X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“Екологічні проблеми сучасності”

Завантажити презентацію

“Екологічні проблеми сучасності”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Відкриті слухання Малої академії наук з фізики Мукачівського професійного ліцею сфери послуг “Екологічні проблеми сучасності”

Слайд 2

Вплив теплових двигунів на навколишнє середовище Для спалювання палива в теплових машинах витрачається велика кількість кисню. Згоряння палива майже ніколи не буває повним, тому відбувається забружнення повітря золою, пластівцями сажі. Енергетичні установки викидають в атмосферу щорічно 230-290 млн.м.куб. золи і 60 млн.м.куб. оксиду сірки, 400 млн.т. Оксиду вуглецю, 250 млн.т. хлору, фтору, свинцю, ртуті та інших шкідливих речовин.

Слайд 3

Перспективи розвитку транспорту Крім забруднення грунту органічним пальним, до складу якого входять дуже шкідливі речовини, розвиток автотранспорту пов’язаний також із збільшенням земельних ділянок для стоянок. Значної шкоди довкіллю завдають літаки, що також працюють за рахунок використання теплових двигунів. При кожному старті літак викидає в атмосферу до 100 кг оксиду вуглецю та 50 кг оксиду азоту.

Слайд 4

Викиди шкідливих речовин в атмосферу В Україні збільшилася кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу. За даними Держкомстату, у сумарній кількості шкідливих речовин викиди метану й оксиду азоту, які належать до парникових газів, становили відповідно 417,3 тис. тонн і 3,3 тис. тонн.

Слайд 5

Очищення викидів в атмосферу Способи очищення викидів в атмосферу від шкідливих речовин можна об´єднати в такі групи: очищення викидів від пилу та аерозолів шкідливих речовин; очищення викидів від газоподібних шкідливих речовин; зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння транспортних засобів та стаціонарних установок; зниження забруднення атмосфери при транспортуванні, навантаженні і вивантаженні сипких вантажів.

Слайд 6

Кіотський протокол Кіо тський протоко л — міжнародна Угода про обмеження викидів в  атмосферу парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети. Протокол зобов'язує розвинуті країни та країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів у 2008-2012 роках до рівня 1990 року.

Слайд 7

Кіотський протокол Кіотський протокол  — додатковий документ до Рамкової конвенції ООН зі змін клімату, підписаної 1992 року на міжнародній конференції в Ріо-де-Жанейро. Конвенція набрала силу у 1994 році. Сам протокол прийнято в Кіото  11 грудня 1997 року. Період підписання протоколу відкрився 16 березня 1998 року і завершився 15 березня 1999 року. Кіотський протокол почав діяти з 16 лютого 2005 року.

Слайд 8

Забруднення водного середовища Вода –найбільш поширена неорганічна сполука, «найбільш важливий мінерал» на Землі. Водні ресурси належать до невичерпних природних ресурсів, проте ці ресурси суттєво піддаються значним змінам в процесі техногенезу, а при значному забрудненні можливе вичерпання цих ресурсів.

Слайд 9

Наслідки забруднення водного середовища Скидні води енергетичних підприємств сприяють тепловому забрудненню і є згубними для життя гідробіонтів. Вживані в сільському господарстві пестициди і добрива потрапляють у водойми і створюють у ряді випадків надлишок мінеральних речовин. Особливо небезпечними для тварин є аміак і солі амонія, які навіть в невеликих концентраціях викликають їх загибель.

Слайд 10

Шумове забруднення Шумове забруднення навколишнього середовища - це звуковий бич нашого часу, мабуть, найтерпиміше зі всіх видів забруднення зовнішнього середовища. З’явилися і набувають широкого поширення такі поняття як «акустична екологія», «шумове забруднення навколишнього середовища» і ін. Людина і природа все більше страждають від його згубної дії.

Слайд 11

Деякі аспекти глобального потепління Глоба льне потеплі ння — прогресуюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з парниковим ефектом і призводить до зміни клімату у глобальних масштабах.

Слайд 12

Деякі аспекти глобального потепління Люди своєю діяльністю посилюють парниковий ефект за рахунок викидів СО2, СН4, N2O та інших газів. В останнє сторіччя в результаті людської діяльності вміст вуглекислоти в атмосфері виріс більш ніж на чверть, метану – в 2,5 рази. Протягом останніх 100 років внесок СО2 в сумарні викиди становив приблизно 66%. З’явилися також і нові речовини з парниковим ефектом - в першу чергу хлорфторвуглеці, в том числі добре відомі фреони.

Слайд 13

Генетично-модифіковані організми Генетично модифікованими називають організми, генетичний матеріал яких був змінений шляхом, що не відбувається в природних умовах, на відміну від схрещування або природної рекомбінації. 

Слайд 14

Генетично-модифіковані організми “за” і “проти” Стосовно впливу ГМО на здоров’я людини – в цьому напрямку проводяться дослідження, однак сказати щось суттєве за чи проти наука досі не може. Поки що розмова ведеться про так звані віддалені ризики. На нинішній день, у світі розгорілась справжнісінька війна між прихильниками і противниками ГМО, активну участь у якій бере великий бізнес, спонсоруючи одну та іншу сторони.

Слайд 15

Альтернативні джерела енергії Засоби масової інформації постійно інформують нас про винайдення нових, більш екологічно чистих способів добути енергію. Але ж в чому тоді причина повільного зростання частки таких джерел у загальному видобутку енергії. Справа у тому, що досі не знайдено джерела енергії, більш рентабельного за найдавніший спосіб видобутку енергії - спалення. І зараз 80% всієї енергії людство отримує спалюючи вугілля,нафту та нафтопродукти, приролній газ, торф тощо. Але тих запасів енергії, що природа накопичувала сотні мільйонів років, вистачить лише на декількасот рокіів. Отже єдиний спосіб змусити людину перейти на більш екологічно чисті джерела енергії - це прийняття на державному рівні та на рівні світової спільноти низки регулюючих актів, котрі б обмежили видобуток паливних ресурсів.

Слайд 16

Вітрова енергія Вітрова енергія конкурентоспроможна у регіонах зі швидкістю вітру від помірної до високої. Враховуючи той факт, що у процесі виробництва вітрової енергії немає палива, вона не зростає в ціні разом з ним. Немає витрат на закупівлю і доставку сировини, на зменшення забруднення довкілля.

Слайд 17

Енергія річок (ГЕС) Вода, що ще в стародавності використовували для здійснення механічної роботи, дотепер залишається добрим джерелом енергії - тепер вже електричної - для нашої промислової цивілізації. Найбільш поширеним видом отримання електроенергії з води на сьогоднішній день є використання ГЕС – гідроелектростанцій.

Слайд 18

Енергія світового океану Якщо раніше здобуття енергії з океану було теорією, сьогодні вже робляться конкретні кроки по мобілізації багаточисельних технологій для використання величезних ресурсів енергії світового океану. З урахуванням технічних можливостей людства, потужності морських припливів в усьому світі оцінюються у 15 млрд. кВт, тоді як енергія всіх річок — у 850 млн. кВт.

Слайд 19

Теплова енергія океану Океани покривають більше 70% поверхні Землі і є найбільшими в світі колекторами сонячної енергії. Потенціал океанів в енергетиці великий. Для порівняння, щільність енергії сонячної радіації - 1400 Вт / м ², енергії вітру - 1700 Вт / м ², а теплової енергії океанів тропічних широт - 300 000 Вт / м ²!

Слайд 20

Енергія припливів і відпливів Вода Океанів здатна виробляти електроенергію. Величезні енергетичні ресурси мають припливи і відпливи, океанічні течії і навіть хвилі. Енергія припливів і відпливів у кілька разів більша, ніж в усіх річках планети. Щоправда, поки що людина використовує її мало. Для цього в деяких країнах світу (Франції, США, Росії, Японії, Китаї) збудовано припливні електростанції. Електроенергію за допомогою хвиль отримують в Японії. Проте її вартість досить висока. Якщо люди навчаться отримувати електроенергію на хвильових станціях дешевим способом, то людство отримає невичерпне джерело енергії.

Слайд 21

Енергія морських течій Невичерпні запаси кінетичної енергії морських течій, накопичені в океанах і морях, можна перетворювати на механічну і електричну енергію за допомогою турбін, занурених у воду.

Слайд 22

Енергія сонця Основна перевага сонячної енергії — її вічність і виняткова екологічна чистота. Сонячні батареї – дуже ефективний спосіб використання сонячної енергії.

Слайд 23

Атомна енергія Атомна енергія, не дивлячись на всі небезпеки (яскраво продемонстровані в 1986 році), є важливим джерелом енергії. Зараз для отримання енергії використовується ядерний розпад, але учені працюють над створенням генераторів, які працюють на принципах ядерного синтезу. Також не стоять на місці розробки термоядерних реакторів.

Слайд 24

Воднева енергетика Воднева енергетика — це напрям вироблення та споживання енергії  людиною, який базується на використанні водню. Водень обрано як найпоширеніший елемент на поверхні Земі та у космосі, він має найбільшу енергоємність, а продуктом його згоряння є тільки вода, що знову вводиться у обіг. Термін «воднева енергетика» був запропонований Джоном Бокрісом під час лекції, яку він прочитав у 1970 році в Технічному центрі General Motors. Водень може бути використаний як паливо для будь-яких транспортних засобів (у тому числі легкових автомобілів та катерів), а також для задоволення енергетичних потреб будівель (прилади для безперервного живлення) і як живлення для побутової техніки

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія