X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
атмосфера і охорона

Завантажити презентацію

атмосфера і охорона

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Навчальні питання 1.Атмосфера та її охорона 2.Літосфера і її охорона.

Слайд 2

1.Атмосфера та її охорона

Слайд 3

«Одне з двох – або люди зроблять так,що буде в повітрі менше диму, або дим зробить так,що на Землі стане менше людей». Луїс Батонн

Слайд 4

Слайд 5

Зміна параметрів атмосфери з висотою Висота км. Кисень % Азот % Аргон % Гелій % Водень % Тиск, мм рт.ст. 0 21 78 0,9 - 0,01 760 5 21 78 0,9 - 0,01 405 10 21 78 0,9 - 0,01 168 20 18 81 0,6 - 0,04 41

Слайд 6

За останні 100 років кільксть вуглекислого газу в атмосфері зросла приблизно на 10% від його сучасної концентрації, що призвело до підвищення середньої глобальної температури у поверхні Землі на 0,3 – 0,4 С0

Слайд 7

Головні компоненти забруднення атмосфери Двоокис сірки Окисли азоту Вуглеводи Мікрочастинки Окисли вуглецю Металеві частинки Фтористі з’єднання

Слайд 8

Домішки Основні джерела природні антропогенні Тверді частки (зола, пил тощо) Вулканічні виверження, пилові бурі, лісові пожежі тощо Спалювання палива в промислових та побутових установках SO2 Вулканічні виверження, окислення сірки, сульфатів, розсіяних в морі Теж NOx Лісові пожежі Промисловість, автотранспорт, теплоелектростанції CO2 Лісові пожежі, Виділення океанів Автотранспорт, промислові енергоустановки, чорна металургія Леткі вуглеводні Лісові пожежі, проиродний метан Автотранспорт, допалювання відходів, випарування нафтопродуктів Поліциклічні, ароматичні вуглеводні - Автотранспорт, хімічні заводи, Нафтоперегонні заводи

Слайд 9

Глобальне забруднення атмосфери

Слайд 10

Слайд 11

Проблеми забруднення атмосферии Фотохімічний смог Парниковий ефект Кислотні дощі Озонові дірки

Слайд 12

Всі перераховані хімікати зазвичай володіють високою хімічною активністю і легко окислюються, тому фотохімічний зміг вважається однією з основних проблем сучасної цивілізації. Смог (від англ. smoke — «дим» і fog — «туман») — аерозоль, що складаєтьсяз диму, туману і пилу, один з видів забруднення повітря в крупних містах і промислових центрах фотохімічнийсмог є результатом змішення в повітрі наступних забруднюючих речовин: оксиди азоту, діоксид азоту (продукти горіння викопного палива); тропосферний (приземний) озон; леткі органічні речовини (пари бензину, фарб, розчинників, пестицидів і інших хімікатів); перекиси нітратів.

Слайд 13

Парниковий ефект існує на Землі з моменту появи атмосфери. Суть його полягає в тому, що Земля отримує від Сонця енергію у видимій частині спектра, а сама випромінює в космос інфрачервоні промені. В атмосфері є гази (CO2, CH4, N2О, водяна пара), які пропускають частину променів, але затримують інфрачервоні промені. Таким чином, на поверхні Землі утримується температура, придатна для життя. Цей процес називається парниковим ефектом, а гази – парниковими.

Слайд 14

Слайд 15

CO2,SO2,NO2,озон ХФВ CO2,метан Метан СО2,SO2,NO2,озон Оксиди азоту Озоновий прошарок Забруднення повітря

Слайд 16

Утворення “озонової діри” над Антарктидою Руйнування озонового шару здійснюється за рахунок : взаємодії оксидів азоту з озоном; реакції антропогенного хлору з озоном; реакції антропогенних фреонів ( в основному фреон -12, фреон -11) з озоном NO + O3 = NO2 + O2 NO2 + O3 = NO + 2 O2 NO2 = O = NO + O2

Слайд 17

Природна атмосфера SO2 SO2 SO4- SO4- SO4- H+ H+ H+ H+ H+ Кислотний дощ Пилові частинки Перенесення на далекі відстані Поглинання Накопичення Викиди Джерела забруднення Димовий шлейф H+ NH3 NH4+ NOx O3 NOx NO3- Розсіювання

Слайд 18

Внесок у забруднення атмосфери різних сфер виробництва в Європі Теплоенергетика Автотранспорт Чорна металургія Виробництво будів.матеріалів Кольорова металургія Нафтопереробка Хімічна промисловість

Слайд 19

Хімічна та нафтохімічна промисловість 7% Вугільна промисловість 10% Енергетика 30% Основні забруднювачі повітря України

Слайд 20

Газ Нафта Вугілля Із усіх видів палива нафта та газ дають найбільший внесок в забруднення атмосфери (за викидамиСО2)

Слайд 21

Викиди автотраспорта в кг на 1000 л палива Токсичні речовини Карбюраторні двигуни Дизельні двигуни Оксид вуглецю 200 25 Вуглеводи 25 8 Окисли азоту 20 35 Сажа 1 3 Сірнисті сполуки 1 31 Разом 247 108

Слайд 22

Циклон Газова суміш Очищене повітря Пил

Слайд 23

Скрубер Вентурі Сопло Вентурі Форсунки Краплевловлювач Суміш газів Рідина

Слайд 24

Електрофільтри + -

Слайд 25

Контроль концентрації пилу Гравітаційний Радіоізотопний Оптичні - фотометричний; - нефелометричний; - абсорбційний; - пєзоелектричний. Електричний

Слайд 26

Гравітаційний метод Пилова суміш фільтр Частинки пилу С=m/Qt C - концентрація пилу,мг/л m – маса пилу у пробі, мг t - час контролю,хв Q – обєм повіря прокачаний через фільтр

Слайд 27

Радіоізотопний метод m = f(Р) Пилова суміш Детектор випромінювання фільтр

Слайд 28

Методи аналізу газо - та пароподібних домішок 1.Лінейно – колориметричний. 2.Оптичні: фотоколориметричний; фотолюмінесцентний. 3.Електрохімічні: - кондуктометричний; кулонометричний. 4.Хромофотографічний

Слайд 29

Лінейно – колориметричний метод L Газова суміш Довжина зафарбованої ділянки (L) пропорційна концентрації (С) речовини, що досліджується

Слайд 30

2.Літосфера і її охорона.

Слайд 31

Земна кора і самий верхній шар мантії перебувають у твердому агрегатному стані й називаються літосферою — кам'яною оболонкою. Значення літосфери: – на її поверхні живе більшість рослинних і тваринних організмів, у тому числі й людина; – верхня тонка оболонка літосфери на материках - це ґрунти, що забезпечують умови життя для рослин і є основним джерелом отримання продуктів харчування для людей; – літосфера — це й «комора» корисних копалин — енергетичної сировини, руд металів, мінеральних добрив, будівельних матеріалів тощо.

Слайд 32

Основа літосфери Землі – верхній шар земної кори ЗЕМЛЯ темно-сірий, сірий або бурий шар, який включає неродючу материнську породу ГРУНТ продукт вивітрювання, реорганізації — та формування верхніх шарів земної кори під впливом життя, атмосфери та обмінних процесів Неродючий верхній шар, (нездатний давати сільськогосподарську продукцію) тільки родючий шар

Слайд 33

Мінеральна речовина Органічна частина грунту 7% 93% Грунт Гриби та водорості Бактерії та актиноміцини 40% 40% Мезофауна Мікрофауна Дощові черв’яки 3% 12% 5% 100%

Слайд 34

Джерела забруднення ґрунтів Природні Рідкі Тверді Побутові Промислові Водна Вітрова Ерозія Пилові бурі Виверження вулканів Антропогенні

Слайд 35

Вулканічний попіл може викидатися на висоту від1 до 5 км і більше та з потоком повітря переноситись на великі відстані, випадаючи на землю

Слайд 36

Пилові бурі

Слайд 37

Побутові відходи Деревина Фрагменти будівельних матеріалів Папір Продовольча тара Скло Залишки їжі Укупорки господарчого призначення

Слайд 38

- це різноманітні процеси руйнування та виносу верхніх шарів грунту потоками води та вітром.

Слайд 39

Мертва земля

Слайд 40

Серйозною проблемою сьогодення є ерозія грунтів, як результат невірної експлуатації ґрунтового покриття. У нашій країні ерозією та дефляцією охоплено 46% усіх сільськогосподарських угідь та 47% орних земель . Найбільш ерозованими та дефльованими є угіддя Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Процеси ерозії розвиваються швидкими темпами.

Слайд 41

Вирубка лісів в Карпатах

Слайд 42

Вирубка лісу призводить до ерозії та зсувів

Слайд 43

Водна ерозія в Європі

Слайд 44

Розрізняють кілька видів прискореної ерозії: вітрова (дефляція), - пилові бурі, балкова ерозія, селеві потоки та зсуви, іригаційна ерозія.

Слайд 45

Балкова ерозія

Слайд 46

Класифікація промислових відходів Категорія Характеристика відходів за видом забруднення Річні накопичення, % Методи утилізації або ліквідації I Інертні 57 Для планових робіт II Такі, що легко розкладаються, органічного походження 3 Складування або переробка III Слабкотоксичні, малорозчинні 30 Складування або переробка IV Нафтомаслоподібні 1,5 Спалювання V Токсичні, зі слабким забрудненням повітря 3 Складування на полігоні промислових відходів VI Токсичні, у тому числі органічні, мінеральні 2 3,5 Знешкодження на спеціальних спорудах

Слайд 47

Вид впливу Основні зміни ґрунтів Розорювання Вітрова та водна ерозія Випас худоби Ущільнення ґрунту, ерозія, збіднення хімічних елементів,біологічне забруднення, висушування Зрошення Заболочування та засолення Осушення Зниження вологості, ерозія Стічні води Отруєння організмів, зміна складу ґрунту Енергетичне забруднення Сповільнення росту рослин, загибель живих організмів Наземний транспорт Ущільнення грунту, отруєння відпрацьованими газами, деформаціягрунту Застосування пестицидів Загибель ряду грунтових організмів, зміна грунтових процесів, накопичення небезпечних для живих організмів отрут Створення звалищ та засмічення грунтів Зниження культурних земель, отруєння грунтових організмів, забруднення грунтових вод Викиди в атмосферу Забруднення ґрунтів шкідливими речовинами, зміна кислотності ґрунту

Слайд 48

Висушування земель

Слайд 49

.вторинне засолення; мінералізація підгрунтових вод

Слайд 50

В якості хімічного показника береться так зване санітарне число — результат поділу кількості ґрунтового білкового азоту (у мг на 100 г абсолютно сухого ґрунту) на кількість органічного азоту (у тих же одиницях). У ґрунті, як відомо, утримується  певна кількість азоту, який входить до складу білкових речовин. При внесені у ґрунт забруднюючих речовин збільшується кількість органічного азоту і, відповідно, змінюється співвідношення між ним і білковим азотом. В якості показника бактеріального забруднення ґрунту використовують титр кишкової палочки (E. coli) і титр одного з наеробів (B. perfringens) . Ці бактерії поступають у ґрунт з фекаліями. Оскільки анаероб володіє здатністю до спороутворення, він зберігається у ґрунті більш тривалий час, ніж кишкова палочка. Наявність у ґрунті анаероба в 1 кг ґрунту, при відсутності кишкової палочки свідчить про старе фекальне забруднення. Санітарно–гельмінтологічним показником стану ґрунту є число яєць гельмінтів в 1 кг ґрунту, а санітарно–ентомологічним — наявність личинок і ляльок мух в 0,25 м2 його поверхні. Показники забруднення грунту

Слайд 51

Комплексні показники санітарного стану ґрунту Грунт Кількість личинок мух у 0,25 м2 грунту Число яєць гельмінтів у 1 кг грунту Титр кишкової палички Титр анаеробів Санітарне число Чистий 0 0 1 0,1 та більше 0,98-1 Мало забрудне-ний Одиниці До 10 1-0,01 0,01-0,001 0,85-0,98 Забрудне-ий 10-25 11-100 0,01-0,001 0,001-0,0001 0,7-0,8 Сильно Забрудне-ний 25 >100 0,001 та менше 0,0001 та менше 0,7 та менше

Слайд 52

Охорона грунтів Профілактика заболочування Профілактика ерозії Рекультивація земель Збір та видалення відходів Очищення Населених пунктів Знешкодження та захоронення РР Видалення та утелізація відходів Знешкодження відходів Профілактика засолення Організаційно – технічнізаходи заходи Попереджувальні заходи

Слайд 53

Боротьба з ерозією

Слайд 54

Рекультивація земель це комплекс гірськотехнічних, біологічних, гідротехнічних та меліоративних заходів, спрямованих на створення оптимальних умов для життєдіяльності знову сформованого біогеоценозу.

Слайд 55

Санація грунту

Слайд 56

Збирання родючого шару грунту

Слайд 57

Вирівнювання території

Слайд 58

Нанесення родючого шару грунту

Слайд 59

рН Рівень кислотності грунту Перелік рослин, для яких даний рівень оптимальний 3 -4,5 Сильнокислий – кислий Клюква, буряки 4 – 5 кислий Фізаліс, щавель, конвалія, лілія 5 -6,5 Кислий- слабкокислий Картопля, кукурудза,перець, малина, порічка 6,5 – 8 Слабкокислий - лужний Кавуни,капуста, баклажани, морква, огірки, томати, редька, часник, вишня, яблуня 7 -7,5 Нейтральний – слабколужний Горох, пшениця, ячмінь,цукровий буряк. конюшина, люцерна. ромашка

Слайд 60

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія