X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Завантажити презентацію

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО Наукова діяльність у 2011 році

Слайд 2

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ соціальні та інноваційні аспекти сталого економічного зростання; економіка, організація та управління підприємствами торгівлі та сфери послуг; маркетингова діяльність на ринку України; фінансово-кредитні та бюджетні проблеми економічного розвитку; бухгалтерський облік, аналіз і контроль господарської діяльності в підприємництві; розвиток наукового товарознавства; процеси і обладнання харчових виробництв; інновації в технології виробництва харчових продуктів; підвищення якості вищої освіти згідно вимог Болонського процесу. Слайд 2

Слайд 3

ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДонНУЕТ Слайд 3

Слайд 4

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДонНУЕТ Слайд 4

Слайд 5

ФІНАНСУВАННЯ НДДКР Слайд 5

Слайд 6

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ НДДКР ДонНУЕТ Слайд 6

Слайд 7

Наукове відкриття   «Явище прискореної мікробіологічної трансформації пестицидів під дією рослинних вуглеводів» (Автори –професор Рябченко М.О, доцент Оносова І.А., Берестовий К.С.)   Слайд 7 Зареєстровано Міжнародною Академією авторів наукових відкриттів та винаходів, диплом № 429. Реєстраційний номер 537, від 8 жовтня 2011 р.

Слайд 8

НДР «Методологія розвитку продовольчої безпеки України» (Науковий керівник – професор Малигіна В.Д.) Внесок в розвиток теорії: концепція гармонізації економічно-, соціо- та екологічних пріоритетів продовольчої безпеки України; методологія розвитку продовольчої безпеки України; механізм забезпечення продовольчої безпеки України. Впроваджено: на державному рівні: Комітет з питань промислової і регуляторної політики; - на регіональному рівні: Управління агропромислового розвитку у Донецькій області; в практику діяльності Донецький центр стандартизації, метрології підприємств: та сертифікації; в навчальний процес: Видано 1 монографію, 22 наукові статті у фахових виданнях. Слайд 8

Слайд 9

НДР «Інтегроване управління системою маркетингової взаємодії» (Науковий керівник – доктор економічних наук Балабаниць А.В.) Внесок в розвиток теорії: концептуальна модель інтегрованого управління системою маркетингової взаємодії; механізм управління потенціалом маркетингової взаємодії; науково-методологічний підхід до оцінки результативності системи маркетингової взаємодії. Впроваджено: - на регіональному рівні: Донецька торгово-промислова палата; - в практику діяльності ЗАТ «Донецький ЦУМ»,ТОВ «ТБ «Амстор», підприємств: ТОВ «ТС «Обжора», ТБ «Крокус», ТОВ «Канцлер» - в навчальний процес: Видано 1 монографію, 33 наукові статті у фахових виданнях. Слайд 9

Слайд 10

НДР “Послуги пенітенціарної системи в середовищі з порушеним економічним забезпеченням” (Науковий керівник – доктор економічних наук Саєнко В.Г.) Внесок в розвиток теорії: концепція розвитку виробничих сил пенітенціарної системи; організаційно-методичні положення життєзабезпечення пенітенціарної системи; економіко-математична модель лінгвістичного опису рівня послуг пенітенціарної системи держави. Впроваджено: на державному рівні: Міністерство праці та соціальної політики України, Комітет з питань бюджету Верховної Ради України, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України на регіональному рівні: Донецька обласна державна адміністрація, Державний департамент України з питань виконання покарань в Донецькій області в навчальний процес: Видано 3 монографії, 23 наукові статті у фахових виданнях. Слайд 10

Слайд 11

НДР „Теоретико-методологічні засади механізму взаємодії державного і приватного секторів у контексті розвитку національної економіки ” (Науковий керівник – доктор економічних наук Горожанкіна М.Є.) Внесок в розвиток теорії: концепція сталої динаміки соціально-економічної системи макрорівня; концепція побудови державного сектору економіки, яка розглядає його як структурний елемент економіки; концепція механізму взаємодії державного і приватного секторів економіки. Впроваджено: на регіональному рівні: Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин Донецької облдержадміністрації, Головне управління економіки Луганської облдержадміністрації, Комітет з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області в практику діяльності Донецька та Луганська торгово-промислові палати підприємств: в навчальний процес: Видано 4 монографії, 5 навчальних посібників, 28 наукових статей у фахових виданнях. Слайд 11

Слайд 12

НДР “ Технологія газорозрядної візуалізації біоелектрографії для визначення генетично-модифікованих організмів в продуктах харчування” (Науковий керівник – доктор біологічних наук Рябченко М.О.) Основні наукові результати: теоретично обґрунтована та експериментально доведена ефективність використання газорозрядної візуалізації для ідентифікації генно-модифікованих організмів в сировині та продуктах харчування; розроблена технологія ГРВ для визначення ГМО в сировині, борошні та продуктах харчування за комплексом біофізичних показників; вперше встановлено, що впровадження чужорідного гена, призводить до погіршення біофізичних характеристик зерна; вперше отримана біофізична характеристика продовольчих товарів Впроваджено: у виробництво: Дослідне господарство Донецького інституту агропромислового виробництва та агрофірма «Агросоюз» Дніпропетровська обл. у навчальний Наукове відкриття, 3 патенти України; 2 кандидатські процес: дисертації; опубліковано 9 монографій, 4 навчальних посібника; 25 статей в журналах з переліку ДАК України. Слайд 12

Слайд 13

НДР “Одержання харчових біологічно-активних добавок за допомогою субкритичної води” (Науковий керівник – доктор хімічних наук Дмитрук О.Ф.) Основні наукові результати: розроблено наукові основи екологічно-безпечних і сучасних технологій одержання біологічно-активних речовин; визначені оптимальні умови одержання рослинних екстрактів за допомогою води в субкритичному стані; досліджена можливість використання харчових органічних кислот в якості каталізаторів процесу одержання цукрів. Впроваджено: в навчальний Захищені дві кандидатські дисертації; опубліковані процес: 4 статті в журналах, які входять до науково-метричних баз; 4 статті в журналах з переліку ДАК України. Цикл лекцій і лабораторних робіт в рамках навчального курсу з дисципліни «Поглиблене вивчення харчової хімії». - у виробництво: ЗАО “Донбасфармація” Слайд 13

Слайд 14

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС “ХОЛОД” (ДонНУЕТ – ПАО “НОРД” – ПАО “УКР НДІ ПобутМаш”) Виконано 3 науково-дослідні роботи згідно Галузевої науково-технічної програми сталого розвитку виробництва складнопобутової техніки в Україні на 2006-2011 рр. “ Дослідження нових тенденцій в виробництві та продажах побутової холодильної техніки провідних світових виробників ” (науковий керівник – д.т.н. Осокін В.В. ). Науковий результат: отримані дані про кількість моделей побутових холодильників на ринку, розроблено дайджест новинних публікацій про діяльність основних світових виробників холодильної техніки. “ Дослідження впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища на успішний розвиток бізнесу ” (науковий керівник – к.е.н. Аветісова А.О.) Науковий результат: розроблено рекомендації щодо визначення рейтингової оцінки ступеня впливу стейкхолдерів на успішний розвиток бізнесу. “ Обґрунтування можливого зниження втрат тиску в окремих елементах гідравлічного контуру побутового холодильника за рахунок живого перетину проточного каналу ” (науковий керівник – д.т.н. Погребняк В.Г.) Науковий результат: розрахована нова геометрія перетину труби зі зниженим коефіцієнтом турбулентного тертя, що сприяє зниженню втрат тиску в окремих елементах гідравлічного контуру побутового холодильника. Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ НАПІВФАБРИКАТУ НА ОСНОВІ ПЕЧЕРИЦЬ ТА НАСІННЯ ГАРБУЗА (Автори: Гніцевич В.А., Слащева А.В., Чехова Н.С.) Патент № 65406 від 12.12.2011 Патент № 65978 від 26.12.2011 Переваги: отримання продукції багатофункціонального призначення підвищеної харчової цінності; розширення асортименту страв і кулінарних виробів; впровадження маловідхідних ресурсозберігаючих технологій в харчову промисловість, зокрема ресторанного господарства; можливість використання в лікувально-профілактичному харчуванні. Впроваджено в підприємствах харчової промисловості Слайд 15

Слайд 17

СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАТУРАЛЬНОГО БАРВНИКА З КИЗИЛУ ДИКОРОСЛОГО Патент № 59833 від 25.05.2011 СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАТУРАЛЬНОГО БАРВНИКА З ТЕРЕНУ ДИКОРОСЛОГО Патент № 59834 від 25.05.2011 (Автори – Молоканова Л.В., Квасніков А.А.) Переваги: підвищення біологічної цінності та антиоксидантної дії продукту значне поліпшення органолептичних властивостей значне поліпшення харчової цінності відповідність вимогам здорового харчування Запроваджено для використання у харчової промисловості, зокрема у м’ясопереробній Слайд 16

Слайд 18

КИСЛОМОЛОЧНИЙ ПРОДУКТ “ МОЛОЧНИЙ АЖУР” (Автор – Малигіна В.Д., Булгакова О.В., Кротинова К.А.) Патент № 66080 від 26.12.2011 Переваги: підвищення біологічної та дієтичної цінності продукту значне поліпшення органолептичних властивостей значне поліпшення харчової цінності можливість використання для діабетичного харчування Запроваджено у підприємствах молочної промисловості Слайд 17

Слайд 19

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПАШТЕТУ ПЕЧІНКОВОГО КУРЯЧОГО «Сніданковий» Патент №65411 від 12.12.2011 року СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПАШТЕТУ ПЕЧІНКОВОГО КУРЯЧОГО «Делікатний» Патент №65405 від 12.12.2011 року (Автори: Шубін О.О, Коршунова Г.Ф., Стіборовський С.Е.,Ільдірова С.К.) Переваги: виріб має пребіотичну дію збагачений рослинним білком, мінеральними речовинами та вітамінами покращення споживних властивостей збільшення термінів зберігання продукції розширення асортименту страв та виробів використання в профілактичному харчуванні Впроваджено в підприємствах харчової промисловості й закладах ресторанного господарства Слайд 18

Слайд 20

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ПАСТИ З ПРЯНОЇ ЗЕЛЕНІ «Зеленушечка» Патент № 63805 від 25.10.2011 року (автори Сукманов В.О., Соколов С.А.,Кийко В.В.) Переваги: значне поліпшення органолептичних властивостей підвищення споживчої якості (ароматичної та смакової) збереження вітамінів та мікроелементів скорочення часу технологічного процесу використання в профілактичному харчуванні Впроваджено в підприємствах консервної галузі харчової промисловості Слайд 19

Слайд 21

Слайд 22

Шнековий макаронний прес Автори: Фалько О.Л., Миронова Н.О. Слайд 20

Слайд 23

Камера надвисокого тиску Автори: Петрова Ю.М., Шульга А.В., Жданов І.В. Слайд 21

Слайд 24

Пристрій для лущення зерна Автори: Поперечний А.М., Жданов І.В., Павлов В.І. Слайд 22

Слайд 25

Пристрій для освітл