X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання ІКТ на уроках англійської мови

Завантажити презентацію

Використання ІКТ на уроках англійської мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Використання ІКТ Підготувала вч.Сисоєва І.С.

Слайд 2

Інформаційно-комунікаційні технології : це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності

Слайд 3

ІКТ Це технології опрацювання інформації за допомогою комп’ютера та телекомунікаційних засобів

Слайд 4

Впровадження ІКТ в учбовий процес Стимулює інтерес до навчальної діяльності Сприяє формуванню логічного та творчого мислення Сприяє розвитку здібностей учнів та формуванню інформаційної культури

Слайд 5

На уроках англійської мови використовуємо ІКТ для: пошуку та отримання додаткової інформації; розширення та поглиблення знань з використанням системи Інтернет, більш повного задоволення особистісно орієнтованих запитів учнів; -  формування та закріплення навичок, прийомів, способів, умінь їх застосування; - комплексного застосування КТ з іншими видами дидактичних засобів.

Слайд 6

Напрямки використання ІКТ на уроках англійської мови: використання Інтернету, компакт-дисків для виконання практичої роботи, проекту, написання реферату, виконання будь-якого творчого завдання; 2) використання на уроці мультимедійних можливостей комп'ютера, що слугує наочним посібником. Це найпоширеніша форма організації навчання із застосуванням комп'ютера на уроці.

Слайд 7

Важливий аспект роботи з ІКТ Створення навчальних електронних презентацій

Слайд 8

Що таке презентація? документ, створений за допомогою комп’ютерної програми PowerPoint. Синонімами терміну «презентація» в цьому розумінні є поняття «комп’ютерна презентація» та «мультимедійна презентація».

Слайд 9

Використання презентацій на уроці допомогає: змінити форму навчання з авторитарної на комунікативну, інтерактивну, заглиблену в спілкування; формувати здатність висловлюватися, виражати думки за рахунок умінь слухати, читати, говорити і писати іноземною мовою; підтримувати ефективну мотивацію та зв’язок з реальним життям для набуття практичних умінь; викликати інтерес до отримання інформаційних повідомлень та відтворення власних; виховувати та розвивати особистість учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань.

Слайд 10

Переваги впровадження ІКТ: ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб; допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності учнів; засіб підвищення мотивації та бажання учнів вивчати англійську мову; засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності

Слайд 11

Переваги використання ІКТ: за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо.

Слайд 12

Пріоритетами впровадження КТ є такі положення: вчителі залишаються головними особами в організації пізнавальної діяльності учнів; комп’ютери є лише допоміжними інструментами їх педагогічної діяльності; застосування комп’ютерів має відбуватися з урахуванням педагогічних та ергономічних вимог навчання; найважливішою властивістю КТ є постійний зворотній зв’язок, тобто кожний визначений програмою момент повинен не тільки видавати інформацію про стан навчального об’єкта та його потреби, але і вносити необхідні корективи у навчально-виховний процес; КТ застосовуються для раціоналізації та інтенсифікації навчальної діяльності учнів при виконанні дослідницьких і самостійних робіт; КТ сприяють інтенсифікації роботи учасників навчально-виховного процесу.

Слайд 13

Дидактичні можливості мультимедійних засобів: посилення мотивації навчання; активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчання діяльності; індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів; урізноманітнення форм подання інформації; урізноманітнення типів навчальних завдань; створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні і культурні ситуації; постійне застосування ігрових прийомів; забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії; можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.

Слайд 14

Організація самостійної роботи з допомогою інформаційних технологій забезпечує оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, швидкість сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації роботи; формує навички аналітичної і дослідницької діяльності; забезпечує можливість самоконтролю якості здобутих знань і навичок; заощаджує час учня. сприяють формуванню комунікативної (граматичної, країнознавчої, лінгвістичної) та інтелектуальної компетенції учнів.

Слайд 15

Використання КТ у викладанні англійської мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання; підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів; оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил; подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів при навчанні англійській мові.

Слайд 16

Застосування ІКТ:

Слайд 17

Використання ІКТ на різних етапах підготовки та проведення уроку АМ Презентація Power Point: - Активізація ЛО по темі - Фонетична зарядка - Введення нових ЛО та граматичного матеріалу Відео та аудіофайли : - Мотивація навчальної діяльності учнів; - Розвиток навичок аудіювання, усного мовлення, письма

Слайд 18

Вимоги до вчителя Учитель повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними, flesh – анімації,  web – редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео тощо.

Слайд 19

Застереження щодо викистання КТ на уроках англійської мови надмірність у використанні наочності веде до певних диспропорцій у розвитку конкретного і абстрактного мислення учнів; робота з комп’ютером не повинна сприйматися як розважальна “вставка” у процес вивчення іноземної мови, а має розглядатися як органічна активізуюча складова частина пізнавального процесу; КТ можуть застосовуватись на всіх етапах вивчення мови, під час розгляду всіх тем і розділів шкільної програми.

Слайд 20

Висновок: Використання ІКТ: Дозволяє відійти від традиційних форм навчання Підвищіти індивідуалізацію навчальної діяльності учнів Оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил Подолати монотонність заняття приформуванні мовленевої та комунікативної компетенції учнів.

Слайд 21

Одже,використання мультимедії сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках.

Слайд 22

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Англійська мова