X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Зародження і еволюція шрифтів

Завантажити презентацію

Зародження і еволюція шрифтів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут журналістики Шевченко В. Е. Зародження і еволюція шрифтів презентація лекції з дисципліни “Шрифтознавство”

Слайд 2

Примітивні печерні малюнки 2500-1000 рр. до н.е. виражають людський досвід у формі малюнків, знаків та орнаментів – піктографічне письмо – малюнок. Ці ображення зафіксували уявлення людей, історичні події, особливості життя та побуту. Деякі вчені вважають, що однією з цілей цих давніх творів було використання них у навчальних цілях – розвивало навички вистежування здобичі, релігійні ритуали.

Слайд 3

Вузлове письмо стародавніх перуанських індійців (інків)– стос, і давніх індійських племен (ірокезів і гуронов) - вампум, у якому знаками служили намисто і різнобарвні черепашки стало підготовчою стадією переходу від малюнка до графічного письма.

Слайд 4

Еволюція літерних символів ієрогліфів Стародавнього Єгипту (4000—250 pp. до н. е.) до раннього крито-фінікійського алфавіту та інших середньосхідних алфавітно-графічних мовних систем простежується з 1000 р. до н.е.

Слайд 5

Слайд 6

Фінікійці, вдосконаливши єгипетські ієрогліфи-літери, в XI ст. до н. е. створили перший алфавіт літеро-звукового фонетичного письма, який став першоджерелом більшості алфавітів світу, в тому числі і грецького (VIII—VII ст. до н. е.), латинського (III ст. до н. е.)г слов'янського (IX ст.). Фінікійський алфавіт поширився на всьому Середземномор'ї.

Слайд 7

Так зване римське капітальне (головне) письмо (шрифт), класичним зразком якого є напис на колоні Траяна в Римі (113 р. до н. е.), було головним джерелом для створення інших латинських шрифтів. Вчені аналізували літери колони Траяна й інших пам'яток письма і дійшли висновку, що давньоримський майстер не малював букви, що висікаються на мармурі за допомогою лінійки, циркуля й інших принадлежностей, а писав їх плоским ширококінцевим пензлем. Цим пояснюється складна побудова літер і відмінне написання однакових букв на одній і тій же пластинці.

Слайд 8

Рукописним варіантом римського капітального (головного) письма був квадратний капітал (capitalis guadrata). Літери цього шрифту мають специфічний характер оформлення ширококінцевим пером, характеризуються плавними потовщеннями і засічками.

Слайд 9

Слайд 10

Римське курсивне письмо , від латинського слова «currere»— (бігучий, похилий), як найбільш стійка протилежність капітальному.

Слайд 11

Коли християнство розповсюдилося на північ, у Ірландію, кельтська писемність з літерами округлого рукописного письма та формами, що нагадували сучасні знаки дала поштовх розвитку нового стиля письма — унціал (scriptura uncialis), від латинського uncial що означає одну унцію, тому що літери відокремлювалися проміжком в одну унцію (24,5 мм). В унціалі горизонтальні штрихи мають невелике значення, тому відсутні різкі риски вверху та унизу.

Слайд 12

Старий унціал існував у IV-VІ ст., мав діагональний, приблизно 45 градусний напрямок пера і був без засічок, невеличкі засічки з’явилися у V-VІІІ ст. Розвитком його є напівунціал (scriptura semiuncialis, halh-uncials) – курсивна версія шрифту.

Слайд 13

Найбільшого розвитку отримав ірландський напрямок. Він виник у IX ст. і отримав назву каролінгський мінускул (ірландське письмо), що поєднував великі та малі літери. Великі літери нерідко створювали збільшенням малих, застосовували капітель, поєднували з унціальним стилем. Цей мішаний стиль проіснував до ХІІІ ст., а у Росії з’явився у ХІ ст.

Слайд 14

Наприкінці XI ст. характер мінускулів починає змінюватися. Причиною цього був розвиток нового стилю — готики, що, скоривши архітектуру і пластику, стала завойовувати і мистецтво писання. Кругла арка відступає, а її місце займає стрілчаста, і в такий спосіб протягом усього XII ст. спостерігається повільний, але послідовний процес становлення нового стилю. На початку XIII сторіччя готичний стиль став пануючим у всій Європі, за винятком Русі.

Слайд 15

Слайд 16

Альбрехт Дюрер — великий німецький художник — при написанні літер також використовує квадрат. В його шрифті деякі деталі домальовуються, є варіанти.

Слайд 17

В трактаті Жоффруа Торі «Квітучий гай» (1529), виходячи з принципів Дюрера, літери були побудовані в квадраті зі сторонами, поділеними на 10 частин. Цей шрифт менш контрастний, ніж шрифт Дюрера.

Слайд 18

Відтворюючи рукописні шрифти, вживані у XV ст., типографи, випереджаючи теоретиків, виготовляли нові друкарські шрифти. Так, Нікола Ієнсон (1470), Альд Мануцій (1499), Клод Гарамон (1530) створили свої шрифти, використавши принципи, сформульовані в трактатах про побудову і конструювання шрифту.

Слайд 19

Шрифт Гарамона став основою для багатьох сучасних шрифтів. В ньому знайдено найбільш завершений, найцільніший характер гуманістичної антикви: мала контрастність, плавний перехід від основного штриха до засічок, округлість і нахил вісей у літерах О, С, Ю.

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Поряд з антиквою розвивалася і її похила форма — курсив — антиква.

Слайд 23

Первісний алфавіт сучасної слов’янської групи мов називається «глаголиця», і його походження досі невідомо достовірно. Брати Костянтин, відомий під ім’ям Кирил (826-869) та Мефодій були родом з Македонії, тобто мали слов’янське походження, створили у ІХ ст. слов’янський алфавіт виходячи з болгарської розмовної мови для східних слов’ян.

Слайд 24

Найдавнішу форму кирилиці називають уставом, який виконувався за чіткими правилами — уставом, звідки йде. Він застосовувався з часів Кирила до ХІV ст. Відмітною рисою уставу є виразність і прямолінійність накреслень, відсутність діакритичних знаків і проміжків між словами.

Слайд 25

Напівустав з’явився у перших друкованих книгах ХV ст., хоча застосовувався з ХІІ ст. разом із скорописом, в’яззю і іншими видами письма. Він був більш світлим і округлим, в ньому з’являються проміжки між словами і реченнями, велика кількість надрядкових елементів.

Слайд 26

Скоропис нагадує західноєвропейський курсив. Він писався вільно, з розчерками, петлями, що виходили далеко за лінію рядка і частково з’єднаними літерами. У ранній формі скоропис мав велику кількість декоративних елементів, через що важко читався. У XVII ст. скоропис стає мистецтвом каліграфії. Ним писалися офіціальні документи і книги. Так, зберігся універсал Богдана Хмельницького про привілеї Києву, написаний скорописом у 1654 р.

Слайд 27

Устав, напівустав, скоропис, в'язь — це форми рукописного шрифту. В середині XVI ст. з'явилися перші книги, виконані російським друкарським шрифтом

Слайд 28

Шрифт єгипетський, ознакою якого є однакова товщина всіх ліній і засічок.

Слайд 29

Шрифт Futura П. Реннера

Слайд 30

Шрифти Penio — А. Кассандра.

Слайд 31

Шрифт Gill Grotesque — Е. Гілла.

Слайд 32

На весь світ відомі шрифти професора Альберта Капра (НДР).

Слайд 33

Шрифт Германа Цапфа (ФРН).

Слайд 34

Фігурал-курсив Олдржиха Менхарта (ЧССР).

Слайд 35

Слов'янські народи користувалися алфавітами, що в своїх формах походили від грецького і мали назви кирилиця.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Діловодство