X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Нервова система, її значення

Завантажити презентацію

Нервова система, її значення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Нервова система, її значення Підготувала Костя Каріна

Слайд 2

Нервова система забезпечує узгоджену діяльність різних органів і систем, зв’язок організму із зовніш нім середовищем, регулює та координує усі процеси, що відбуваються в організмі, пристосовуючи обмін речовин до умов, що змінюються. Основна форма діяльності нервової системи — рефлекс.

Слайд 3

Спинний і головний мозок Головний мозок складається з п’яти відділів: довгастого, заднього, середнього, проміжного та кінцевого мозку. Порожнини (шлуночки) мозку заповнені тією самою рідиною, що й спинномозковий канал. Спинний мозок у хребетних частково або повністю закритий у спинномозковому каналі .Його особливістю є те, що сіра речовина оточена білою. Усередині міститься спинномозковий канал, що є похідною порожнини нервової трубки. Він заповнений спинномозковою рідиною.

Слайд 4

Характеристика нервової системи Групи тварин Характеристиканервової системи Кишковопорожнинні Маєвиглядсітки(нервовіклітинизірчастоготипумайжерів номірнорозподіленіпідепітелієміз'єднаніміжсобоювідростками) Кільчасті Нервовасистема—вузловоготипу. Вона представленанавкологлотковимкільцем,черевнимнервовимланцюжкомта нервами,щовідходятьдорізнихорганів. Членистоногі Головниймозокчленистоногихскладаєтьсязпереднього,середньоготазадньоговідділів. Молюски Нервовасистемарозкидано-вузловоготипу (параабокількапарнервовихвузлів,з’єднанихстовбурами,відякихдовсіхорганіввідходятьнерви). Риби Нервовасистемарибділитьсянапериферичнуіцентральну. Центральнанервовасистемаскладаєтьсяз головного і спинногомозку, апериферична– знервовихволокон інервовихклітин Амфібії Нервовасистемаземноводнихскладаєтьсяз тих самихвідділів,щой уриб. Упередньомумозгу, навідмінувідриб,розміщеніпівкулі,яківідповідаютьзаскладніформиповедінки. Рептилії Урептилійкращерозвиненіпівкуліголовногомозку, вонивкритісіроюречовиною,абокорою, -сукупністютілмільйонівнервовихклітин.Мозочокрозвиненийдобре,щозумовлененеобхідністюузгодженняскладнихрухів Птахи Нервовасистема укласуптахівподіляєтьсянацентральнуіпериферичну. Вся суть ворганізаціїцентральноїнервовоїсистеми, яка представленаголовниміспинниммозком, іспинномозковимивузлами. Ссавці Усавцівдобрерозвиненіпівкуліпередньогомозкутамозочок, атакожкорапівкульпередньогомозку.

Слайд 5

Кишковопорожнинні У кишковопорожнинних вперше з'являється нервова систе ма, що складається з розкиданих нервових клітин, пов'язаних відростками, які створюють нервову сітку. Нервова система такої будови називається дифузною. 

Слайд 6

Кільчасті За своїм типом нервова система членистоногих є вузловий або інша назва – ганглионарная складна структура. Свою назву вона отримала за рахунок будови центральної нервової системи цих тварин. Клітини-нейрони зібрані у вузли – ганглії, які контролюють певні органи.

Слайд 7

Членистоногі Головний мозок членистоногих складається з переднього, середнього та заднього відділів. Передній відділ іннервує очі та відповідає за складні форми поведінки членистоногих. Крім інстинктів, у членистоногих добре виробляються умовні рефлекси. Головний мозок сполучається з черевним нервовим ланцюжком.

Слайд 8

Павукоподібні У павукоподібних тварин вся структура чітко сконцентрована, так, наприклад, у павуків усі ганглії зливаються в єдину масу. Лише у скорпіонів, за рахунок будови їх тіла, нервові вузли розтягнулися вздовж усього тіла. Велика маса знаходиться в грудному відділі і близько семи вузлів знаходиться в черевці.

Слайд 9

Риби Головний мозок риб складається з трьох основних частин: передній мозок, середній мозок і задній мозок. Передній мозок складається з кінцевого мозку і проміжного мозку – диенцефалона. У середньому мозку риб знаходяться зорові частки і тегментум або покришка – і те, і інше використовуються для обробки оптичних сигналів. Задній мозок риб складається з мозочка, витягнутого мозку і мосту. Довгастий мозок і міст разом складають стовбур головного мозку, до якого тягнеться велика кількість черепно-мозкових нервів, несучих сенсорну інформацію.

Слайд 10

Амфібії Центральний відділ нервової системи та органи чуттів. У земноводних краще, ніж у риб, розвинений передній мозок і є півкулі переднього мозку, які відповідають за складну поведінку. Мозочок розвинений трохи гірше, бо їхні рухи досить одноманітні.

Слайд 11

Рептилії Розміри переднього мозку, порівняно з предками рептилій, також збільшилися і істотно перевершують інші частини головного мозку. Збільшення переднього відбувається в основному за рахунок розвитку підкіркових вузлів. Крім того, у плазунів відбувається розвиток вторинного мозку і збільшення числа нервових клітин. Зі збільшенням цих відділів мозку проміжний і середній мозок стають видимими тільки знизу.

Слайд 12

Птахи Центральна нервова система птахів досконаліша, ніж у рептилій, що пов’язано з більш високою організацією тіла і складнішим способом життя. Головний мозок птахів відрізняється від мозку рептилій великими загальними розмірами, значним розвитком півкуль і зорових бугрів, дуже великим мозочком і малими нюховими частками.

Слайд 13

Ссавці . Головний мозок ссавців має ті ж відділи, які є в інших хребетних. Відмінності становлять великі півкулі переднього мозку, які мають великі розміри і більш складну будову. Зовнішній шар головного мозку складається з окремого шару нервових клітин, який утворює кору головного мозку. У більшості ссавців кора головного мозку складається з настільки великої кількості нейронів, що лежить не суцільним шаром, а утворює звивини.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія