X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Імпульс тіла

Завантажити презентацію

Імпульс тіла

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Закони збереження в механіці Імпульс тіла. Імпульс сили. Закон збереження імпульсу. Абсолютно пружний удар і абсолютно непружний удар. Реактивний рух. Розв’язування задач.

Слайд 2

Імпульс тіла. Імпульс тіла – фізична величина, яка характеризує рух тіла і дорівнює добутку маси тіла на його швидкість. Імпульс тіла ще називають кількістю руху.

Слайд 3

Імпульс сили. Під дією сили тіло змінює свою швидкість. За другим законом Ньютона: Імпульс сили – фізична величина, яка описує взаємодію тіл і дорівнює добутку сили на час її дії. Імпульс сили напрямлений так, як і сила, що діє на тіло. Імпульс сили дорівнює зміні імпульсу тіла:

Слайд 4

Закон збереження імпульсу Група об’єднаних за певною ознакою тіл, на які не діють інші тіла або дія яких несуттєва за даних умов, називається замкнутою (ізольованою) системою. У замкнутій системі діють усі фізичні закони. При взаємодії двох тіл справедливий ІІІ закон Ньютона:

Слайд 5

Закон збереження імпульсу У замкнутій системі сума імпульсів тіл за будь-яких взаємодій між ними залишається сталою.

Слайд 6

Закон збереження імпульсу Для двох тіл: Для n тіл:

Слайд 7

Абсолютно пружний удар і абсолютно непружний удар. Під ударом розуміють таку взаємодію, яка здійснюється миттєво (за дуже малий проміжок часу). Абсолютно пружним називають удар, після якого розміри і форма взаємодіючих тіл відновлюються і не відбувається перетворення механічної енергії у внутрішню.

Слайд 8

Реактивний рух Реактивним називають рух, який відбувається внаслідок відділення частини системи тіл. Візьмемо ракету з паливом за замкнену систему. Доки ракета не рухається, її імпульс дорівнює нулю. Під час руху ракети розжарені гази масою виходять із сопла зі швидкістю , а корпус ракети масою рухається в протилежний бік зі швидкістю

Слайд 9

Абсолютно пружний удар і абсолютно непружний удар. При абсолютно непружному ударі взаємодіючі тіла утворюють нове тіло, маса якого дорівнює сумі мас тіл, що взаємодіяли.

Слайд 10

Реактивний рух За законом збереження імпульсу: У проекції на вісь Оy: Швидкість ракети:

Слайд 11

Розв’язування задач. Задача 1. Снаряд масою 20 кг, що летів горизонтально зі швидкістю 100 м/с, влучив у пісок на залізничній платформі і не розірвався. Якої швидкості набула платформа масою 8 т, якщо до падіння снаряда вона рухалася зі швидкістю 0,5 м/с у тому ж напрямі, що і снаряд?

Слайд 12

Задача 1. Взаємодія снаряда і платформи є непружним ударом. За законом збереження імпульсу: Всі тіла рухаються в один бік, туди і спрямуємо вісь Оx. У проекціях на вісь рівняння має вигляд:

Слайд 13

Задача 1. З рівняння визначимо швидкість:

Слайд 14

Задача 2. Знайти імпульс тіла через 2 с та через 5 с після початку відліку часу, якщо маса тіла 10 кг, а рух тіла описується рівнянням Дане рівняння – рівняння рівнозмінного руху:

Слайд 15

Задача 2. Визначимо: Швидкість змінюється за законом: Значення швидкості у моменти часу

Слайд 16

Задача 2. Відповідно імпульси Тіло рухається у протилежному осі Оx напрямі.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія