X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Генетика

Завантажити презентацію

Генетика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

наука про спадковість і мінливість організмів та організацію спадкового матеріалу.

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

1. Ознаки організмів визначаються елементарними одиницями спадковості – генами. 2. Ген- частина молекули ДНК. 3. Гени містяться в хромосомах. Кожна хромосома є групою зчеплення генів. 4. Гени в хромосомах розташовані лінійно. Кожний ген у хромосомі займає певне місце (локус). 5. Між гомологічними хромосомами може відбуватися обмін алельними генами (кросинговер).

Слайд 8

6. Відстань між генами в хромосомі пропорційна відсотку кросинговеру. 7. Існують структурні та регуляторні гени. 8. Структурні гени кодують синтез білків. 9. Регуляторні гени контролюють і спрямовують діяльність структурних генів. 10. Усередині гена можуть відбуватися рекомбінації та мутації. 11. Генотип функціонує як єдине ціле.

Слайд 9

Слайд 10

нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів. Він кодує первинну структуру молекул поліпептиду, білка, певного типу РНК або ж взаємодіє з регуляторним білком. це ділянка молекули

Слайд 11

— це гени, що перебувають у різних станах, але займають одне й те саме місце (локус) в хромосомах однієї пари (гомологічних хромосомах) та визначають різні стани певної ознаки.

Слайд 12

Слайд 13

Алель, яка в присутності іншої завжди проявляється у формі кодованого нею стану ознаки, називається - домінантною, а та, що не проявляється — рецесивною

Слайд 14

Домінантні алелі позначають великими латинськими літерами (А, В, С, D тощо), а відповідні їм рецесивні — малими (a, b, c, d тощо).

Слайд 15

це сукупність генетичної інформації, закодованої в генах клітини організму

Слайд 16

це сукупність усіх ознак і властивостей організму , що формується унаслідок взаємодії генотипу з чинниками довкілля.

Слайд 17

Слайд 18

це властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу потомкам, забезпечуючи спадкоємність поколінь організмів. .

Слайд 19

це здатність живих організмів набувати нових ознак та їхніх станів у процесі індивідуального розвитку.

Слайд 20

(від латинського filiale –діти) (від латинського parentale –батьки)

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Гібридологічний Проведення системи схрещувань і аналіз їхніх результатів. Цитологічний Аналіз і порівняння генетичних структур і явищ на клітинному рівні. Молекулярно-генетичний Вивчення фізико-хімічної структури та механізмів функціонування генетичного матеріалу. Мутаційний Встановлення закономірностей, механізмів і особливостей мутагенезу.

Слайд 24

Генеалогічний Вивчення родоводів, визначення закономірностей успадкування ознак у ряді поколінь. Близнюковий Аналіз і порівняння мінливості у гомозиготних і гетерозиготних близнят. Популяція Вивчення генетичної структури популяцій і динаміки їхніх змін під впливом зовнішнього середовища. Селекційний Створення і підбір початкового експериментального матеріалу.

Слайд 25

Слайд 26

У разі схрещування двох організмів, що належать до різних чистих ліній (двох гомозиготних організмів) і відрізняються за однією альтернативною ознакою, перше покоління гібридів буде одноманітним і нестиме тільки домінантну ознаку.

Слайд 27

У разі схрещування гібридів першого покоління (двох гетерозиготних організмів) у другому поколінні гібридів спостерігається розщеплювання за фенотипом 3:1.

Слайд 28

кожна пара альтернативних варіантів ознак успадковується незалежно від інших пар і дає розщеплення 3:1 по кожній парі. При дигібридному схрещуванні серед гібридів другого покоління спостерігається розщеплення 9:3:3:1. Цей закон справедливий лише для ознак, у яких гени, що їх кодують належать до різних груп зчеплення, тобто знаходяться в різних хромосомах.

Слайд 29

Під час утворення статевих клітин відбувається розходження спадкових чинників, які до цього містилися попарно в соматичних клітинах, унаслідок чого вони не можуть потрапити до однієї гамети (тобто кожна гамета несе один алель з пари).

Слайд 30

Цитологічні основи розщеплення генів (перший закон спадковості) визначаються парністю хромосом, поведінкою хромосом диплоїдних клітин при мейозі (спарювання і розходження гомологічних хромосом) і наступним заплідненням статевих клітин, хромосоми яких несуть по одному алелю генних пар.

Слайд 31

Статичний характер закону незалежного комбінування станів ознак можна довести, записавши хід схрещування за допомогою решітки Пеннета.

Слайд 32

1. Статичний характер закону одноманітності: АА Х аа = Аа 100% за фенотипом і генотипом. 2. Статичний характер закону розщеплення: Аа х Аа = АА; Аа; аа. 1 : 2 : 1 - за генотипом 3 :1 - за фенотипом.

Слайд 33

3. Статистичний характер закону незалежного комбінування ознак: АаВв х АаВв = 9 : 3 : 3 : 1 - за фенотипом. 4. Статистичний характер проміжного успадкування ознак: 1 : 2 : 1 - за генотипом і фенотипом.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія