X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Хромосомна теорія спадковості

Завантажити презентацію

Хромосомна теорія спадковості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Хромосомна теорія спадковості

Слайд 2

Слайд 3

В кожній хромосомі розміщено багато генів. Тож разом з ознаками, які успадковуються незалежно, мають існувати й такі, що успадковуються зчеплено одна з одною, бо вони визначаються генами, розташованими в одній хромосомі.

Слайд 4

Основні положення хромосомної теорії спадковості Матеріальною основою спадковості є хромосоми. Гени розташовані в хромосомах у лінійній послідовності. Гени, локалізовані в одній хромосомі, складають одну группу зчеплення і передаються нащадкам разом. Кількість груп зчеплення дорівнює гаплоїдному числу хромосом. Гаплоїдне число хромосом є постійним для кожного виду. Ознаки, які визначаються зчепленими генами, також успадковуються зчеплено. Зчеплене успадкування генів може порушуватися внаслідок перехрещування хромосом (кросинговеру), який відбувається між гомологічними хромосомами у процесі мейозу.

Слайд 5

Слайд 6

Кросинговер — обмін ділянками гомологічних хромосом у процесі клітинного поділу, переважно в профазі першого мейотичного поділу, іноді в мітозі.

Слайд 7

Кросинговер проявляється тільки тоді, коли гени знаходяться в гетерозиготному стані (АВ/ав). Якщо гени в гомозиготному стані (АВ/АВ або аВ/аВ), обмін ідентичними ділянками не дає нових комбінацій генів у гаметах і в поколінні. Частота (відсоток) перехресту між генами залежить від відстані між ними: чим далі вони розташовані один від одного, тим частіше відбувається кросинговер. Т. Морган запропонував відстань між генами вимірювати кросинговером у відсотках, за формулою: N1/N2 *100 =% кросинговеру, де N1 — загальне число особин у F1;N2 — сумарне число кросоверних особин.

Слайд 8

Генетики розрізняють декілька типів кросинговеру: подвійний, множинний (складний), неправильний, нерівний. Кросинговер призводить до нового поєднання генів, що викликає зміну фенотипу. Крім того, він поряд з мутаціями є важливим фактором еволюції організмів.

Слайд 9

. Практична робота Тема. Розв’язання типових задач з генетики (моно- й дигібридне схрещування) Мета: закріпити в учнів навички розв’язання типових задач з генетики (моно- й дигібридне схрещування). Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням схем законів Г. Менделя, роздавальні картки із задачами, підручник, робочий зошит.

Слайд 10

Хід роботи 1. Розв’яжіть наведені на роздавальній картці задачі з моногібридного схрещування. Розв’язання запишіть у зошиті. Задачі з роздавальної картки Задача 1. У квасолі чорне забарвлення насінин (А) домінує над білим (а). Визначте генотипи й фенотипи нащадків у схрещуванні Аа *Аа. Задача 2. У дрозофіли сірий колір тіла домінує над чорним. Усі нащадки від схрещування сірої та чорної мух мали сіре забарвлення. Визначте генотипи батьків. 2. Розв’яжіть наведені на роздавальній картці задачі з дигібридного схрещування. Розв’язання запишіть у зошиті. Задачі з роздавальної картки Задача 3. У томатів червоне забарвлення плодів (R) домінує над жовтим (r), а високорослість (H) — над карликовостю (h). Визначте генотипи й фенотипи нащадків у схрещуванні RrHh *rrhh. Задача 4. У дрозофіли сірий колір тіла (B) домінує над чорним (b), а нормальні крила (V) — над зачатковими (v). Визначте генотипи батьків, якщо від схрещування двох сірих мух з нормальними крилами народилося 90 сірих мух з нормальними крилами, 32 сірі мухи із зачатковими крилами, 27 чорних мух з нормальними крилами й 10 чорних мух із зачатковими крилами.

Слайд 11

Домашнє завдання Вивчити відповідний параграф підручника.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія