X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Основні екологічні закони"

Завантажити презентацію

"Основні екологічні закони"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основні екологічні закони Учениці 11 класу Загальноосвітньої школи №2 М.Українки Гочаренко Маргарити

Слайд 2

Закон мінімуму Ю. Лібіха За стаціонарного стану лімітуючою буде та речовина, доступна кількість котрої найбільш близька до необхідного мінімуму. Стійкість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі його екологічних потреб. Разом із законом Шелфорда об'єднується в принцип лімітуючих факторів. Бочка Лібіха

Слайд 3

Закон толерантності (закон Шелфорда) Відсутність або неможливість розвитку екосистеми визначається нестачею й надлишком будь-якого з факторів (тепло,світло тощо).Фактором,що лімітує процвітання організму, може бути як мінімум,так і максимум екологічного впливу, діапазон між якими визначає ступінь витривалості (толерантності) організму до даного фактора.

Слайд 4

Закон рівнозначності умов життя Усі природні умови середовища, необхідні для життя, відіграють рівнозначні ролі. Необхідні для продуктивної життєдіяльності рослин природні умови.

Слайд 5

Закон конкурентного виключення (принцип Гаузе) Два види, що займають одну екологічну нішу, не можуть співіснувати в одному місці нескінченно довго. Результат експерименту Г.Гаузе з інфузоріями, Paramecium aurelia витісняє Paramecium caudatum.

Слайд 6

Закон біогенної міграції атомів (закон В.І.Вернадського) Міграція хімічних елементів на земній поверхні та в біосфері в цілому здійснюється під переважаючим впливом живої речовини, організмів. Рослини поглинають СО2,а “видихають” О2.

Слайд 7

Закон внутрішньої динамічної рівноваги Речовина, енергія, інформація та динамічні якості окремих природних систем перебувають у тісному взаємозв'язку.Цим законом пояснюємо гомеостаз організму, популяції і навіть усього біогеоценозу. Будь-яка зміна у природі, спричинена людиною, викликає ланцюг наслідків - порушення однієї ланки цього ланцюга призводить до відповідних порушень в інших ланках.

Слайд 8

Закон сукупної дії природних факторів (закон Мітчерліха-Тинемана-Бауле) Розмір урожаю залежить від усієї сукупності екологічних факторів одночасно.

Слайд 9

Закон розвитку довкілля Будь-яка природна система розвивається лише за рахунок використання матеріально-енергетичних та інформаційних можливостей навколишнього середовища. Абсолютно ізольований саморозвиток неможливий – це висновок із законів термодинаміки. З цього закону випливають наступні висновки: абсолютно безвідходне виробництво неможливе; будь яка більш високо організована система в своєму розвитку є потенційною загрозою для менш організованих систем; біосфера землі як система розвивається за рахунок внутрішніх і космічних ресурсв.

Слайд 10

Закон константності (сформульований В.І.Вернадським) Кількість живої речовини біосфери, утвореної за певний геологічний час, є постійною величиною. Наслідком цього закону є правило обов’язкового заповнення екологічних ніш. Вигляд зміни чисельності конкуруючих видів в певній екологічній ніші.

Слайд 11

Закон генетичної різноманітності Все живе генетично різне й має тенденцію до збільшення біологічної різнорідності. Різноманітність приматів

Слайд 12

Закон історичної незворотності Загальний процес розвитку біосфери та людства однонаправлений. Отже випливає, що для кожного конкретного інтервалу геологічного часу притаманні свої власні, специфічні за складом, групи організмів, а отже відклади можна розпізнавати і зіставляти за комплексом викопних решток, які вони містять.

Слайд 13

Закон кореляції (сформульований Ж.Кюв'є) В організмі як цілісній системі всі частини відповідають одна одній як за будовою, так і за функціями. Так хижі мають ікла й різці,які необхідні для їхнього способу життя.

Слайд 14

Закон максимізації енергії У конкуренції з іншими системами зберігається та з них, яка найбільше сприяє надходженню енергії та інформації й використовує максимальну їх кількість найефективніше.

Слайд 15

Закон нерівномірності розвитку частин систем Система одного виду розвивається не зовсім синхронно — в той час, коли один досягає більш високої стадії розвитку, інші залишаються в менш розвиненому стані. Так у лісі дерева,які отримують більше світла ростуть вищими.

Слайд 16

Закон максимуму біогенної енергії (закон Вернадського-Бауера) Будь-яка біологічна та біонедосконала система, що перебуває в стані стійкості нерівноваги (динамічно рухливої рівноваги з довкіллям), збільшує, розвиваючись, свій вплив на середовище.

Слайд 17

Закон обмеженості природних ресурсів Усі природні ресурси в умовах Землі вичерпні Вчені стверджують, що в найближчі 25-30 років світові запаси прісної води скоротяться у два рази.

Слайд 18

Закон піраміди енергій З одного трофічного рівня екологічної піраміди на інший переходить у середньому не більше 10% енергії.

Слайд 19

Закон односпрямованості потоку енергії Енергія, яку одержує екосистема і яка засвоюється продуцентами, розсіюється або разом з їхньою біомасою незворотно передається консументам І, ІІ, ІІІ та інших порядків, а потім редуцентам, що супроводжується певною втратою енергії на кожному трофічному рівні як наслідок процесів, що супроводжують дихання.

Слайд 20

Закон зменшення енерговіддачі в природокористуванні Процес одержання з природних систем корисної продукції, з часом (у історичному аспекті) на її виготовлення в середньому витрачається дедалі більше енергії (зростають енергетичні витрати на одну людину).

Слайд 21

Закон оптимальності Розмір будь-якої системи повинен відповідати її функції і жодна система не може звужуватися або розширюватися до нескінченності. Приклад порушення оптимальності - вирощування будь-якої сільськогосподарської культури на величезних площах,це призводить до лавиноподібного розмноження шкідників, виснаження ґрунту і, врешті-решт, до загибелі екосистеми.

Слайд 22

Закон ґрунтостомлення (зниження родючості) Через тривале використання й порушення природних процесів ґрунтоутворення відбувається поступове зниження природної родючості грунтів.

Слайд 23

Закон екологічної кореляції В екосистемі жива речовина та абіотичні компоненти функціонально відповідають один одному, випадання однієї частини системи неминуче призводить до вимикання пов'язаних з нею інших частин екосистеми та функціональних змін.

Слайд 24

Закони Б. Коммонера все пов'язане з усім; все мусить кудись діватися; природа знає краще; ніщо не дається дарма.

Слайд 25

Закон фізико-хімічної єдності живої речовини (сформульований В.І. Вернадським) Уся жива речовина Землі має єдину фізико-хімічну природу. Тобто через наявність у будь-якій популяції стійких до фізико-хімічного впливу видів швидкість відбору за витривалістю пропорційна швидкості розмноження організмів. Внаслідок цього тривале використання пестицидів є недопустимим, бо шкідники, які розмножуються значно швидше, пристосовуються, а обсяги хімічних забруднень доводиться збільшувати.

Слайд 26

Закон емерджентності У біології та екології поняття емерджентності можна виразити так: одне дерево - не ліс, скупчення окремих клітин - не організмом. Ціле завжди має особливі властивості, відсутні в його частин.

Слайд 27

Закон необхідної різноманітності Жодну ефективну і стійку біосистему неможливо побудувати з тотожних елементів. Різноманітність і взаємодоповнення є ультимативною вимогою. Різноманітні тканини людського організму.

Слайд 28

Закон незворотності еволюції Організм (популяція, вид) не може повернутися до попереднього стану, реалізованого його предками.

Слайд 29

Закон ускладнення організації Історичний розвиток живих організмів призводить до ускладнення їх організації шляхом диференціації органів та функцій.

Слайд 30

Біогенний закон (Е.Геккель) Онтогенез організму є коротким повторенням філогенезу даного виду, тобто розвиток індивіда скорочено повторює історичний розвиток свого виду.

Слайд 31

Закон збереження життя Життя може існувати тільки в процесі руху через живе тіло потоку речовин, енергії, інформації. Сонячне випромінювання – один з природних потоків енергії.

Слайд 32

Вітаю, тепер ви знайомі з основними екологічними законами. Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія