X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Доходы и расходы местных бюджетов

Завантажити презентацію

Доходы и расходы местных бюджетов

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОХОДИ І ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Слайд 2

Місцеві фінанси – це система формування, розподілу і використання доходів територіальними громадами та місцевими органами влади з метою виконання закріплених за ними функцій і завдань. Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих рад народних депутатів і місцевих державних адміністрацій, розподілі та використанні цих фондів на фінансування, утримання й розвиток соціальної інфраструктури, місцевого господарства.

Слайд 3

До місцевих бюджетів зараховуються місцеві податки та збори, що встановлюються сільськими, селищними, міськими радами в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць. До місцевих податків і зборів належать (згідно Податкового кодексу України): Стаття 10. Місцеві податки та збори: 10.1. До місцевих податків належать: 10.1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 10.1.2. єдиний податок. 10.2. До місцевих зборів належать: 10.2.1. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 10.2.2. збір за місця для паркування транспортних засобів; 10.2.3. туристичний збір. 10.3. Місцеві ради обов’язково установлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 10.4. Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору. 10.5. Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється. 10.6. Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Слайд 4

Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється органами державної податкової служби та міськими, селищними, сільськими радами. Місцеві податки й збори, внесені за рахунок коштів юридичних осіб, їх філіалів, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів, відносяться до валових витрат виробництва та обігу. З місцевих бюджетів здійснюються видатки на такі цілі: -фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що перебувають у підпорядкуванні виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також соціально-культурних заходів відповідно до покладених на ці органи влади функцій; -утримання представницьких і виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та органів місцевого самоврядування; -фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів; -інші заходи, що фінансуються відповідно до чинного законодавства України з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Усі ці витрати безпосередньо пов'язані з інтересами широких верств населення й суттєво впливають на загальні соціальні процеси в державі й насамперед на рівень його добробуту, освіченості, забезпеченості медичними послугами, а також послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності на випадок непередбачуваних обставин.

Слайд 5

За 2010 рік до місцевих бюджетів надійшло в цілому 80,5 млрд. гривень доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів), що становило 108,2 відсотка розрахункового показника Міністерства фінансів України (проти 91,6 відсотка у 2009 році) або більше на 6,1 млрд. гривень. Порівняно з 2009 роком доходи місцевих бюджетів зросли на 9,5 млрд. гривень або на 13,3 відсотка. Надходження податку з доходів фізичних осіб, який є основним джерелом доходів місцевих бюджетів, становили 51 млрд. гривень або 101 відсоток розрахункового показника (проти 99,1 відсотка у 2009 році) і збільшилися порівняно з 2009 роком на 6,5 млрд. гривень. Поряд з тим, питома вага доходів бюджету розвитку у доходах місцевих бюджетів зменшилася порівняно з 2007 роком у 2,5 рази і становила лише 3,2 відсотка. Видатки місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2010 рік проведені загалом в обсязі 152 млрд. гривень із зростанням проти 2009 року на 24,9 млрд. гривень або на 19,6 відсотка. Виконання відповідного розрахункового річного показника Міністерства фінансів України становило 102,9 відсотка, у тому числі за загальним фондом - 99,4 відсотка, спеціальним фондом - 137,6 відсотка. У структурі видатків місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займають видатки на утримання соціально-культурної сфери (84,1 відсотка), які зростають значно вищими темпами, ніж інші.

Слайд 6

Динаміка часток щомісячних надходжень до місцевих бюджетів у річному обсязі за 2006-2011 роки * - частка доходів визначена щодо планового показника, передбаченого на рік

Слайд 7

Динаміка темпу зростання доходів місцевих бюджетів за січень-грудень 2006-2010 років

Слайд 8

Динаміка структури податкових надходжень до місцевих бюджетів у січні-грудні за 2006-2010 роки

Слайд 9

Динаміка часток щомісячних видатків місцевих бюджетів у річному обсязі за 2006-2011 роки * - частка видатків визначена щодо планового показника, передбаченого на рік

Слайд 10

Динаміка темпу зростання видатків місцевих бюджетів за січень-грудень 2006-2010 років

Слайд 11

Динаміка структури видатків місцевих бюджетів у січні-грудні 2006-2010 років

Слайд 12

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка