X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Прокаріоти і еукаріоти

Завантажити презентацію

Прокаріоти і еукаріоти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Будова клітин прокаріотів та еукаріотів Пігій Юлія Пігій Юлія

Слайд 2

Мета уроку: Розкрити особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів; Вміти порівнювати клітини прокаріотів та еукаріотів; Навчитися розпізнавати еукаріотичні та прокаріотичні клітини за допомогою мікроскопа й на фотографіях.

Слайд 3

Давайте пригадаємо: ТАК чи НІ?  1. Уперше термін "клітина" застосував Роберт Гук.  2. Наука, що вивчає будову і життєдіяльність клітин, - гістологія.  3. Основоположники клітинної теорії - М. Шлейден і Т. Шванн.  4. У багатоклітинних організмів клітини відрізняються за особливостями будови та виконуваними функціями. 5.  Клітина - елементарна структурна і функціональна одиниця живих організмів. 6.  Перший мікроскоп був сконструйований Робертом Броуном. 7. Уперше описав ядро в рослинних клітинах Карл Бер. 8.  Рудольф Вірхов довів, що клітина утворюється з існуючої клітини в результаті її поділу. 9. Предметом вивчення цитології є тканини живих організмів. 10. За допомогою методу центрифугування цитологи можуть отримувати і вивчати різні компоненти клітини. ТАК НІ ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК НІ НІ

Слайд 4

ДОПОВНИ СХЕМУ неклітинні клітинні віруси прокаріоти еукаріоти дроб’янки рослини тварини гриби

Слайд 5

Ми знаємо, що всі живі організми складаються із клітин. Рослини, тварини, людина, бактерії мають різноманітні типи клітин. Наприклад, у невеликій калюжі є значна кількість клітинних організмів (одноклітинних і багатоклітинних), тіло тварин має клітини, які відрізняються від клітин рослин, а клітини ссавців відрізняються від клітин комах. Тому метою нашого уроку є виявити риси подібності та відмінності клітин між собою.

Слайд 6

Проблемні запитання: - Причини відмінності між прокаріотами та еукаріотами. - Чому не існує одноклітинних організмів великих розмірів? Чому форми еукаріотичних організмів різноманітніші, ніж прокаріотичних?

Слайд 7

БУДОВА ПРОКАРІОТИЧНОЇ ТА ЕУКАРІОТИЧНОЇ КЛІТИН Прокаріоти (від лат. pro — до, перед і грец. karyon — ядро) — одноклітинні організми, що не мають оформленого ядра й багатьох органел, властивих еукаріотам. Прокаріоти невеликі за розмірами — не більше 10 мкм. Особливістю будови прокаріотів є те, що їхній нуклеоїд (кільцева ДНК) не має справжніх хромосом. До прокаріотів належать бактерії та ціанобактерії (синьо-зелені водорості). Еукаріоти - організми, що мають чітко сформоване ядро і всі основні структурні компоненти клітини. До еукаріотів належать рослини, тварини, гриби. Тваринна клітина Бактеріальна клітина Рослинна клітина Клітина ціанобактерій Грибна клітина

Слайд 8

ДНК ЯДРО

Слайд 9

БУДОВА ПРОКАРІОТИЧНОЇ КЛІТИНИ Пілі Рибосоми Джгутик ДНК Цитоплазма Клітинна стінка Плазматична мембрана Слизова капсула

Слайд 10

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ КЛІТИН ПРОКАРІОТ ТА ЕУКАРІОТ Органели Плазматична мембрана Клітинна стінка Ядро Генетичний матеріал Мітохондрії ЕПС Апарат Гольджі Рибосоми Вакуолі Лізосоми Пластиди Джгутики Прокаріоти Еукаріоти + + + (з муреїну) + (у рослин – з целюлози) у тварин немає – (є нуклеоїд) + кільцева ДНК без білка лінійна ДНК в хромосомах – + – + – + + + – + (у рослин) – + – + (у рослин) + +

Слайд 11

Основні висновки, які виникли під час розв'язання проблемної ситуації 1) Клітини прокаріот, на відміну від еукаріот, не мають ядра і багатьох органел (пластид, мітохондрій, ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджі, лізосом, клітинного центру). 2) Причини відмінності прокаріот і еукаріот полягають у тому, що в них по-різному організовано генетичний матеріал і структуровано клітини. 3) У клітин еукаріот, на відміну від прокаріот, цитоплазму поділено на відділи системою мембран. Вона має велику кількість органел, оточених мембраною, що дає можливість підвищити ступінь упорядкованості та організації еукаріот.

Слайд 12

Основні висновки, які виникли під час розв'язання проблемної ситуації 4) Більшість еукаріот є багатоклітинними організмами з диференційованими клітинами, прокаріоти — одноклітинні з недиференційованими клітинами. 5) Диференціація клітин багатоклітинних еукаріот забезпечує більшу різноманітність їх форм. 6) За наявності у прокаріот однієї клітини відбуваються всі функції організму, але неможлива диференціація клітин і виникнення великої кількості різних форм. 7) Через відсутність у клітин одноклітинних організмів диференціації, з одного боку, відбуваються відразу всі функції організму, а з другого — це сприяє економніше витрачати енергію.

Слайд 13

Заповни пропуски в тексті, використовуючи підказки, подані нижче: Прокаріоти (від лат. «про» - __________ та грец. «каріон» _____________ ) – це організми, які не мають оформленого _____________ і типового ____________________, а також багатьох органел. В цитоплазмі прокаріотів розташовані ____________ та _____________________. До складу поверхневого апарату клітин прокаріотів входить _____________________, _________________, іноді __________________. Деякі прокаріоти здатні пересуватись за допомогою _______________. «перед» Ядро; хромосомний апарат; рибосоми; джгутики; «перед», «ядро»; плазматична мембрана; клітинна стінка; слизова капсула. різноманітні включення; «ядро» ядра хромосомного апарата рибосоми різноманітні включення плазматична мембрана клітинна стінка слизова капсула джгутиків

Слайд 14

Перевір себе: До еукаріотів не відноситься: 3) Вкажіть органели, що характерні для прокаріот: 2) В клітинах бактерій ДНК: печериця звичайна сон-трава холерний вібріон амеба-протей лінійна кільцева знаходиться в ядрі відсутня джгутики комплекс Гольджі травні вакуолі рибосоми клітинний центр

Слайд 15

4) Вкажіть речовину, що входить до складу клітинної стінки прокаріот: 5) Вкажіть ознаки, які відрізняють прокаріот від еукаріот: муреїн целюлоза глікокалікс хітин Наявність плазматичної мембрани Наявність клітинної стінки Відсутність ядра Відсутність мітохондрій Відсутність ЕПС Відсутність рибосом

Слайд 16

Слайд 17

Знайди помилку джгутики цитоплазма ядро плазматична мембрана клітинна стінка цитоплазма джгутики клітинна стінка плазматична мембрана ДНК Вірно

Слайд 18

Дякую за увагу ! Пігій Юлія Віталіївна

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія