X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ГЕНЕТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ

Завантажити презентацію

ГЕНЕТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології ГЕНЕТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ Лектор ст. викл. Малярчук Г.Р.

Слайд 2

Історія розвитку молекулярної біотехнології

Слайд 3

F. Crick i J. Watson – відкривачі структури ДНК

Слайд 4

Слайд 5

Транспозон і IS елемент

Слайд 6

Функції IS-елементів 1. Координуюча: взаємодія транспозонів, плазмід, помірних фагів між собою та хромосомою бактерії, забезпечуючи їх реплікацію. 2. Регуляторна: викликають інактивацію генів, або служать промоторами (ділянки ДНК, які регулюють експресію клітинних генів). 3. Індукують мутації за типом делеції або інверсії

Слайд 7

Функції транспозонів 1. Регуляторна. 2. Кодуюча. 3. Індукують генні мутації за типом делеції або інверсії. 4. Включення їх в реплікон супро-воджується абераціями (структурними перебудовами) в ДНК цих репліконів; найчастіше проявляються інсерції, делеції, інверсії

Слайд 8

Види плазмід 1. Трансмісивні (кон’югація). 2. Нетрансмісивні (трансдукція) 3. “Криптичні”. 4. Монокопійні 5.Мультикопійні

Слайд 9

Види плазмід 1. Регуляторна (якщо ген не здатний реплікуватись за рахунок втрати його частини, плазміди вносять власний реплікон). 2. Кодуюча. Функції плазмід

Слайд 10

Види плазмід - Сol – продукція коліцинів - HLy – продукція гемолізинів - Tol – розщеплення толуолу, ксилолу - Ent – продукція ентеротоксину - Nif – зв’язування азоту в K. pneumoniae - Ti – утворення пухлин у рослин - Плазміди деградації: - Саm – розщеплення камфари - Oct - розщеплення октану - Sal - розщеплення саліцину Види плазмід

Слайд 11

Види плазмід - високий темп втрати ознаки - збільшення темпів втрати ознаки під впливом температури або хімічних сполук - спільна втрата або набуття декількох ознак Критерії плазмідної локалізації генів

Слайд 12

Види плазмід 1. За походженням: спонтанні та індуковані 2. За локалізацією: нуклеоїдні та цитоплазматичні 3. За кількістю генів, що мутували: генні та хромосомні 4. За величиною: великі (хромосомні) і малі (точкові) Мутації

Слайд 13

Види плазмід 1. Хромосомні: - інверсія - дуплікація - делеція - дислокація Мутації

Слайд 14

Види плазмід 1. Точкові: - делеція - інсерція (вставка) - заміна: - транзиція (пуринова основа на пуринову, піримідинова – на піримідинову) - трансверзія (пуринова основа на піримідинову та навпаки) Мутації

Слайд 15

Види плазмід 1. Пряма мутація 2. Зворотна (обернена) мутація або реверсія 3. Супресорна мутація (внутріш-ньогення, позагенна). Веде до відновлення фенотипу а не генотипу. 4. Плейотропна мутація (зміна 2-ох і більше властивостей клітини) 5. Нонсенс-мутація (робить кодон нісенітним – не кодує жодної амінокислоти) Мутації

Слайд 16

Мутагенні фактори Фізичні: 1. УФО (λ-2600 А) – найсильніша мутагенна дія; утворюються димери тиміну, заміна основ 2. Іонізуюче опромінення (рентгенівське, гамма-промені)

Слайд 17

Мутагенні фактори Хімічні: 1. Азотиста кислота (самий доступний і безпечний) 2. N-нітрозометилсечовина – супермутаген, канцероген 3. Етилметансульфонат 4. Акридини 5. Нітрозогуанідин 6. Аналоги основ (5-бромурацил, 2-амінопурин) 7. Лікарські препарати (нітрофурани, деякі антибіотики Біологічні: перекис водню

Слайд 18

R і S форми колоній

Слайд 19

Властивості мікробів S-колоній Клітини нормальної морфології Дифузне помутніння бульйону У рухомих видів є джгутики У капсульних варіантів є капсули Біохімічно більш активні Повноцінні в антигенному відношенні У патогенних видів – вірулентні Виділяються в гострому періоді хвороби Чутливі до бактеріофагів Менш чутливі до фагоцитозу

Слайд 20

Методи виявлення мутантів За різницею в швидкості росту (посів на мінімальне середовище; Мутанти виростають) Різна здатність до виживання Метод реплік Ледерберг

Слайд 21

Метод реплік для виявлення ауксотрофних мутантів

Слайд 22

SOS-реактивація При множинних ушкодженнях ділянки з мутаціями переводяться в неактивний стан, а їх роль виконує неушкоджена ділянка ДНК

Слайд 23

ДОСЛІД ГРІФФІТС

Слайд 24

ТРАНСДУКЦІЯ Викликають помірні, дефектні фаги Види: - загальна (генералізована) - специфічна - абортивна

Слайд 25

ВІДМІННОСІ ТРАНСДУКЦІЇ ТА ФАГОВОЇ КОНВЕРСІЇ Трансдукція – перенос генетичної інформації з клітини в клітину за допомогою фага Фагова конверсія - експрeсія в клітині генів бактеріофагу (Corynebacterium diphtheriae, Clostridium botulinum, Staphylococcus spp., Salmonella spp.)

Слайд 26

Деякі гормони людини, які продукуються рекомбінантними мікроорганізмами

Слайд 27

ГЕНЕТИКА ВІРУСІВ Способи збільшення інформації: - дворазове зчитування одієї іРНК з інших ініціюючих кодонів - зсув рамки трансляції - сплайсинг (вирізання інтронів) - транскрипція з ділянок ДНК, що перекриваються

Слайд 28

У вірусів можуть бути: Модифікації (зміна складу білків капсиду, суперкапсиду під впливом клітин) Мутації (розмір бляшок під агаровим покриттям, нейровірулентність для тварин, чутливість до дії хіміотерапевтичних агентів, ts-мутації – температурочутливі – вірус втрачає здатність розмножуватись при підвищених температурах Рекомбінації

Слайд 29

ВИДИ НЕГЕНЕТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВІРУСІВ 1. Фенотипове змішування 2. Негенетична реактивація 3. Комплементація 4. Стимуляція 5. Інтерференція

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія