Україні. Проте вирішальна роль у розробленні та реалізації монетарної політики належить Національному банку, оскільки він несе відповідальність перед суспільством за стан монетарної сфери. Як передбачено Конституцією України (ст. 100), Рада НБУ самостійно розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням Суб'єкти монетарної політики

Слайд 6

Стаття 8. Завдання Ради Національного банку Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) основними завданнями Ради Національного банку є розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики. { Стаття 8 в редакції Законів N 1919-III ( 1919-14 ) від 13.07.2000, N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 } http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14 Розділ II ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ { Назва розділу II в редакції Закону N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

Слайд 7

Члени Ради Національного Банку Прізвище, ім'я, по батькові Призначено АКІМОВА Ірина Михайлівна Указ Президента України від 16.04.10 №545/2010 АРБУЗОВ Сергій Геннадійович Входить до складу Ради Національний банк України за посадою як Голова Національного банку України ГАЙДУЦЬКИЙ Павло Іванович Указ Президента України від 16.04.10 № 545/2010 ГОНЧАРОВ Михайло Олександрович Постанова Верховної Ради України від 11.01.07 № 560-V ГОРБАЛЬ Василь Михайлович Постанова Верховної Ради України від 11.01.07 № 560-V КЛЮЄВ Сергій Петрович Постанова Верховної Ради України від 11.01.07 № 560-V КОЛЕСНІКОВ Борис Вікторович Постанова Верховної Ради України від 11.01.07 № 560-V ПОЛУНЄЄВ Юрій Володимирович Постанова Верховної Ради України від 05.09.2008 № 504-VІ ПОРОШЕНКО Петро Олексійович Постанова Верховної Ради України від 11.01.07 № 560-V ПОРТНОВ Андрій Володимирович Указ Президента України від 16.04.10 № 545/2010 ПРАСОЛОВ Ігор Миколайович Постанова Верховної Ради України від 11.01.07 № 560-V Голова Ради НБУ за Рішенням Ради НБУ від 26.04.12 № 1 ФЕДОСОВ Віктор Михайлович Указ Президента України від 16.04.10 № 545/2010 ХОРОШКОВСЬКИЙ Валерій Іванович Указ Президента України від 16.04.10 № 545/2010 ШПЕК Роман Васильович Указ Президента України від 16.04.10 № 545/2010

Слайд 8

Слайд 9

Закон України "Про банки і банківську діяльність" Закон України "Про Національний банк України" Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Закон України "Про страхування" Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" Закон України "Про захист персональних даних" Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" Закони України

Слайд 10

Cтаття 10. Склад та формування Ради Національного банку До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Президентом України та Верховною Радою України. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про Національний банк України

Слайд 11

у виборі цілей; встановленні певної ієрархії цілей; визначенні параметрів цілей. Стратегія політики полягає:

Слайд 12

Полягає у виборі засобів, інструментів, які є найкращими (преференційними) для досягнення поставлених цілей. Цілі грошово-кредитної політики можна згрупувати таким чином: кінцеві; проміжні; оперативні. Тактика грошово-кредитної політики

Слайд 13

економічне зростання; висока зайнятість населення; стабільність цін у державі; рівновага платіжного балансу. Стратегічні цілі загальнодержавної економічної політики – це:

Слайд 14

Головним критерієм успішності проведення грошово-кредитної політики є підтримання у середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін. Річний показник приросту індексу споживчих цін у 2013 – 2014 роках має стабілізуватися в діапазоні 4 – 6%, а починаючи з 2015 року – утримуватися в межах 3 – 5%. залежить від узгодженості кінцевих (стратегічних) цілей грошово-кредитної і загальнодержавної економічної політики. Критерій успішності

Слайд 15

політика відкритого ринку, політика рефінансування, політика обов'язкових резервних вимог Інструменти грошово-кредитної політики

Слайд 16

бюджетною, податковою, валютною, зовнішньоекономічною сферами. Грошово-кредитна політика тісно пов'язана з

Слайд 17

аналіз і прогноз розвитку макроекономічної ситуації в Україні; основні завдання грошово-кредитної політики; цільові орієнтири грошово-кредитної політики; інструменти регулювання грошово-кредитного ринку. Національний банк України як центральний банк держави щорічно розробляє проект основних напрямків грошово-кредитної політики, які затверджуються Верховною Радою України. Ці напрямки передбачають:

Слайд 18

http://www.bank.gov.ua/3dtour/index.html#!prettyPhoto Музей грошей Національного банку України Віртуальна екскурсія

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка