X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
природні ресурси

Завантажити презентацію

природні ресурси

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Природні ресурси

Слайд 2

Природні ресурси це однорідні складові природи, що є елементами екосистеми і придатні для задоволення певних потреб людини.  речовина природи, яка залучена до суспільного виробництва і складає його сировинну і енергетичну базу. сукупність об'єктів і систем живої і неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини і суспільства.

Слайд 3

Класифікація природних ресурсів Природні ресурси класифікують за різними критеріями: 1) приналежністю до тих чи інших компонентів природи (мінеральні, земельні, водні, лісові, фауністичні, рекреаційні, кліматичні ); 2) можливістю відтворення в процесі використання: невичерпні(внутрішнє тепло Землі, сонячна радіація, енергія прибою, припливів і відпливів, падаючої води, вітру та ін.); вичерпні відновлювані(фунтовий покрив, водні ресурси, лікувальні грязі, лікарські рослини, рослинне паливо тощо); вичерпні невідновлювані: мінеральна сировина, будівельні матеріали. 3) Відповідно до свого призначення щодо використання людиною(енергетичні, сировинні й допоміжні промислові, їстівні (харчові, кормові, питні), оздоровчі, культурно-естетичні) 4) територіальні ресурси (світові (глобальні) та національні (зв’язані з певною територією)

Слайд 4

Оцінка природних ресурсів Є два основні види оцінки: технологічна (або виробнича) та економічна: Економічна оцінка природних умов і природних ресурсів - це їх вартісний вираз. Вона виникла з потреб господарства, якому необхідні не лише знання про кількості та якості природних ресурсів, їхні особливості, а й вираження їх у вартісних показниках, які можна використовувати в проектуванні та управлінні господарством; технологічна оцінка виявляє ступінь придатності тіл або явищ природи для того чи іншого виду людської діяльності з урахуванням сучасної або перспективної технології їх використання.

Слайд 5

Рекреаційні ресурси- є матеріальною передумовою формування рекреаційної галузі народного господарства, її ресурсною базою. Виділяють три типи рекреаційних ресурсів: Природні; історико-культурні; соціально-економічні. Під природними рекреаційними ресурсами слід розуміти фактори, речовину і властивості компонентів природного середовища, які володіють сприятливими для рекреаційної діяльності якісними та кількісними параметрами і служать або можуть служити для організації відпочинку, туризму, лікування і оздоровлення людей. До них належать лікувальні та оздоровчі фактори багатоцільового призначення (ліси, лікувальні кліматичні місцевості, поверхневі води), лікувальні речовини (мінеральні води, грязі, озокерит), а також рекреаційні властивості гірських і передгірських ландшафтів, заповідних територій.

Слайд 6

Юридичне значення природних ресурсів До природних ресурсів загальнодержавного значення належать: а) територіальні та внутрішні морські води; б) природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони; в) атмосферне повітря; г) підземні води; ґ) поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області; д) лісові ресурси державного значення; е) природні ресурси в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; є) дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони тощо.

Слайд 7

Регулювання використання природних ресурсів в Україні Охорона і раціональне використання природних ресурсів в Україні регулюються відповідними нормативно-правовими актами природо-ресурсного законодавства: земель — Земельним кодексом України від 25 жовтня 2001 року надр — Кодексом України про надра від 27 липня 1994 року вод — Водним кодексом України від 6 червня 1995 року повітряного простору — Повітряним кодексом України від 4 травня 1993 року атмосферного повітря — Законом України «Про охорону атмосферного повітря» у редакції від 21 червня 2001 року клімату — Законом України «Про гідтрометеорологічну діяльність» від 18 лютого 1999 року радіочастотного ресурсу — Законом України «Про радіочастотний ресурс» у редакції від 24 червня 2004 року тваринного світу — Законом України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 року рослинного світу — Законом України «Про рослинний світ» від 9 квітня 1999 року альтернативних джерел енергії — Законом України «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року.

Слайд 8

Природні ресурси як матеріальна база Природні ресурси є матеріальною базою виробництва, постійно споживаються ним і вимагають свого повного відновлення у натуральній формі. А відтак для забезпечення безпосереднього суспільного відтворення процес праці, зв’язаний з підготовкою природних елементів до включення у господарський оборот, повинен бути безперервним. Цей процес здійснюється у сфері як матеріального, так і нематеріального виробництва: капітального будівництва, сільського та лісового господарства, видобувної промисловості, рекреаційного господарства тощо

Слайд 9

Економічна сутність природних ресурсів Мають споживну вартість. Їх придатність і корисність, техніко-економічні властивості, масштаби та способи використання визначаються суспільними потребами.

Слайд 10

Промислові запаси корисних копалин в Україні. Корисні копалини   Кількість родовищ Одиниця виміру Балансові запаси А+В+С1 Річний видобуток Нафта 117 Млн.т. 159.3 4.1 Конденсат 123 Млн.т. 179.2 1.12 Природний газ 210 Млрд.м3 1094.7 27 .Природний газ розчинений 91 Млрд.м3 38.5 1.117 Вугілля кам’яне 717 Млн.т. 44067.7 Біля 100 Вугілля буре 115 Млн.т. 3169.8 8.4 Залізна руда 84 Млн.т. 28335.5 236.7 Марганцеві руди 8 Млн.т. 2358.9 15.8

Слайд 11

Промислові запаси корисних копалин в Україні. Нікелева руда 10 Млн.т. 29.54 0.78 Бентонітові глини 5 Млн.т. 62.25 0.46 Солі калійні 13 Млн.т. 3059.59 2.61 Фосфоритова руда 4 Млн.т. 207.2 0.9 Глина вогнетривка 16 Млн.т. 541.0 0.33 Вапняк флюсовий 16 Млн.т. 2138.7 39 Облицювальні ма- теріали 94 Млн.м3 247.3 0.53 Каміння будівельне 692 Млн.м3 9027.1 2.9 Цементна сировина 120 Млн.м 2371.7 25.6

Слайд 12

Видобуток вугілля шахтами України (млн. т.).   1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1999 2001 Вугілля всього 164.8 135.6 133.7 115.8 94.6 83.8 70.5 81.7 61.6 Кам’яне 155.5 128.4 127.9 111.7 91.9 81.5 68.9 80.5 60.8 Буре 9.3 7.2 5.8 4.1 2.7 2.3 1.6 1.2 0.8

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія