X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Презентація “Україна та зелена економіка”

Завантажити презентацію

Презентація “Україна та зелена економіка”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація “Україна та зелена економіка” 20 липня 2012 року Проект сприяння економічному розвитку та зайнятості *

Слайд 2

Коричнева економіка харакетризується: високими викидами вуглецю; високою ресурсомісткістю; відсутністю орієнтації на вирішення соціальних проблем. *

Слайд 3

Викиди парникових газів за секторами *

Слайд 4

2,4 млн. кусків пластику попадає до світового океану кожної години *

Слайд 5

Наслідки глобальної зміни клімату в Україні *

Слайд 6

Можливі зміни середньої температури взимку та влітку до кінця століття Південь України: середня температура влітку +28...+30°С (зараз +21...+23°С), взимку +2...+5°С (зараз -3...0°С) Центральна та Північна Україна: середня температура влітку +24...+25°С (зараз +18...+19°С), взимку +2...+4°С (зараз -3...-5°С) *

Слайд 7

Екстремальні природні явища, такі як буревії, шторми, сильні зливи, засухи, теплові хвилі стануть частішати та ставати інтенсивнішими Це відбувається вже зараз: за останні роки кількість та масштабність природних стихійних лих в Україні збільшилася майже вдвічі в порівнянні з кінцем минулого сторіччя. Погода *

Слайд 8

Коли закінчиться вода? Дефіцит води для потреб населення, сільського господарства та промисловості Вплив опадів підсилиться Підвищенням температури Розмноженням шкідників Екстремальними погодними умовами Південь, Центр, Схід України: влітку зменшиться на 35-40% взимку зменшиться на 20% Річний стік річок до кінця сторіччя може зменшиться на 10-20%, а в південних та східних регіонах до 50%. Кількість опадів Дефіцит водних ресурсів Україні не загрожує, оскільки він вже давно існує. Україна має 1000 м3 на людину води на рік, а за класифікацією ООН, якщо менше ніж 1500 м3, то це - вододефіцитна країна. *

Слайд 9

Зміна географічних ареалів існування біологічних видів Клімат південних та східних областей набуватиме ознак напівпустелі Північні області набуватимуть ознак степу до 50% флори буде під загрозою вимирання та зникнення. Вплив на природу *

Слайд 10

Енергоємність ВВП, кг/долар США *

Слайд 11

Глобальний імпульс для переходу до зеленої економіки Україна належить до найзабрудненіших та екологічно проблемних країн -рівень навантаження на природне середовище в 4-5 разів перевищує аналогічні показники в інших країнах. За ступенем забруднення та деградації довкілля Україна посідає одна із перших місць у пострадянському суспільстві -при питомій вазі території держави – 2,7 %, викиди шкідливих речовин до атмосфери досягають – 18%, скидання стічних вод у поверхневі водойми – 12%, щорічне складування відходів – 19% від у недалекому минулому загальносоюзних показників. Зміни клімату *

Слайд 12

Вихід із ситуації глобальної кризи заміна коричневої економіки на ЗЕЛЕНУ ЕКОНОМІКУ, яка веде до підвищення якості життя людини і не руйнує природні основи самого життя *

Слайд 13

Що таке “зелена економіка”???? У простому розумінні "зелена" економіка - це економіка, що підтримує гармонійну взаємодію між людьми та природою, намагаючись задовольнити потреби обох одночасно. 3 Зелена економіка - підвищує добробут людей; - забезпечує соціальну справедливість; - при цьому істотно знижуються ризики для навколишнього середовища. *

Слайд 14

Що таке “зелена економіка”???? “Зелена" економіка - це економіка з низькими викидами парникових газів, ефективним використанням ресурсів і врахуванням інтересів суспільства. “Зелена" економіка - це концепція економічного розвитку за рахунок якомога ширшого впровадження енергоефективних технологій, методів «чистого виробництва», використання відновлювальних джерел енергії. 3 *

Слайд 15

Етапи розвитку «зеленої економіки» в Україні Вперше - березень 2009 р., напередодні саміту G20 в Лондоні (заходи з подолання світової фінансової кризи) - доповідь про зелену економіку. Проголошення нового глобального зеленого курсу - єдиний шлях розвитку, здатний повернути світовим економічної та фінансової систем стійкість. Міжнародні декларації ЮНЕП і ООН, стратегічні документи міжнародних Конференцій та Самітів (Конференції і Світовий саміт ООН, Всесвітній економічний форум, РІО +20 ...) Розроблено цілі розвитку тисячоліття; Затверджена Концепція національної екологічної політики на період до 2020 р.; Прийнята Стратегія національної екологічної політики на період до 2020 р. Допрацьовується Національна концепція впровадження та розвитку більш чистих виробництв та екологічної технології на період до 2020 р. *

Слайд 16

Хто підтримує і хто виграє від рішень переходу на модель “зеленої економіки”? Науковці Громадські організації Громадяни Уряди Бізнес Інноваційні технології Корпоративна культура Усі сектори суспільства! *

Слайд 17

10 ключових галузей для «зеленої економіки»: Будівництво Сільське господарство Промисловість Енергопостачання Рибальство Лісове господарство Туризм Транспорт Управління відходами Управління водними ресурсами. *

Слайд 18

Напрямки інвестицій в зеленій економіці Перехід до альтернативних джерел енергії (вітер, сонце, біомаса, геотермальні джерела) Використання нетрадиційних джерел енергії дозволить Україні скоротити потребу в вичерпних видах палива на 40%, в т.ч. по Чернівецькій області на 108%. Стимулювання екологічної інфраструктури планети, включаючи питну воду, ліси, грунти Підтримка сталого сільського господарства, в тому числі органічного виробництва Підвищення енергоефективності старих і нових будинків Підвищення довіри до збалансованого розвитку транспорту *

Слайд 19

«Менше» може стать «більше» Зменшення споживання енергії економить гроші Зменшення споживання сировини економить гроші Зменшення споживання води економить гроші Зменшення споживання відходів економить гроші Зменшення використання землі економить гроші та захищає навколишнє середовище. *

Слайд 20

Зелений бізнес Інструменти політики Регуляторна база - Закони - Нормативні вимоги - Директиви Економічні інструменти - Податки і збори - Податкові гальма і субсидії Добровільні заходи в управлінні природокористуванням - Інформування про зміст, можливості та переваги зеленого бізнесу - Консультації та підтримка у впровадженні зеленого виробництва та продукції, а також участі в зелених ринках - Співпраця між бізнес-організаціями та державними органами влади * Seite *

Слайд 21

Напрямки сприяння у розвитку зеленого бізнесу Сприяння розвитку законодавства, яке стимулює ЗБ, у т.ч. Зменшення екологічно шкідливих субсидій Підвищення ролі екологічного оподаткування, у тому числі введення податку на двоокис вуглецю Створення системи торгівлі викидами Виділення Зелених бізнес зон Стимулювання дотримання законодавства шляхом Підтримки постійного діалогу між органами управління та промисловістю Посилення культури соціальної відповідальності серед підприємств; Підтримка інноваційних компаній через формування позивного іміджу та обміну інформацією Утворення та посилення ролі існуючих кластерів поширення знань та технологій, наприклад Грінкубатори чи дослідницькі центри при університетах Посилення зв'язків між промисловістю та університетами * Seite *

Слайд 22

Напрямки сприяння у розвитку зеленого бізнесу Організація подій для обміну know-how по зелених рішенням для науково-дослідних установ та компаній, які пропонують енерго- та ресурсоефективні рішення для галузі; Сприяння доступу галузі до дешевих фінансових ресурсів: Надання інформації про джерела фінансування; Стимулювання забезпечення державних гарантій для стратегічних проектів; Пропозиції щодо створення державного фонду для інновацій чи іншої форми державного фінансування проектів зеленого бізнесу. Забезпечення платформи для поширення інформації, у т.ч. Стану та тенденцій на ринку зеленого бізнесу; Наявні зелені технології; Кращі практики; Вигоди від зелених інвестицій; Інструменти, що використовуються у зеленому бізнесі, напр. більш чисте виробництво, оцінка життєвого циклу продукту, дизайн для довкілля, тощо. Створення медіа ресурсів, які б зачіпали інтереси різних зацікавлених сторін, і висвітлювали потребу, можливості та прогрес із зеленим зростанням. * Seite *

Слайд 23

ВИСНОВКИ Неминучість реструктуризації економіки України очевидна. Природні ресурси вичерпні, а перспективи залучення інвестицій в «зелені» сектори економіки спонукають шукати нові джерела зростання Україна – важливий гравець у впровадженні концепції “зеленої економіки”. Україна може скористатися моментом: Зменшити енергоємність економіки; Зменшити енергозалежність; Реструктуризувати. економіку *

Слайд 24

Головне - внутрі *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія