X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Типи занять та їх структура

Завантажити презентацію

Типи занять та їх структура

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ТИПИ ЗАНЯТЬ ТА ЇХ СТРУКТУРА Новітні інформаційні технології – передумова якісної освітньої діяльності Новітні інформаційні технології – передумова якісної освітньої діяльності

Слайд 2

Заняття – така організаційна форма навчальної роботи у вищому навчальному закладі, за якої викладач у рамках точно встановленого часу із постійним складом студентів за сталим розкладом вирішує певні навчально-виховні завдання. (Загальне визначення)

Слайд 3

У сучасні дидактиці існує декілька підходів до класифікації занять: за дидактичною метою; за метою організації пізнавальної діяльності; за основними етапами навчального процесу; за методами навчання; за способами організації навчальної діяльності на занятті. (В.А.Онищук, М.І.Махмутов, В.С.Іванов, І.М. Казанцев, І.М.Чередов та ін..)

Слайд 4

Дидактична мета є найважливішою складовою і у цій класифікації розрізняють заняття: Новітні інформаційні технології – передумова якісної освітньої діяльності Новітні інформаційні технології – передумова якісної освітньої діяльності

Слайд 5

Заняття засвоєння нових знань Мета: оволодіння студентами новими навичками, матеріалом та новими способами діяльності. Організаційний момент Підготовка до сприйняття матеріалу або актуалізація опорних знань, умінь, уявлень та чуттєвого досвіду. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети, завдань заняття. Вивчення нового матеріалу(первинне засвоєння) Осмислення нових знань, умінь. Закріплення, систематизація та узагальнення. Контрольно-коригувальний етап. Підбиття підсумків заняття. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Слайд 6

Заняття формування та вдосконалення вмінь та навичок Мета: закріплення й усвідомлення раніше засвоєного матеріалу(знань, умінь, навичок) і формування нових навичок та вмінь. Структура: Організаційний момент. Актуалізація опорних знань та їх коригування. Повідомлення теми та мети. Мотивація навчальної діяльності. Вступні вправи(використання вивченого в стандартних умовах). Пробні та тренувальні вправи(використання вивченого в стандартних умовах). Творчі вправи. Підсумки заняття. Домашнє завдання.

Слайд 7

Заняття використання знань, умінь і навичок Структура таких занять складається з етапів: Перевірка домашнього завдання; коригування опорних знань, умінь, навичок. Повідомлення теми й мети заняття. Мотивація навчальної діяльності. Загальний інструктаж, усвідомлення студентами алгоритму дій. Самостійне виконання студентами завдань під контролем і за допомогою викладача. Звіт про виконання роботи. Узагальнення й систематизація результатів роботи. Підсумки заняття. Домашнє завдання.

Слайд 8

Заняття закріплення знань,умінь і навичок (заняття повторення). Мета: повторення та закріплення, уточнення та поглиблення попередньо засвоєних знань, умінь і навичок. Структура: Повідомлення теми, мети заняття. Мотивація навчальної діяльності. Повторення основних понять теми. Повторення основних закономірностей, правил теми. Виконання практичних завдань на повторення і закріплення основних умінь і навичок. 6.Підсумки заняття. 7. Домашнє завдання.

Слайд 9

Заняття систематизації й узагальнення знань Мета: встановлення рівня оволодіння студентами основних теоретичних знань, повторення, більш глибоке осмислення навчального матеріалу, приведення його до певної системи. Структура: Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності. Відтворення та коригування опорних знань. Узагальнення та систематизація понять. Засвоєння провідних ідей і теорій на основі широкої систематизації. 6. Домашнє завдання.

Слайд 10

Заняття перевірки та коригування знань, умінь і навичок. Мета: перевірка якості та міцності засвоєного матеріалу, сформованість умінь і навичок; внесення коректив. Структура: Повідомлення теми та мети заняття. Мотивація навчальної діяльності. Перевірка знань фактичного матеріалу основних понять. Перевірка глибини усвідомлених умовах. Використання знань у стандартних умовах. Використання знань у змінених умовах. Збір виконаних завдань (їх перевірка, оцінювання, аналіз, як правило, виконується до наступного заняття). 8. Підсумки заняття. 9. Домашнє завдання

Слайд 11

Загальні вимоги до навчального заняття: пріоритет особистості студента в організації освітнього процесу; орієнтація на процес навчання за методикою співробітництва; орієнтація на особистісні досягнення студентів; створення емоційно-актуального фону заняття, ситуацій успіху; чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань заняття;

Слайд 12

раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання; використання активних методів навчання мультимедійних систем; зв'язок з раніше вивченим, досвідом, набутим студентом; формування вмінь у студентів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці; заохочення прагнень студентів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.

Слайд 13

Модель сучасного заняття Установочно–мотиваційний етап – для формування внутрішньої мотивації змістовно – спроектованої навчально–розвиваючої діяльності викладача і студентів. Змістовно–пошуковий етап – для розвитку пошукової пізнавальної активності і самостійності студентів. Контрольно–смисловий етап – для первинного осмислення (розвитку оцінки і самооцінки, контролю і самоконтролю; формування пошуково–смислового поля). Адаптивно–перетворюючий етап – для формування умінь, навичок і норм діяльності, застосування знань у нестандартних ситуаціях. Системно–узагальнюючий етап – для формування цілісної системи особистісних знань.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне