X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Порівняльна характеристика прокаріотичної та еукаріотичної клітини

Завантажити презентацію

Порівняльна характеристика прокаріотичної та еукаріотичної клітини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Порівняльна характеристика будови клітин прокаріотів та еукаріотів Підготувала студентка 22-Б групи: Силка Юлія

Слайд 2

Всі ми знаємо, що всі живі організми складаються із клітин. Рослини, тварини, людина, бактерії мають різноманітні типи клітин.

Слайд 3

А що ж таке клітина? Клітина (лат. cellula - комірка) – найменша структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, для якої характерний власний метаболізм та здатність до самовідтворення.

Слайд 4

Існує 2 ступені клітин: прокаріоти - не має ядра, та еукаріоти – є ядро. Еукаріотичні клітини – це клітини ядерних організмів, які мають ядро і розвинену систему органел. Прокаріотичні клітини – це клітина до ядерних організмів, які не мають чітко сформованого ядра та більшості органел.

Слайд 5

Жива природа Неклітинна форма Клітинна форма Прокаріоти Еукаріоти Бактерії Археї Еубактерії Рослини Тварини Гриби

Слайд 6

Структура прокаріотичної клітини

Слайд 7

Структура еукаріотичної клітини

Слайд 8

Слайд 9

Тож у чому полягає відмінність між еукаріотичною та прокаріотичною клітиною? ОзнакиПрокаріоти Еукаріоти рослини тварини Розміриклітин Форма Генетичнийматеріал Діаметрусередньому складає0,5-5 мкм. Одноклітинні КільцеваДНКзнаходитьсявцитоплазміінічимнезахищена. Ядранемає, хромосом іядерцятакож. Діаметрзазвичайскладаєдо 40 мкм;об'ємклітиниу 1000-10.000більше,ніжупрокаріот. Одноклітинніібагатоклітинні Єоформленеядро, вякомулінійнімолекулиДНКзв'язанізбілкамиі РНК іутворюютьхромосоми.Всерединіядразнаходитьсяядерце

Слайд 10

ОзнакиПрокаріоти Еукаріоти рослини тварини Де відбувається синтез білка В 70S-рибосомах. Ендоплазматичної сітки немає. У 80S-рибосомах.Рибосомиможутьбутиприкріпленідоендоплазматичноїсітки. Клітинні стінки Жорсткі(містятьполісахаридиіамінокислоти).Основнийкомпонент -муреїн.Деякінадклітинноюстінкоюмаютьслизовукапсулу Основнийкомпонентполісахарид-целюлоза Шар надплазматичноноюмембраною-глікокалікс Джгутики Прості(мікротрубочкивідсутні). Складнізрозташуванняммікротрубочок.

Слайд 11

ОзнакиПрокаріоти Еукаріоти рослини тварини Органели Мало.Жодназ них немаєоболонки(подвійноїмембрани).Внутрішнімембранизустрічаютьсярідко, алеякщовони є, то на нихпроходятьпроцесидиханняі фотосинтезу Органелбагато.Деякіоточеніподвійноюмембраною (ядро,мітохондрії,хлоропластиурослиннихклітинах). Великакількістьорганелоточенаоднієюмембраною (апаратГольджі,лізосоми,ендоплазматичнасітка...) Ендоплазматична сітка Відсутня Є Є Клітинний центр Немає Є(убільшості) Є Мітохондрії Відсутні Є Є

Слайд 12

ОзнакиПрокаріоти Еукаріоти рослини тварини Рибосоми Є (відрізняютьсявідеукаріотменшоюк-тюбілків, тритипиРНК). Є Є КомплексГольджі Немає Є Є Лізосоми Немає Є Є Пластиди Відсутні Є Немає Вакуолі Немає(завиняткомгазовихвакуолей умешканцівводоймабокапілярівгрунту) Є Немає

Слайд 13

ОзнакиПрокаріоти Еукаріоти рослини тварини Поділклітин Амітоз(прямийподіл) Мітоз(непрямий) Дихання Якщоєаеробнедихання, тоцейпроцесвідбуваєтьсявдихальних(цитоплазматичних) мембранах, аспеціальноїорганелидляданогопроцесунемає Аеробнедиханнявідбуваєтьсявмітохондріях Фотосинтез Хлоропластивідсутні. Аякщоданийпроцесє, товінвідбуваєтьсянафосинтетичнихмембранах Вхлоропла-стах,якімістятьспеціальнімембрани. - Фіксаціяазоту Деякіпрокаріотиздатнідофіксаціїазоту Нездатнідофіксаціїазоту

Слайд 14

Вигляд клітин під мікроскопом Клітини прокаріот, на відміну від еукаріот, не мають ядра і багатьох органел. Причини відмінності прокаріот і еукаріот полягають у тому, що в них по-різному організовано генетичний матеріал і структуровано клітини. 3- У клітин еукаріот, на відміну від прокаріот, цитоплазму поділено системою мембран на відділи – компартменти.

Слайд 15

Більшість еукаріот є багатоклітинними організмами з диференційованими клітинами, прокаріоти - одноклітинні з недиференційованими клітинами.

Слайд 16

Схема еволюції еукаріотичних клітин. 1 - утворення подвійної мембрани ядра, 2 - придбання мітохондрій, 3 - придбання пластид, 4 - входження клітини, що утворилася, (фотосинтезуюча еукаріотична) до складу нефотосинтезуючої еукаріотичної (наприклад, у ході еволюції криптофітових водоростей), 5 - вхождення клітини, що утворилася, знову до складу нефотосинтезуючої (наприклад, при ендосимбіозі цих водоростей з інфузоріями). Кольором показано геном предків еукаріот, мітохондрій та пластид.

Слайд 17

Висновок Першими живими організмами були прокаріоти. В результаті еволюції, клітини перетворювались і прийшли до еукаріотів. Це свідчить, що у обох груп є щось спільне і щось індивідуальне, але обидві ці групи є одними з найважливіших частин природи, бо без цих клітин не було б життя на Землі.

Слайд 18

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія