X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Будова й функції тваринних тканин. Гістотехнології

Завантажити презентацію

Будова й функції тваринних тканин. Гістотехнології

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Будова й функції тваринних тканин. Гістотехнології

Слайд 2

1. Які існують типи рослинних клітин? 2. Які особливості характерні для провідних тканин рослин? 3. Як пов’язані особливості будови й функціонування рослинних

Слайд 3

Одношаровий епітелій Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує Епітеліальна тканина Одношаровий епітелій Складається з плоских, кубічних, циліндричних або війчастих клітин, які розташовані в один шар. Міжклітинна речовина представлена базальним шаром, на якому розташовані клітини епітелію Покривна, захисна, всмоктувальна, секреторна

Слайд 4

Багатошаровий епітелій Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує Епітеліальна тканина Багатошаровий епітелій Складається з клітин, які розташовані в декілька шарів. Міжклітинна речовина представлена базальним шаром, на якому розташовані клітини нижнього шару Переважно виконують покривну й захисну функції

Слайд 5

Кров Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує Сполучна тканина Кров Рідка тканина, у якій клітини (формені елементи) не сполучають ся одна з одною, а вільно переміщуються в рідкій міжклітинній речовині (плазмі крові) Виконує транспортну, трофічну й захисну функції

Слайд 6

Лімфа Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує Сполучна тканина Лімфа Рідка тканина, за складом близька до плазми крові, у якій клітини не сполучаються одна з одною, а вільно переміщуються в рідкій міжклітинній речовині Виконує транспортну, трофічну й захисну функції

Слайд 7

Ретикулярна тканина Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує Сполучна тканина Ретикулярна Складає основу кровотвірних органів, структура — переважно, як у пухкої сполучної тканини, у деяких випадках — як у щільної сполучної тканини Кровотвірна

Слайд 8

Жирова тканина Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує Сполучна тканина Жирова Не має власної основної речовини. Фактично це пухка тканина, що містить велику кількість жирових клітин, зібраних у часточки Виконує запасаючу функцію, зберігає тепло

Слайд 9

Пухка сполучна тканина Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує Сполучна тканина Пухка Складається з клітин, рідко розкиданих у міжклітинній речовині, і волокон, що створюють пухке невпорядковане сплетіння Є основою структури різних органів

Слайд 10

Щільна сполучна тканина Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує Сполучна тканина Щільна Складається, в основному, з волокон, які занурені в міжклітинну речовину й розташовані безладно або більш чи менш паралельно одне одному. Містить мало клітин Є основою структури різних органів

Слайд 11

Кісткова тканина Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує Сполучна тканина Кісткова Складається з клітин (остеобластів), занурених у звапнілу основну речовину(30 % її складають орга- нічні сполуки, в основному колагенові волокна, а 70 % — неорганічні, в основному гідроксіапатит) Опорна й захисна

Слайд 12

Хрящова тканина Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує Сполучна тканина Хрящова Складається з клітин (хондробластів), занурених у пружну основну речовину — хондрин (містить волокна, що складаються з колагену) Бере участь у виконанні опорної функції, зв’язує між собою кістки скелета

Слайд 13

Посмугована м’язова тканина Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує М’язова тканина Посмугована Складається з дуже довгих клітин (волокон), що розділені на саркомери. Мають добре виражену поперечну смугастість Забезпечують по тужні швидкі ско- рочення скелетної мускулатури

Слайд 14

Гладенька м’язова тканина Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує М’язова тканина Гладенька Складається з окремих веретеноподібних клітин, зібраних у пучок або пласти. Не має поперечної смугастості Забезпечує відносно повільне ритмічне скорочення м’язів внутрішніх органів

Слайд 15

Серцева м’язова тканина Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує М’язова тканина Серцева Складається з клітин, які на кінцях розгалужуються і сполучаються з допомогою особливих паростків — вставочних дисків. Мають добре виражену поперечну смугастість Забезпечують швидкі ритмічні скорочення серцевого м’яза

Слайд 16

Нейрони Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує Нервова тканина Нейрони Нервові клітини, які здатні збуджуватися й передавати нервові імпульси. Мають дуже малу здатність до регенерації Виконують провідну й керівну функції

Слайд 17

Нейроглія Тип тканини Особливості будови Функції, що виконує Нервова тканина Нейроглія Клітини нервової тканини, що забезпечують життєдіяльність нейронів Виконують трофічну, захисну й секреторну функції

Слайд 18

Гістотехнології Гістотехнології - технології, пов’язані з вирощуванням окремих тканин і цілих органів. 1. Отримання промисловим шляхом цінних біологічно активних речовин 2. Використання технологій для швидкого мікроклонального розмноження. 3. Третю групу становлять технології, пов’язані з маніпуляціями на тканинах для створення імплантів

Слайд 19

Культивування тканей Раувольфія змеїна

Слайд 20

Мікроклонакльне розмноження

Слайд 21

Тканинна інженерія Кістковий мозок – резервуар стромальних стовбурових клітин Культивування стовбурових клітин кісткового мозоку

Слайд 22

Лабораторна робота Будова тканин тваринного організму Мета: ознайомитися з тканинами тварин та порівняти їх між собою. Обладнання й матеріали: набір постійних мікропрепаратів епітеліальної, сполучної, м’язової і нервової тканин, мікроскоп.

Слайд 23

Хід роботи 1. Розгляньте за малого збільшення мікроскопа препарат циліндричного епітелію нирки. Знайдіть зрізані поперек ниркові канальні. Розгляньте за великого збільшення мікроскопа стінку одного канальця і замалюйте побачену епітеліальну тканину. 2. Розгляньте за малого збільшення мікроскопа препарат сполучної тканини. Замалюйте побачену тканину. Позначте на малюнку клітини тканини й міжклітинну речовину. 3. Розгляньте за малого збільшення мікроскопа препарат посмугованих м’язів язика. Зверніть увагу на різну орієнтацію окремих м’язових волокон. Розгляньте за великого збільшення мікроскопа зрізане уздовж м’язове волокно й замалюйте його. 4. Розгляньте за малого збільшення мікроскопа препарат спинного мозку. Знайдіть сіру речовину й розгляньте її за великого збільшення мікроскопа. Знайдіть у сірій речовині нервові клітини й замалюйте їх. 5. Зробіть висновок, у якому вкажіть характерні риси різних типів тканин тварин.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія