X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Генетичне, видове та екосистемне біорізноманіття

Завантажити презентацію

Генетичне, видове та екосистемне біорізноманіття

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Категорія “Біорізноманіття”. Генетичне, видове та екосистемне біорізноманіття. Причини й наслідки деградації біорізноманіття.

Слайд 2

План: 1.Категорія біорізноманіття. 2.Заходи збереження біорізноманіття. 3.Генетичне, видове, екосистемне біорізноманіття. 4. Аспекти трактування ландшафтного різноманіття. 5. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. 6.Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. 7.Природно-заповідний фонд україни. 8. Висновки. 9. Запитання для самоконтролю.

Слайд 3

Категорія біорізноманіття: «біологічне різноманіття»-різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи наземні, морські та інші водні екосистеми й екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами й різноманітність екосистем. “Збереження біорізноманіття-один із основних напрямів діяльності людини.” 1992р. Конференція ООН.

Слайд 4

Заходи збереження біорізноманіття Збалансоване використання земельних ресурсів. Невиснажливе використання природних екосистем. Зниження рівня техногенних забруднень природних комплексів. Збільшення площ під лісами й іншою природною рослинністю. Збереження біорізноманіття є складною комплексною справою. Її вирішення залежить від низки правових, економічних, екологічних, організаційних, етичних, виховних, наукових заходів. Це завдання входить до глобальної концепції стратегії і тактики виживання людства, реалізація якої є дуже актуальна на локальному рівні.

Слайд 5

Види біорізноманіття Генетичне Видове Екосистемне (ландшафтне)

Слайд 6

Генетичне біорізноманіття -це сукупність генофондів різних популяцій одного виду. Охорона одного виду в межах заповідника не дає право на його винищення на решті території його поширення. Помилковою є думка, що охорона одного виду в межах заповідника дає право на його винищення на решті території його поширення. Звідси постає необхідність сворення екологічної мережі, яка є запорукою збереження генетичного різноманіття.

Слайд 7

Видове різноманіття -це сукупність видів, що населяють територію. В межах України поширені 5100 видів вищих рослин, 12% з яких занесено до Червоної книги України. В межах України поширені 5100 видів вищих рослин, 12% з яких занесено до Червоної книги України. За оцінками фахівців близько третини червонокнижних видів рослин перебувають поза межами природних заповідників та заказників. Втрата хоча б одного виду є незворотною.

Слайд 8

Екосистемне (ландшафтне) різноманіття Це сукупність унікальних і типових лісових, лучних, болотних, степових, гірських, рівнинних, морських, річкових угрупувань. Екосистеми є основними об*єктами природозаповідання, вони формують біогеографічну особливість кожного природного регіону. В межах України існує необхідність у збереженні не тільки унікальних, але й типових екосистем у кожному з природних районів.

Слайд 9

Аспекти трактування ландшафтного різноманіття. Ландшафтнознавчий Антропічний Біоцентричний Гуманістичний (М.Д. Гродзинський, П.Г.Шищенко) Ці аспекти взаємодоповнюють один одного і суперечать один одному.

Слайд 10

Ландшафтознавче трактування різноманіття: Базується на визначенні кількості типів ландшафтів і кількості їх контурів у межах певної території. Шищенко та Гродзинський вважали, що найбільш різноманітну ландшафтну структуру мають території, де межують ландшафти різних природних зон і різних тектонічних структур. Має особливе значення для визначення природоохоронних територій. Шищенко та Гродзинський вважали, що найбільш різноманітну ландшафтну структуру мають території, де межують ландшафти різних природних зон і різних тектонічних структур.

Слайд 11

Антропічне трактування ландшафтного різноманіття Базується на розумінні інтегративного ландшафту, тобто ландшафту зміненого і перетвореного людською діяльністю. Сюди відносяться слабо змінені природні ландшафти, перетворені агроландшафти, промислові агроландшафти.

Слайд 12

Біоцентричне трактування ландшафтного різноманіття Полягає у тому, що досягнення ландшафтного різноманіття передусім необхідне для забезпечення біотичного. Відновлення біотичного різноманіття в умовах реального ландшафту полягає в поєднанні окремих ділянок із збереженою природною рослинністю в цілісну мережу завдяки формуванню екологічних коридорів. Згідно з біоцентричним трактуванням головна причина втрати біотичного різноманіття полягає в ізольованості окремих ділянок рослинного покриву. Відновлення біотичного різноманіття в умовах реального ландшафту полягає в поєднанні окремих ділянок із збереженою природною рослинністю в цілісну мережу завдяки формуванню екологічних коридорів.

Слайд 13

Гуманістичне трактування ландшафтного різноманіття Зводиться до трактування ландшафту як природо-культурної цілісності. Кожний ландшафт наділений специфічними культурними і етнічними рисами, притаманними традиціями, звичаями і обрядами місцевого населення.

Слайд 14

Причини деградації біорізноманіття Руйнування природного середовища життя Чужорідні види Надмірна експлуатація природних ресурсів Швидке зростання населення Загроза глобального потепління

Слайд 15

Руйнування природного середовища життя заготовка деревини, добування корисних копалин, вируб лісу під пасовища, будівництво дамб і автомагістралей, спалення трав*яних покривів. Природне середовище розчленовується, руйнується і знищується. Порушуються маршрути міграцій. Генетичне різноманіття бідніє. Популяції тварин і рослин не можуть протистояти хворобам та іншим несприятливим факторам. Урешті-решт біологічні види один за одним вимирають.

Слайд 16

Чужорідні види Коли людина ввозить у будь-яку екосистему чужорідні біологічні види, вони змінюють усю екосистему настільки, що витісняють інші види, або приносять із собою такі хвороби, проти яких у них немає імунітету.

Слайд 17

Надмірна експлуатація природних ресурсів У вересні 1914 року в зоопарку міста Цінціннаті помер останній мандруючий голуб. Деякі біологічні види гинуть саме з цієї причини. Яскравий приклад цього — мандруючий голуб. На початку XIX століття популяція цих птахів у Північній Америці була найчисельнішою. Але наприкінці того ж століття, у результаті полювання на них, цей вид опинився на межі зникнення. У вересні 1914 року в зоопарку міста Цінціннаті помер останній мандруючий голуб.

Слайд 18

Швидке зростання населення У середині XIX століття чисельність населення Землі складала 1млрд осіб. Через 1,5 століття кількість збільшилася до 6млрд.Використання природних ресурсів перевищує допустимі норми. Населення нашої планети невпинно зростає, і з кожним роком темпи витіснення нами різних видів тварин викликає все більше тривоги.

Слайд 19

Загроза глобального потепління Протягом останнього століття температура на Землі може підвищитися на 3,5 градуса за Цельсієм. підвищення температури води — одна з причин загибелі коралових рифів, які є середовищем життя багатьох морських організмів. підняття рівня Світового океану на 1 м може призвести до затоплення великих прибережних ділянок Загроза глобального потепління Згідно з оцінками Міжурядової комісії з кліматичних змін, протягом остан нього століття температура на Землі може підвищитися на 3,5 градуса за Цель-сієм. Таке різке потепління може викликати зникнення деяких видів тварин і рослин. За даними досліджень, підвищення температури води — одна з при чин загибелі коралових рифів, які є середовищем життя багатьох морських ор ганізмів. За оцінками вчених, підняття рівня Світового океану на 1 м може призвести до затоплення великих прибережних ділянок заболочених земель, багатих різ номанітною флорою та фауною. Деякі вчені вважають, що глобальне потеплін ня викличе танення льодового покриву Гренландії й Антарктиди, а це загрожує екологічною катастрофою.

Слайд 20

Танення льодового покриву Гренландії та Антарктиди.

Слайд 21

Природозаповідання- форма збереження біорізноманіття. Заповідання виконує ряд важливих наукових, господарських, екологічних завдань.

Слайд 22

Категорії заповідних об*єктів: Природні території та об*єкти: природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, заказники, заповідні урочища. Штучно створені об*єкти: ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, пам*ятки садово-паркового мистецтва.

Слайд 23

Природоохоронні території України: Біосферні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський, Дунайський. Природні заповідники: Розточчя, Медобори, Канівський, Кримський, Казантипський.. Природні парки: Синевир, Сколівські Бескиди, Яворівський, Гуцульщина.

Слайд 24

Природозаповідною справою займається: - Товариство Подільських природодослідників і любителів природи ; - Хортицьке товариство збережувачів природи ; - Кримське товариство природодослідників і любителів природи ; - Миколаївське товариство любителів природи ; - Харківське товариство любителів природи ; - Полтавський природо-заповідний музей ; - Київський природоохоронний комітет ; - природничий відділ Українського наукового товариства ;

Слайд 25

Висновок: Сучасні екологічні спостереження вказують на те, що збереження генофонду регіону можливе лише за умови 10-15% заповідності його території. Необхідно цілеспрямовано використовувати усі природні ресурси та формувати екологічні мережі для їх збереження.

Слайд 26

Питання для самоконтролю: Що включає в себе поняття “біорізноманіття”? Наведіть визначення видового, генетичного та ландшафтного різноманіття. Назвіть причини деградації біорізноманіття. Охарактеризуйте природозаповідний фонд України.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія