X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Екологія сучасності

Завантажити презентацію

Екологія сучасності

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Екологія сучасності Семестрова робота

Слайд 2

Екологія сучасності

Слайд 3

Екологія сучасності Україна належить до країн з високим рівнем негативних екологічних наслідків виробничої діяльності, у зв'язку з чим проблема охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів набуває першорядного значення. Проблема охорони навколишнього середовища зумовлена історичними та екологічними факторами розвитку економіки.

Слайд 4

Ще не так давно ми раділи новим здобуткам індустріалізації. Густий чорний дим над заводськими тру - бами або повалені бульдозером дерева під новий будівельний майданчик сприймалися як символи технічного прогресу, а перші хімічні та металургійні промислові гіганти викликали ейфорію. Прозріння наступило в останні 25-30 років. І тепер фабричний дим - це вже забруднювач атмосфери, а шкідливі токсичні викиди продукції хімічної промисловості становлять глобальну проблему, яка потребує негайного вирішення. Екологія сучасності

Слайд 5

найбільш гостро постали екологічні проблеми у високоурбанізованих районах з розвинутою важкою промисловістю, де негативний вплив діяльності людини на навколишнє середовище став значним, а в багатьох випадках забруднення повітря. саме до таких територій і належить значна частина україни. Екологія сучасності

Слайд 6

Основними забруднювачами атмосфери є промислові підприємства. Екологія сучасності

Слайд 7

Повітря забруднюють майже всі види сучасного транспорту. Всі складові вихлопних газів шкідливі для людського організму, а оксиди азоту до того ж беруть активну участь у створенні фотохімічного смогу. Одна вантажівка або один легковик викидає в повітря відповідно 6 куб.м чадного газу. Забруднюється повітря і пилом гуми з покришок автомобілів і літаків (один автомобіль утворює близько 10 кг гумового пилу). Екологія сучасності

Слайд 8

В промислово розвинутих країнах основним джерелом забруднення атмосфери є автотранспорт, парк якого безупинно росте. Якщо в 1900 р. на планеті нараховувалося біля 6 тис. автомобілів, а у 2000 р. чисельність світового парку автомашин досягла 500 млн. одиниць. Екологія сучасності

Слайд 9

Аналіз ситуації показав, що малі річки України забруднені більше, ніж великі. Це пояснюється не тільки їхньою малою водністю, але й недостатньою охороною. Найбільш забруднені Південний Буг, річки Донецької і Луганської областей, Чорноморського узбережжя півдня України. Екологія сучасності

Слайд 10

Щороку до водоймищ України потрапляє 5 млн. тонн солей і значна частина стоків від тваринницьких комплексів. Майже половина мінеральних добрив і отруто- хімікатів змивається з полів у ріки. Рівень очищення води надзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при біологічному очищенні вилучають лише 10-40 % неорганічних речовин (40 % азоту, ЗО % фосфору, 20 % калію) і практично не вилучають солі важких металів. Екологія сучасності

Слайд 11

Забезпечення населення і промисловості прісною водою здійснюється в основному завдяки забору води з річок. У розрахунку на одного жителя припадає 1000 куб.м води місцевого стоку на рік, але забезпечення неоднакове в різних частинах країни. Так, у Західній економічній зоні воно у 7 разів вище, ніж у Південній, та у 3 рази вище, ніж у Східній. Екологія сучасності

Слайд 12

Непродумані методи інтенсифікації сільського господарства ведуть до забруднення земель та порушення екологічної рівноваги в природі. З великого переліку хімічних речовин, що забруднюють грунтові угіддя є: кадмій, ртуть, свинець, цинк, селен, фтор, радіоактивні речовини, нітрати та інші сполуки, що мають мутагенні, канцерогенні та ембріотоксичні властивості. Забруднювачами також є отрути, патогенні мікроорганізми, інвазії глистів, що потрапляють до ґрунту з господарсько-побутовими стоками. Екологія сучасності

Слайд 13

Локальне забруднення ґрунтів можливе при проведенні геоло- горозвідувальних робіт, коли забруднювачами є нафта, нафто- продукти, газові викиди. Істотне джерело забруднення ґрунтів - хімічні засоби захисту рослин, меліоранти і мінеральні добрива, що містять важкі метали та інші токсичні речовини. Найнебезпечнішими для ґрунтового покриву є стічні води хімічної промисловості, що містять цинк, хром, ртутні сполуки, свинець, фтор, формальдегіди, метанол, бутан, меланін та інші речовини. Екологія сучасності

Слайд 14

Стоки коксохімічних заводів містять феноли, роданіди, різні масла. Для шахтних і кар'єрних вод характерний високий вміст суспендованих речовин та мікроелементів. Стоки підприємств харчової промисловості містять біогенні речовини. Міські стоки, а також стічні води тваринницьких комплексів і птахофабрик нерідко забруднені яйцями гельмінтів, кишковою паличкою та іншими збудниками інфекційних захворювань Екологія сучасності

Слайд 15

Боротьба із забрудненнями ґрунтів як дуже важлива проблема сьогодення вирішу- ється в Україні двома шляхами. Перший з них - профілактичні заходи, які не допускають надходження токсикантів у ґрунт, другий - очищення ґрунту від тих токсичних речовин, що вже потрапили до нього. Адже, грунт - найважливіший ресурс людства. Не буде ґрунту, придатного для одержання продуктів харчування, всі інші людські цінності втратять своє значення. Екологія сучасності

Слайд 16

Ґрунт - це відновний ресурс, проте його відновлення на два-три порядки дорожче, ніж охорона. Саме тому питаннями охорони ґрунтів повинні володіти всі спеціалісти с\г виробництва. Необхідно також докласти значних зусиль спеціалістам в інших галузях народного господарства, тому що руйнування, деградація та забруднення ґрунтів відбувається не тільки на землях с\г використання, а й у лісовому та водному господарствах, при будівництві доріг і міст, видобуванні корисних копалин. Екологія сучасності

Слайд 17

Що треба зробити?! - Насадження лісів та парків; - маловідходне та безвідходне виробництво; - встановлення додаткових фільтрів та очисних споруд; - використання циркуляційної системи водопостачання та біологічна очистка стічних вод; - підвищення якості палива, використання дизельного палива та заміна його біопаливом; - заборона використання етильованого бензину. Екологія сучасності

Слайд 18

Збережемо довкілля! Збережемо природу! Збережемо своє життя!!! Екологія сучасності

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія