X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Захворювання дихальної системи

Завантажити презентацію

Захворювання дихальної системи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ґрунти України і - повернутись на першу сторінку - на наступну сторінку - на попередню сторінку - натисни для отримання інформації текст - гіперпосилання

Слайд 2

Умови ґрунтоутворення клімат Ґрунтотвірні чинники природні води рельєф рослинний покрив діяльність тварин і мікроорганізмів господарський вплив людини материнські породи

Слайд 3

Тваринний світ Материнські породи Рослинність Вода Рельєф Клімат Господарська діяльність Ґрунт Ґрунтотворні чинники

Слайд 4

Ґрунтовий профіль Гумусовий (акумулятивний шар) Елювіальний шар Ілювіальний шар Підґрунтя (материнська порода)

Слайд 5

Материнські породи  (підґрунтя) Пісок Глина Лес В Україні грунтоутворюючими породами є четвертинні відклади – здебільшого лесові та піщані Визначають мінеральний склад, фізичні та хімічні властивості ґрунту Від них до ґрунту потрапляють дрібні тверді часточки – глина й пісок В гірських районах додаються більші уламки порід – гравій і щебінь Гравій, щебінь

Слайд 6

Клімат  (співвідношення тепла і влоги) Надмірне зволоження – формуються заболочені ґрунти Недостатнє зволоження – формування солончаків

Слайд 7

Рослинність У теплому й зволоженому кліматі формується пишна трав'яна рослинність після відмирання якої утворюється багато перегною (гумусу) При надмірній сухості клімату формується розріджений рослинний покрив, перегною утворюється мало, тому й ґрунти менш родючі

Слайд 8

Тварини та мікроорганізми Тварини, що живуть у ґрунті (дощові черв'яки, кроти), розпушують його і подрібнюють рештки рослин Мікроорганізми перетворюють відмерлі рештки рослин і тварин на перегній Розщеплення на мінеральні речовини та хімічні елементи – Нітроген, Кальцій, Калій, Карбон, Фосфор,  Сульфур та ін.

Слайд 9

Основні типи ґрунтів рівнинної частини Дерново – підзолисті Дерново-підзолисті ґрунти розповсюджені на Поліссі. Сформувалися в умовах надмірного зволоження під сосновими і мішаними лісами Материнськими породами для них слугують водно-льодовикові піщані відклади Невеликий вміст гумусу (до 1,5%) Низька родючість

Слайд 10

Сірі лісові Основні типи ґрунтів рівнинної частини Сірі лісові ґрунти поширені у південній частині Полісся, на заході і Правобережжі України під ділянками широколистих лісів Вміст гумусу в них також незначний – 3 %, тому їх природна родючість невисока Утворилися на суглинистих породах в умовах достатнього зволоження

Слайд 11

Основні типи ґрунтів рівнинної частини Чорноземні ґрунти сформувалися на лесах в умовах недостатньої зволоженості під степовою рослинністю Вміст гумусу (8 – 15%) та зерниста й грудкувата структура Лісостеп – чорноземи опідзолені і типові Північна частині степу – чорноземи звичайні Південь степу – чорноземи південні Гумусний шар у чорноземах має значну потужність – від 40 см до 1 м і більше Чорноземи типові

Слайд 12

Основні типи ґрунтів рівнинної частини На сухих степових ділянках в умовах недостатнього зволоження і бідної рослинності утворились каштанові ґрунти Для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур ці ґрунти потребують додаткового зволоження Мають незначний вміст гумусу – 3%, але досить потужний гумусовий горизонт – до 55 см Каштанові

Слайд 13

Основні типи ґрунтів рівнинної частини На Поліссі сформувались болотні й торфово-болотні, а в долинах річок – лучні й лучно-болотні У південних степах утворилися солончаки –неродючі ґрунти, що мають підвищений вміст солей по всій своїй товщі  У лісостепу і степу окремими невеликими плямами поширені солонці – малородючі ґрунти, в яких простежується горизонт із значним вмістом солей Для вирощування рослин такі ґрунти потребують промивання і гіпсування Болотні й торфово-болотні

Слайд 14

Ґрунти гірських районів Ґрунти різних типів змінюються відповідно до закону висотної поясності – від підніжжя до вершин Буроземи В Українських Карпатах найбільші площі займають буроземи У Передкарпатті та Закарпатті біля підніжжя поширені різновидності  буроземно-підзолистих ґрунтів Під лісами до висоти майже 1500 м над рівнем моря утворилися малопотужні, щебенисті бурі гірсько-лісові ґрунти На безлісих схилах, полонинах та інших вершинах гір поширені гірсько-лучні ґрунти

Слайд 15

У Кримських горах у передгірних районах та на північних схилах до висоти 450 м поширені  гірсько-лісостепові ґрунти – дерново-карбонатні та сірі, сформувалися під чагарниковою і трав’яною рослинністю Основні ґрунти Гірського Криму – також бурі гірсько-лісові, що поширені до висоти 850 м під буковими, дубовими і мішаними лісами. На яйлах з лучною рослинністю панують гірсько-лучні чорноземовидні грунти На Південному березі Криму, де клімат має риси субтропічного з достатнім зволоженням переважають коричневі і  червоно-коричневі ґрунти Коричневі Ґрунти гірських районів

Слайд 16

Дерново – підзолисті Сірі лісові Чорноземи типові Каштанові Лучні Буроземи Коричневі Профілі основних ґрунтів території України

Слайд 17

Дерново-піщані Дерново-підзолисті Дерново-опідзолені Сірі лісові Чорноземи опідзолені та типові Чорноземи звичайні Чорноземи південні Буроземні і бурі підзолисті Коричневі Лучні та лучно-болотні Торфово-болотні та торфовища Лучно-чорноземні Каштанові сухостепові в комплексі із солонцями Буроземні Ґрунти НАТИСНИ на легенду карти

Слайд 18

Структура земельного фонду України

Слайд 19

Слайд 20

Родючість ґрунтів висока вище середньої середня нижче середньої низька Родючість ґрунтів

Слайд 21

Ґрунтотвірними чинниками є материнські породи, води, клімат, рельєф, рослинність, діяльність тварин і мікроорганізмів, господарський вплив людини На рівнинній частині України сформувалися такі основні типи ґрунтів: дерново-підзолисті, сірі лісові, чорноземи (опідзолені, типові, звичайні, південні), каштанові, лучні, болотні, солонці, солончаки, солоді На рівнинній частині України поширення ґрунтів підпорядковане закону широтної зональності, а в горах – висотної поясності Україна має дуже великі земельні ресурси, проте ґрунти потребують раціонального використання і комплексних заходів з їх охорони Запам'ятайте

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія