X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

Завантажити презентацію

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Алгебра і початки аналізу. 10 клас (за підручником Мерзляк А. Г.)

Слайд 2

Тема уроку: Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень (2 уроки)

Слайд 3

Узагальнююче повторення У 9 класі ми навчилися за допомогою графіка функції y = f (x) будувати графіки функцій y = f (x) + b, y = f (x + a), y = kf (x). Нагадаємо правила, які дозволяють виконати такі побудови. Графік функції y = f (x) + b можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка функції y = f (x) на b одиниць угору, якщо b > 0, і на –b одиниць униз, якщо b < 0. На рисунках 23, 24 показано, як працює це правило для побудови графіків функцій y = x2 – 4 і

Слайд 4

Узагальнююче повторення Графік функції y = f (x + a) можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка функції y = f (x) на a одиниць уліво, якщо a > 0, і на –a одиниць управо, якщо a < 0. На рисунках 25, 26 показано, як працює це правило для побудови графіків функцій y = (x – 2)2 і

Слайд 5

Узагальнююче повторення Графік функції y = kf (x) можна отримати, замінивши кожну точку графіка функції y = f (x) на точку з тією самою абсцисою і ординатою, помноженою на k. На рисунках 27, 28, 29 показано, як працює це правило для побудови графіків функцій: Кажуть, що графік функції y = kf (x) отримано з графіка функції y = f (x) у результаті розтягу в k разів від осі абсцис, якщо k > 1, або в результаті стиску в 1/k разів до осі абсцис, якщо 0 < k < 1.

Слайд 6

Перетворення графіків функції Покажемо, як можна побудувати графік функції y = f (kx), якщо відомо графік функції y = f (x). Розглянемо випадок, коли k > 0. Якщо точка (x0; y0) належить графіку функції y = f (x), то точка належить графіку функції y = f (kx). Отже, кожній точці (x0; y0) графіка функції y = f (x) відповідає єдина точка графіка функції y = f (kx). Аналогічно можна показати, що кожна точка (x1; y1) графіка функції y = f (kx) є відповідною єдиній точці (kx1; y1) графіка функції y = f (x). Тому графік функції y = f (kx), де k > 0, можна отримати, замінивши кожну точку графіка функції y = f (x) на точку з тією самою ординатою і абсцисою, поділеною на k.

Слайд 7

На рисунку 30 показано, як працює це правило для побудови графіків функцій: Говорять, що графік функції y = f (kx) отримано з графіка функції y = f (x) у результаті стиску в k разів до осі ординат, якщо k > 1, або в результаті розтягу в 1/k разів від осі ординат, якщо 0 < k < 1. Приклад

Слайд 8

Покажемо, як побудувати графік функції y = f (–x), якщо відомо графік функції y = f (x). Зазначимо, що коли точка (x0; y0) належить графіку функції y = f (x), то точка (–x0; y0) належить графіку функції y = f (–x). Дійсно, f (–(–x0)) = f (x0) = y0. Тоді всі точки графіка функції y = f (–x) можна отримати, замінивши кожну точку графіка функції y = f (x) на точку, симетричну їй відносно осі ординат, тобто відобразивши графік функції y = f (x) симетрично відносно осі ординат. Перетворення графіків

Слайд 9

Перетворення графіків

Слайд 10

Приклад 1

Слайд 11

Приклад 2

Слайд 12

ІІ спосіб розв'язання

Слайд 13

Первинне закріплення вивченого матеріалу Як можна отримати графік функції y = f (x) + b, використовуючи графік функції y = f (x)? Як можна отримати графік функції y = f (x + a), використовуючи графік функції y = f (x)? Як можна отримати графік функції y = kf (x), використовуючи графік функції y = f (x)? Як можна отримати графік функції y = f (kx), де k ≠ 0, використовуючи графік функції y = f (x)?

Слайд 14

Тренувальні вправи 144.° Графік якої функції отримаємо, якщо графік функції y = x2 паралельно перенесемо: на 5 одиниць угору; на 8 одиниць управо; на 10 одиниць униз; на 6 одиниць уліво; на 3 одиниці вправо і на 2 одиниці вниз; на 1 одиницю вліво і на 1 одиницю вгору?

Слайд 15

Тренувальні вправи

Слайд 16

Тренувальні вправи

Слайд 17

Тренувальні вправи

Слайд 18

Робота в парах (з коментуванням)

Слайд 19

Самостійне виконання вправи

Слайд 20

Складання алгоритму побудови графіка функції

Слайд 21

Закріплення вивченого матеріалу. Робота учнів біля дошки

Слайд 22

Як побудувати графіки функцій y = f (|x|) і y =|f(x)|, якщо відомо графік функції y = f (x) ? Тоді побудову графіка функції y = f (|x|) можна проводити за такою схемою: побудувати ту частину графіка функції y = f (x), усі точки якої мають невід’ємні абсциси; побудувати ту частину графіка функції y = f (–x), усі точки якої мають від’ємні абсциси. Об’єднання цих двох частин і складатиме графік функції y = f (|x|). Фактично це означає, що слід побудувати графік функції y = f (x) для x ≥ 0, а потім відобразити його симетрично відносно осі ординат.

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Вправи

Слайд 30

Тренувальні вправи

Слайд 31

Домашнє завдання (розподілити самостійно на 2 уроки) Читати § 5 Вчити алгоритми перетворення графіків функції Готувати відповіді на контрольні запитання 1-4 ст. 46 Виконати вправи №№ 145, 146, 148, 150, 152, 155, 158, 160 Опрацювати приклади з поглибленого рівня рубрики “Коли зроблено уроки” (диференційовано)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Алгебра