X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Типи даних

Завантажити презентацію

Типи даних

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Типи даних, принципи формування статистичних сукупностей (баз даних) для аналізу. Узагальнення результатів статистичних досліджень, мета-аналіз. Аналіз якісних параметрів, Сучасні підходи до аналізу та оцінки якості життя.

Слайд 2

Загальна організація медичної та державної статистики в Україні

Слайд 3

Структура обласного центру медичної статистики

Слайд 4

Слайд 5

Статистичний облік в практичному плані – це первинна реєстрація (систематична та повсякденна) різних проявів явищ та ознак, які вивчаються (наприклад, заповнення історій хвороби, карт вибулого із стаціонару, талона амбулаторного пацієнта, екстрених повідомлень про інфекційне захворювання і т. д.).

Слайд 6

Статистична звітність – це періодична систематизована інформація узагальненого характеру, що відображає підсумки роботи окремих структурних підрозділів галузі за певні проміжки часу.

Слайд 7

Дані обліку та статистичні звіти використовуються як основне джерело інформації для оперативно-управлінської діяльності і зв’язку між окремими ланками системи охорони здоров’я; вони є основою для поглибленого аналізу явищ в охороні здоров’я та перспективного програмування.

Слайд 8

Слайд 9

Предметом біостатистики є також вивчення динаміки адаптації груп населення до колективного співіснування, будь то адаптація школярів, робітників, службовців тощо, що наближає її до предмету соціології. Важливим зацікавленням біостатистики є кількісний та якісний аналізи діяльності лікувально-профілактичної мережі, оцінка цієї діяльності через механізм впливу на стан здоров’я з обов'язковим врахуванням комплексного впливу різних факторів.

Слайд 10

Одиницею спостереження може бути людина

Слайд 11

Одиницею спостереження може бути медичний заклад

Слайд 12

Слайд 13

Основоположники теорії вірогідності і закону великих чисел А.А. Марків О.М. Ляпунов П. Л. Чебишев

Слайд 14

Структура статистичної сукупності.

Слайд 15

Слайд 16

Ознака – критерій, що характеризує одиницю спостереження. Наприклад, якщо кожен випадок захворювання є одиницею спостереження. То її можуть характеризувати такі ознаки як діагноз, вік та стать хворого, тривалість перебігу хвороби і т.д.

Слайд 17

Класифікація облікових ознак

Слайд 18

Групові властивості статистичної сукупності

Слайд 19

Критерії розподілу ознак

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Критерії репрезентативності Середня похибка для відносних та середніх величин Довірчі межі для відносних та середніх величин

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Етапи статистичного дослідження

Слайд 26

І-й – організаційний – формування мети, складання плану та програми дослідження. Метою соціально-гігієнічного дослідження може бути вивчення різних аспектів здоров’я населення, діяльності системи охорони здоров’я. Мета повинна формулюватись чітко і недвозначно. Для розкриття поставленої мети необхідно визначити задачі дослідження. Як правило, їх декілька (від 3 до 6). Програма статистичного дослідження являє собою перелік ознак, що вивчаються, план визначає порядок виконання програми поетапно з вказанням конкретних термінів.

Слайд 27

Програма і план дослідження

Слайд 28

ІІ-й – статистичне спостереження або збір інформації. Цей етап полягає в реєстрації окремих явищ, їх ознак та елементів. В сфері охорони здоров’я це здійснюється шляхом заповнення облікової документації, яка встановлена МОЗ України.

Слайд 29

Види статистичної вибірки

Слайд 30

ІІІ-й етап – розробка матеріалу проводиться за послідовними стадіями: а) механічний та логічний контроль мета якого з’ясування ступеня повноти та якості зібраного матеріалу; б) шифрування (кодування даних цифрами. Буквами, символами); в) групування отриманих даних за відповідними ознаками згідно програми дослідження; г) зведення статистичних даних – так зване статистичне зведення – поетапна операція підрахунку підсумкових і групових даних, обчислення різних кількісних коефіцієнтів. Воно проводиться по певній програмі, яка складена заздалегідь ще на організаційному етапі. ІІІ етап завершується табличним підведенням підсумків цифрових даних, виражених абсолютними величинами.

Слайд 31

Розподіл хворих на гіпертонічну хворобу за стадіями захворювання (макет простої таблиці) Стадії гіпертонічної хвороби Число хворих І ІІ ІІІ   Разом...    

Слайд 32

Розподіл хворих на гіпертонічну хворобу за статтю, віком і стадіями захворювання (макет групової таблиці) Стадії гіперто-нічної хвороби Стать Вік (в роках) Всього Чоловіки Жінки до 20 20-29 30-39 40-49 50 і старше   І ІІ ІІІ                 Разом...                

Слайд 33

Розподіл хворих на гіпертонічну хворобу за стадіями захворювання, віку і статі (макет комбінаційної таблиці) Стадії гіперто-нічної хвороби Вік в роках Всього до 30 30-39 40-49 50 і старше чоловіки жін ки чоловіки жін ки чоловіки жін ки чоловіки жін ки чоловіки жін ки І ІІ ІІІ                     Разом...                    

Слайд 34

ІV-й етап – аналіз матеріалів починається із обчислення на підставі абсолютних величин похідних – т.з. статистичних коефіцієнтів. V-й етап – впровадження результатів дослідження в практику і оцінка ефективності.

Слайд 35

Якість - це досягнення очікуваного результату медичної допомоги (Інститут охорони здоров'я США). Якість - властивість товару (послуги), необхідної для успішного маркетингу, а значить для успішної роботи закладів системи охорони здоров'я в умовах ринкових відносин, які при розвитку економічної реформи в Україні неминуче будуть присутні в охороні здоров'я. Якість медичної допомоги - це зміст взаємодії лікаря і пацієнта, який грунтується на кваліфікації професіонала, тобто його здібності зменшувати ризик прогресування захворювання, яке є у пацієнта, і виникнення нового патологічного процесу, оптимально використовувати ресурси медицини і забезпечувати задоволеність пацієнта системою охорони здоров'я. ВООЗ, 1986 р.

Слайд 36

Слайд 37

Оцінку якості життя обумовлюють: Суспільно-політичний лад: його інститути (держава, законодавство, в т.ч. і законодавство про охорону здоров’я, система медичної допомоги населенню, тощо): Політико-економічні умови: рівень розвитку демократії і відкритості суспільства 9чим більше демократії у даному суспільстві, тим більша залежність тих, хто при владі, від волевиявлення народу, хочуть того вони чи ні; цим забезпечується вільний доступ до інформації та її вірогідність); наявність національної конвертованої валюти (як гарант розвитку власної формаційної бази, виробництва медичного обладнання та підвищення кваліфікації медичних кадрів); Економічні свободи (незалежність) виробничої сфери (підприємств) лише за цієї умови можливі інвестиції з її боку в здоров’я та охорону здоров’я Спосіб життя – це історично зумовлений, відносно стабільний в часі спосіб життєдіяльності людей в матеріальній та духовній сферах.

Слайд 38

Здоров’я населення залежить від якості життя. Здоров’я віддзеркалює соціально-економічні, культурно-соціальні умови, тому здоров’я не може бути вивчено без цих детермінант. Доведено, що рівень розвитку суспільства визначав рівень та якість життя людності, неодмінною складовою яких є здоров’я.

Слайд 39

Слайд 40

В процесі надання медичної допомоги якість відображає весь спектр взаємодії медичного працівника і пацієнта, тому всі складові цього процесу будуть характеризувати якість медичної допомоги: профілактична спрямованість доступність результативність міжособові відношення ефективність безперервність безпечність зручність задоволеність пацієнта

Слайд 41

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика