X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Збудливі тканини

Завантажити презентацію

Збудливі тканини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЗБУДЛИВІ ТКАНИНИ

Слайд 2

Збудливі тканини можуть спонтанно чи у відповідь на дію збудника збуджуватись.

Слайд 3

За силою підпорогові порогові надпорогові Порогова сила – мінімальна сила, яка здатна викликати реакцію тканин - збудження. По відношенню клітин і тканин адекватні неадекватні специфічні для даного виду рецепторів, що обумовлює підвищення збудливості не відповідають біологічним особливостям тканини

Слайд 4

Властивості збудливих тканин: збудливість здатність до генерації імпульсу (ПД) провідність здатність проводити ПД - збудження скоротливість здатність розвивати силу чи напругу при збудженні лабільність або функціональна рухливість здатність до ритмічної активності секреторна активність здатність виділяти секрет, медіатор

Слайд 5

Воротні системи натрієвих каналів: Ворота – білкові молекули, які можуть змінювати конфігурацію. Індикатор – реагує на зміну напруження і посилає імпульси на ворота каналу.

Слайд 6

Na – K – насос мембрани:

Слайд 7

Розміщення іонів по обидві боки мембрани клітини у спокої: +

Слайд 8

Зовнішня поверхня заряджена позитивно за рахунок катіонів (здебільше Na). Внутрішня поверхня заряджена негативно за рахунок аніонів (органічні кислоти) Поляризація мембрани клітини у стані покою:

Слайд 9

ПЕРЕСУВАННЯ ІОНІВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ Активне (А) та пасивне (Б) переміщення іонів, пов’язане з утворенням негативного потенціалу усередині клітини. Na – K –насос здійснює активний перенос іонів (А), які в той же час проходять через мембрану шляхом пасивної дифузії за електрохімічними градієнтами. Значення ПД – забезпечує збудливість, тобто готовність до збудження + + + +

Слайд 10

Вихідний рівень збудливості ПД

Слайд 11

ЗАКОН “СИЛА-ЧАС”: Реобаза – найменша сила струму, що здатна викликати збудження (поріг). Хронаксія – час, протягом якого струм у 2 реобази викликає збудження. Корисний час – час виникнення збудження при силі 1 реобаза. Час, мс

Слайд 12

Передача їнформації – серія нервових імпульсів (ПД), що поширюються по нервовим волокнам. Нервові волокна – відростки нервових клітин, що утворюють ланцюги . НЕРВОВІ ВОЛОКНА м’якушеві (мієлінізовані) безм’якушеві (немієлінізовані) Рухові та чутливі входять до складу нервів, що забезпечують органи чуття, скелетні м’язи. Вегетативні нерви Деякі симпатичні нерви

Слайд 13

Слайд 14

ПОШИРЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДІЇ (ЗБУДЖЕННЯ): Механізм поширення збудження вздовж нервового або м’язового волокна пов’язаний з утворенням місцевих струмів, що виникають між збудженими та незбудженими ділянками мембрани.

Слайд 15

МЕХАНІЗМ ПОШИРЕННЯ ЗБУДЖЕННЯ У БЕЗМІЄЛІНОВОМУ ВОЛОКНІ – ПОСЛІДОВНА ДЕПОЛЯРИЗАЦІЯ ДІЛЯНОК МЕМБРАНИ: В кожній ділянці волокна: виникає критична деполяризація – надходження іонів Na в аксон, що є причиною утворення ділянки позитивного заряду; виникає місцевий струм між активною та негативно зарядженою ділянками; місцевий струм знижує мембранний потенціал незбудженої ділянки; внаслідок деполяризації зростає проникливість для Na виникає ПД. Послідовна деполяризація нових і нових ділянок мембран веде до того, що ПД поширюється вздовж волокна без зміни амплітуди.

Слайд 16

В кожному перехваті послідовно виникають: порігова деполяризація; вхід Na у аксон; виникнення зони “+” заряду; виникнення місцевих деполяризуючих струмів, що надходять до наступного перехвату через ділянку між перехватами; деполяризація перехвата до критичного рівня викликає зростання проникливості його мембрани для Na та призводить до входу Na й виникнення ПД Такий спосіб проведення називається сальтоторним, так як імпульс переміщується стрибкоподібно від одного перехвата до іншого. +

Слайд 17

Розповсюдження збудження по нервових волокнах:

Слайд 18

Закони розповсюдження збудження по нервових волокнах Анатомічної та фізіологічної безперервності волокна Двохстороннього проведення збудження Ізольованого проведення збудження

Слайд 19

Синапс: місце функціонального контакту двох збудливих тканин, одна з яких нервова КЛАСИФІКАЦІЯ СИНАПСІВ За місцезнаходженням нервово- м’язові

Слайд 20

Слайд 21

Етапи синаптичної передачі

Слайд 22

ФІЗІОЛОГІЯ М’ЯЗІВ Види м’язів: Посмуговані (скелетні) Непосмуговані (гладенькі) Серцевий м”яз

Слайд 23

Рівні організації скелетних м’язів:

Слайд 24

Механізм м”язового скорочення

Слайд 25

ТИПИ М’ЯЗОВИХ СКОРОЧЕНЬ: Тип скорочення Характеристика Ізотонічне Довжина м’язу змінюється , а напруга не змінюється ( незначна вага вантажу) Ізометричне Довжина м’язу не змінюється , а напруга зростає, що буває при закріпленні з обох сторін ( велика вага вантажу)

Слайд 26

ТИПИ М’ЯЗОВИХ СКОРОЧЕНЬ Поодиноке Виникає при дії на м’яз одного нервового імпульсу Тетанічне: - зубчатий - гладкий Виникає при ритмічних імпульсах з частотою більш 10 імп/сек. При цьому відбувається злиття й накладання поодиноких скорочень. При відносно малій частоті подразнення (в фазу розслаблення) При великій частоті подразнення.( в фазу скорочення)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія