X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Система управління людськими ресурсами

Завантажити презентацію

Система управління людськими ресурсами

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 2

це Ваш незамінний помічник в управлінні людськими ресурсами на підприємстві допоможе контролювати документообіг та вести діловодство згідно з чинним законодавством України програмний продукт, що забезпечує гнучкі налаштування під потреби кожного підприємства www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 3

Uniteh HRM Standard Edition призначена для підприємства, що складається з однієї юридичної особи Uniteh HRM Enterprise Edition призначена для підприємства, яке складається з декількох юридичних осіб з єдиною системою управління та звітності www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 4

формування, обробка та зберігання кадрової документації; можливість пошуку документів (система фільтр-браузер-картка) та вивантаження результатів вибірки в Excel; формування статистичних звітів; ведення штатного розкладу у відповідності до ієрархічної структури підприємства; облік використання робочого часу - табельний облік; облік та планування відпусток на підприємстві; облік та планування навчання на підприємстві; система закритих для редагування та відкритих довідників; адміністрування прав доступу користувачів до підсистем програми та інформації. www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 5

Програма містить 6 взаємопов'язаних модулів: - Підприємство - Картки - Документи - Відпустки - Табель - Управління навчанням персоналу www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 6

www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 7

формування організаційної структури підприємства; картки структурних підрозділів; картки посад відповідно до класифікатора професій; автоматизація ведення штатного розкладу у відповідності до ієрархічної структури підприємства, формування довідкової інформації з вільних вакансій; гнучкість при формуванні організаційної структури підприємства (забезпечена можливість переміщувати підрозділи та посади у структурі підприємства.); створення наказів щодо внесення змін в штатний розклад підприємства; можливість ведення кадрового резерву працівників, що можуть займати визначену посаду ( вкладка кадровий резерв ); www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 8

www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 9

ведення карток персоніфікованого обліку працівників підприємства; ведення карток інвалідів, пенсіонерів; ведення карток ліквідаторів та постраждалих від аварії на ЧАЕС; ведення карток працівників, що працюють за договорами формування електронного варіанту трудових книжок працівників підприємства; автоматизація розрахунків трудового стажу працівників підприємства; відображення інформації стосовно призначень працівника; інформація про відрядження; формування листків непрацездатності; можливість оперативного пошуку інформації через систему фільтр-браузер( вибір і формування списку співробітників за будь-яким параметром особової картки) та вивантаження результатів вибірки у Excel; www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 10

www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 11

www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 12

Автоматичне формування наказів та іншої документації. При формуванні розпорядчої документації зміни по базі даних вносяться автоматично. Забезпечується недопущення помилок користувачем, через систему блокування можливостей здійснення нелогічних операцій та попередження користувача про допущені помилки, через які неможливо здійснити ту чи іншу операцію. www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 13

Облікова кадрова документація Розпорядча документація Довідково-інформаційна документація Звітова документація Інша документація www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 14

Особова картка за формою П2 Документ, у якому ведуться залишки щорічних і додаткових до щорічних відпусток (різниця між наданими днями і днями, що належать за законом). Документ, у якому ведеться облік стажу працівників. Записи про нагородження, атестацію. Довідка з місця роботи. Документ для обліку спеціальності за дипломом. Документ в якому ведеться інформація про навчання кадрів Листки непрацездатності. Документ ведення обліку відряджень працівника. Картка обліку ліквідаторів (постраждалих) аварії на ЧАЕС. www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 15

Наказ про прийом на роботу за формою П1. Наказ про переведення на іншу роботу за формою П5. Наказ про звільнення з роботи за формою П8. Наказ про надання відпустки за формою П6. Наказ про відкликання з відпустки. Наказ про суміщення посад на одному підприємстві. Наказ про роботу у вихідні дні. Довільний наказ. Наказ про оголошення (зняття) догани. Наказ про продовження (розірвання) трудової угоди. Введення штатних одиниць у штатний розпис. Виведення штатних одиниць зі штатного розпису. Наказ про відрядження. Наказ про зміну режиму роботи. Наказ про направлення на навчання. Наказ про встановлення (зняття) надбавки. Наказ про зміну прізвища. www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 16

Довідники населених пунктів. Види відпусток. Категорії військового звання. Склад військ. Військові групи обліку. Групи військового звання. Вид переведень на іншу роботу. Класифікатор професій. Напрямки спеціальностей. Категорії персоналу. Типи прийняття на роботу. Спеціальності. www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 17

Звіт про наявність вільних робочих місць (Форма 3-ПН); звіт про звільнення працівників (Форма 4-ПН ); звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (Форма 10-ПІ); звіт про чисельність працівників, їх якісний склад та професійне навчання ( Форма 6-ПВ); звіт про надання відпустки ( Форма П-7); звіт з використання робочого часу ( Форма П-12;П-13). www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 18

Штатний розклад. Довідка про наявність вільних робочих місць. Договір про повну матеріальну відповідальність. Договір про колективну матеріальну відповідальність. Довідка з місця роботи. Посвідчення. Документ структури та штатної чисельності. www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 19

www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 20

планування відпусток працівників підприємства; формування графіків відпусток по структурних підрозділах та по підприємству в цілому; автоматизація розрахунків залишку відпускних днів, що належать працівнику згідно з чинним законодавством; автоматичне формування звіту по відпустках за формою П-7 на дату запиту; автоматичне формування наказу (розпорядження) за формою П-6; автоматичне відображення інформації за наданими відпустками після проведення наказу ”про надання відпустки”; www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 21

www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 22

ведення обліку відпрацьованого часу працівниками підприємства; автоматизація при формуванні табелю відпрацьованого часу по структурним підрозділам підприємства; автоматизація формування звітності з використання робочого часу за формами П-12, П-13; відображення інформації з обліку відпрацьованого часу по структурних підрозділах підприємства на певний період, встановлений за запитом користувача; автоматичне внесення записів в табель на період непрацездатності на основі інформації внесеної до картки листків непрацездатності, а також на термін перебування працівника у відпустці та при зміні режиму роботи на основі створення відповідних наказів; автоматизація заповнення полів табелю значеннями обраними користувачем і встановленими на визначений період; www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 23

www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 24

ведення бази даних по навчальним центрам з якими співпрацює організація; довідкова інформація за учбовими центрами (типи курсів, що проводяться в даному учбовому центрі, вартість курсів і т.п.); формування плану-графіку навчання працівників підприємства (структурного підрозділу); ведення обліку проведених навчальних курсів; ведення обліку навчальних курсів відвіданих слухачем; реєстрація інформації оцінки викладачем слухача та слухачем прослуханого курсу; внесення в базу даних плану-графіку проведення курсів учбових центрів; формування звітності з навчання персоналу відповідно до запиту користувача. www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 25

www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 26

В програмному забезпеченні UHRM реалізовано гнучку підсистему надання прав доступу користувачу через систему ролей. Розподіл ролей здійснюється для обмеження доступу користувачів до підсистем програми у відповідності з виконуваними користувачем функціями. Користувацьким інтерфейсом для надання прав доступу (ролей) користувачам ПЗ UHRM є ПЗ Uniteh+ User Manager (UUM). Перелік існуючих в ПЗ UHRM ролей та їх опис наведено у таблиці 1. www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77)

Слайд 27

www.unitex.com.ua (tel/fax +38 044 531-14-77) № Назва ролі Опис ролі 1 Загальна роль для роботи з програмою (обов'язкова) Роль надає первинні права доступу і повинна призначатися кожному користувачу. 2 Роль для роботи з кадрами Роль надає права для роботи з особовими картками працівників, картками пенсіонерів, інвалідів, чорнобильців та права для роботи з відпустками. 3 Роль для роботи з наказами Роль надає права для роботи з наказами на підприємстві. 4 Роль для роботи з табелем Роль надає права для роботи з підсистемою обліку використання робочого часу. 5 Роль для роботи із штатним розкладом Роль надає права для роботи із структурою підприємства та штатним розкладом. 6 Роль для роботи з довідниками Роль надає права для роботи з нормативними довідниками. 7 Роль для отримання повідомлень про кінець випробувального терміну Роль визначає чи буде отримувати користувач попередження про закінчення випробувального терміну у працівника. 8 Роль для роботи з посадовими окладами Роль надає права для перегляду та редагування посадових окладів у структурі підприємства та перегляду окладів працівників у картках працівників. 9 Роль для відкриття закритого облікового періоду. Роль надає права для повторного відкриття закритого табелю.

Слайд 28

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне