X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Антропічний вплив на біорізноманіття. акліматизація та реакліматизація. Збереження біорізноманіття.

Завантажити презентацію

Антропічний вплив на біорізноманіття. акліматизація та реакліматизація. Збереження біорізноманіття.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Антропічний вплив на біорізноманіття. акліматизація та реакліматизація. Збереження біорізноманіття. Підготував - Котельва М.

Слайд 2

Антропічний (антропогенний) вплив на біорізноманіття Всі форми життя на Землі складають одну взаємопов’язану систему, яка включає в себе також елементи неживої природи. Живі організми залежать від таких складових навколишнього середовища, як атмосфера, океани, джерела прісної води, різноманітні ґрунти та гірські породи. Ця єдина біологічна система називається біосферою, і людина є її невід’ємною частиною. Але, як не прикро, діяльність людини веде за собою катастрофічно швидке скорочення видів на Землі. Це відбувається зряду причин: Руйнування природного середовища життя Чужорідні види Загроза глобального потепління Та ін.

Слайд 3

Акліматизація та реакліматизація Акліматиза ція — процес пристосування організму до змін в довкіллі, часто залучаючи температуру або клімат. Акліматизація звичайно відбувається за короткий час в межах тривалості життя одного організму. Акліматизація може бути раптовою або являти собою частину періодичного циклу, як наприклад ссавці, що втрачають важке зимове хутро на легший літній одяг. Реакліматиза ція — штучне повернення в якусь місцевість видів живих організмів, які раніше там існували, але за певної причини зникли. Реакліматизації сприяє відновлення умов середовища на місці колишнього ареалу організмів. Також реакліматизацією називають процес пристосування організму до умов середовища, які стали для нього незвичними, але раніше були звичайними. Прикладами реакліматизації є відновлення популяцій зубра в Україні та Білорусі, оленя благородного в Україні. У середині XX століття також було проведено реакліматизацію бобра[1]. У західних областях України були спроби реакліматизувати мисливських тварин сарну, байбака, оленя, норку європейську, проте вони були переважно невдалі.

Слайд 4

Збереження біорізноманіття Збереження біорізноманіття в сучасному розумінні – це перш за все комплекс активних заходів. До нього входять як безпосередні дії зі збереження та відновлення біорізноманіття, так і застосування різноманітних соціально-економічних механізмів впливу на різні групи населення та господарські структури. При розгляді проблем збереження біорізноманіття потрібно враховувати, що органічний світ на Землі складається з окремих комплексних утворень різного рівня. Для кожного ієрархічного рівня існують свої специфічні проблеми, вирішення яких ґрунтується на певних принципах.

Слайд 5

Популяційно-видовий рівень. Принципи: збереження і відновлення чисельності та ареалів видів, їх природних популяцій, достатніх для їхнього стабільного існування і розвитку; збереження внутрішньопопуляційного генетичного різноманіття, генетичної унікальності видів та їх природних популяцій; збереження різноманіття структури популяції (статевої, вікової, соціальної); збереження різноманіття популяцій, внутрішньовидових форм (рас, екологічних форм, підвидів та ін.); збереження середовища існування – типового для окремих популяцій.

Слайд 6

Екосистемний рівень. Принципи: збереження та відновлення рослинних і тваринних угруповань; підтримання природних процесів формування складу і структури цих угруповань; збереження та відтворення природних екосистем; збереження різноманіття екосистем; збереження абіотичного середовища (абіотичних компонентів екосистем).

Слайд 7

Біосферний рівень. Принципи: збереження територіальних комплексів екосистем – біомів; збереження глобальної екосистеми – біосфери; збереження глобального видового різноманіття; збереження генофонду рослинного і тваринного світу – генетичної пам’яті розвитку життя на Землі.

Слайд 8

Червона та Зелена книга України Перелік рослин і тварин, що потребують охорони, наводять в так званих Червоних книгах. Червона книга України – це офіційний документ, що містить регулярно поновлювані дані про стан та розповсюдження рідкісних і тих, що знаходяться під загрозою зникнення, видів рослин і тварин. Зеле на кни га Украї ни — документ, що на відміну від Червоної книги України, звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних угрупувань. У ній представлено 126 рідкісних й типових рослинних угруповань, які потребують охорони.

Слайд 9

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія