X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розмноження організмів

Завантажити презентацію

Розмноження організмів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Урок на тему: Розмноження організмів Subtitle

Слайд 2

Ви дізнаєтесь про: Основні форми розмноження організмів та їх особливості. Типи нестатевого та статевого розмноження. Біологічне та еволюційне значення кожного з типів розмноження

Слайд 3

Проблема уроку: “Чому в процесі еволюції збереглися різноманітні форми розмноження організмів?” Девіз уроку: “Для того щоб удосконалити розум, треба більше роздумувати, ніж заучувати” Рене Декарт

Слайд 4

Розмноження-основна ознака живих організмів Що таке життя? Які основні ознаки живих організмів? Що ви розумієте під розмноженням? В чому полягає біологічне значення розмноження? Які форми розмноження існують в природі?

Слайд 5

Подумайте: З якими структурами організму пов’язаний процес розмноження? Поясніть терміни: ген, хромосома, ДНК, гамета, соматична клітина

Слайд 6

Форми розмноження організмів Нестатеве Статеве Поділ навпіл Множинний поділ Спороутворення Вегетативне Брунькування Фрагментація Пагонами Коренями Листками Поліембріонія Партеногенез Копуляція (ізогамія, анізогамія, оогамія) Клонування Кон’югація

Слайд 7

Поділ навпіл Поділ, при якому утворюються дві однакові дочірні клітини,удвічі дрібніші за материнську

Слайд 8

Множинний поділ Спочатку багаторазово ділиться ядро материнської клітини, а вже потім ділиться її цитоплазма й утворюється відповідна кількість дочірніх клітин.

Слайд 9

Спороутворення Розмноження спорами( спеціалізованими клітинами) відомо у грибів, мохів, хвощів, папоротей, плаунів, водоростей.

Слайд 10

Брунькування Невелика частина материнського організму відокремлюється і розвивається в самостійний організм.

Слайд 11

Фрагментація Відокремлення певних багатоклітинних ділянок тіла, які відновлюються в цілий організм. В основі лежить явище регенерації.

Слайд 12

Клонування Штучний спосіб нестатевого розмноження. Клон-сукупність клітин або особин, які виникли від спільного предка нестатевим способом; клон складається з однорідних у генетичному відношенні організмів.

Слайд 13

Вегетативне розмноження При вегетативному розмноженні нова особина розвивається внаслідок відокремлення від материнського організму порівняно великих диференційованих частин або з особливих структур (цибулина, кореневище, бульба, вуса та ін. )

Слайд 14

Розмноження пагонами

Слайд 15

Розмноження коренями Зустрічається у малини, сливи.

Слайд 16

Розмноження листками

Слайд 17

Характеристика нестатевого розмноження 1.У процесі приймає участь тільки одна батьківська особина . 2.Здійснюється без участі статевих клітин. 3.Нащадки генетично ідентичні материнському організму. 4.Швидко збільшується чисельність особин виду.

Слайд 18

Злиття одноклітинних організмів КОН′ЮГАЦіЯ- «сполучення» обмін генетичним матеріалом між особинами одного виду. Сприяє спадковій мінливості та підвищує адаптацію.

Слайд 19

Злиття гамет- копуляція Характеристика статевих клітин Ізогамія-злиття двох однакових за будовою гамет (водорості, найпростіші) Анізогамія-злиття чоловічої і жіночої гамет, які відрізняються за формою, розмірами, та особливостями будови

Слайд 20

Поліембріонія Процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини.Це явище поширене серед червів,комах. Іноді у риб, птахів і ссавців. Нащадки завжди однієї статі.

Слайд 21

Партеногенез Розвиток нового організму з незаплідненої яйцеклітини (незайманий розвиток). Дочірні організми мають ідентичний з материнським набір спадкової інформації. Займає ніби проміжне положення між статевим і нестатевим способами розмноження.

Слайд 22

Гермафродизм Гермафродити- організми, в яких закладаються чоловічі й жіночі статеві залози, і вони продукують чоловічі та жіночі статеві клітини Історично найдавніші саме двостатеві тварини.

Слайд 23

Роздільностатеві організми В процесі еволюції стали переважати роздільностатеві види, ті, які мають лише один тип статевих залоз, й утворюють лише один тип гамет.

Слайд 24

Характеристика статевого розмноження 1.У розмноженні беруть участь, як правило , дві батьківськи особини. 2.Генотип нащадків виникає шляхом комбінації генів, отриманих від обох батьків під час запліднення. 3.Підсилюється спадкова мінливість організмів. 4.Збільшується життєздатність організмів у порівнянні з батьківськими.

Слайд 25

Узагальнення материалу 1.Розмноження -це... 2.Способи нестатевого розмноження... 3.Діленням розмножуються... 4.Спороутворення характерне для... 5.Вегетативне розмноження -це... 6.Поліембріонія-це процес.... 7.Гермафродити-це... 8.Роздільностатеві організми-....

Слайд 26

ГАМЕТОГЕНЕЗ Стадія розмноження Сперматогенез Овогенез Сперматоцити Овоцити Первинна статева клітина

Слайд 27

ГАМЕТОГЕНЕЗ Стадія росту Сперматоцит Овоцит

Слайд 28

ГАМЕТОГЕНЕЗ Стадія дозрівання Напрямні тільця

Слайд 29

ГАМЕТОГЕНЕЗ Стадія формування Сперматозоїд Яйцеклітина

Слайд 30

Порівняння гамет (завдання для груп) Порівняти форму та розміри гамет; Особливості будови гамет; Функції гамет.

Слайд 31

Запліднення Злиття статевих клітин Зигота

Слайд 32

Запліднення Внутрішнє Зовнішнє

Слайд 33

Запилення у квіткових рослин Пригадайте з курсу ботаніки як відбувається запилення у квіткових рослин Які види запилення у квіткових рослин ви знаєте

Слайд 34

Слайд 35

Узагальнення знань Що таке запліднення Яке біологічне значення процесу запліднення Які види запліднення ви знаєте та для яких організмів вони характерні Які стадії гаметогенезу запам´ятали Який вчений запропонував поняття подвійного запліднення у квіткових рослин У чому суть подвійного запліднення

Слайд 36

Тест 1. З чого розвивається зародок у покритонасінних А) з насінного зачатка Б) з зиготи В) із стінок зав´язі 2. Який спосіб розмноження з´явився у живих організмів найпізніше А) вегетативний Б) статевий В) безстатевий 3. В якому періоді гаметогенезу відбувається мейоз А) розмноження Б) росту В) дозрівання 4. Який набір хромосом у статевих клітин А) n Б) 2n В) 3n 5. Який набір хромосом в клітині, з якої розвивається ендосперм А) n Б) 2n В) 3n

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія