X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток освіти і науки в другій половині ХІХ століття

Завантажити презентацію

Розвиток освіти і науки в другій половині ХІХ століття

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розвиток освіти і науки в другій половині ХІХ століття

Слайд 2

Мета: Ознайомитися з розвитком освіти на Україні в другій половині ХІХ століття. Ознайомитися з розвитком науки, українськими науковими товариствами та видатними вченими. Дізнатися про важливі заслуги М.Грушевського.

Слайд 3

План Освіта Наука. Наукові товариства. Видатні вчені. М.Грушевський.

Слайд 4

Вплив Валуєвського циркуляра та Емського указу на розвиток освіти Валуєвський циркуляр та Емський указ закріпили курс на русифікацію,тому викладання в навчальних закладах усіх рівнів здійснювалося російською мовою. Масова неписьменність серед дорослих обумовила потреби в особливих формах освіти,якими стали недільні школи. Учні недільних шкіл Сільська недільна школа

Слайд 5

Початкові народні училища 14 липня 1864 року затверджено “Положення про початкові народні училища”. Згідно з яким усі школи дістали одну назву – початкові народні училища. Жінки одержали право вчителювати.

Слайд 6

Поширення земських шкіл

Слайд 7

Обов’язкова освіта На території Австро-Угорщини реформою 1869-го року уряд перевів усі школи, що підпорядковувалися церкві, під нагляд світської влади. Запроваджувалася обов’язкова освіта для дітей від 6 до 14 років. Земська школа

Слайд 8

Освіта на Західній Україні У Північній Буковині в 90-х роках ХІХ століття діяло всього 305 початкових шкіл, викладання в яких здійснювалося переважно румунською мовою. А на Закарпатті можливість навчатися мало менше половини дітей . Серед населення Західної України 2/3 були не письменні. Технічний ліцей у Львові Ліцей на Галичині

Слайд 9

Середня освіта Освітня реформа 60-х років ХІХ століття в Росії сприяла розвитку середньої освіти. У класичних гімназіях і реальних училищах навчалися ті, хто потім міг продовжити навчання у вищих навчальних закладах. Рішельський ліцей

Слайд 10

Покращення становища освіти в Україні У 1865 році відкрито Новоросійський університет в Одесі. У Львівському університеті у 1894 році засновано кафедру історії України, яку очолив М.Грушевський, а в 1903 році – кафедру української літератури. У другій половині ХІХ століття відбувається становлення жіночої середньої та вищої освіти. У 1878 році у Києві відкрито Вищі жіночі курси. Новоросійський університет на початку ХХ ст. Львівський університет

Слайд 11

Висновок: Отже, зрушення в освіті в другій половині ХІХ століття очевидні. Втім, як і раніше, здобути повноцінну освіту вихідцям з незаможних українських верств суспільства було майже неможливим. І в російській, і в Австро-Угорській імперіях не існувало належних умов для навчання українською мовою, а російський уряд здійснював політику русифікації.

Слайд 12

Наукові товариства у другій половині ХІХ ст.

Слайд 13

Науковці У середині 60-х років XIX ст. у Харківському університеті зусиллями видатного вченого М.Бекетова засновано фізико-хімічне відділення . Значних успіхів досягли одеські математики С.Ярошенко та І.Тимченко,праці яких не втратили значення до сьогодні . М.Бекетов

Слайд 14

У 1881 р. Одеську обсерваторію очолив астрофізик О.Коновалов. Його колега з Києва Ф.Бредіхін створив теорію походження метеоритних потоків з комет. Світового значення набуло вчення про фагоцитоз та імунітет,розроблене І.Мєчніковим. Разом з М.Гамалією вони створили в Одесі першу в країні бактеріологічну станцію. І.Мєчніков Ф.Бредіхін

Слайд 15

До скарбниці світової науки увійшли праці з медицини І.Сєченова та О.Ковалевського. В Одеській бактеріологічній станції розгорнув наукову діяльність ще один видатний мікробіолог - Д.Заболотний. В галузі геології та мінералогії працювали В.Тарасенко і П.Тутковський. Д.Заболотний І.Сєченов П.Тутковський

Слайд 16

Винахідники: Інженер М.Бенардос 1881р. першим у світі винайшов і застосував у промисловому виробництві дугове електорзварювання. Наприкінці XIX ст. інженер О.Бородін створив найекономічніший паровоз. М.Бенардос О.Бородін

Слайд 17

Українські вчені в галузі суспільства Дуже плідно працював у цей час видатний історик М.Костомаров. Його праці про українське козацтво, історію України, періоду ХVІІ-ХVІІІ століття стали фундаментом майбутніх досліджень багатьох поколінь науковців. М.Костомаров

Слайд 18

У другій половині ХІХ століття з’являється низка наукових праць О.Лазаревського, В.Антоновича, Д.Багалія, О.Єфименко з широкого кола питань вітчизняної історії. Очоливши в 1897 р. Наукове товариство імені Шевченка у Львові , почав готувати свою багатотомну працю “Історія України-Руси” М.Грушевський. Д.Багалій В.Антонович М.Грушевський

Слайд 19

Близько 300 наукових публікацій налічував доробок іншого видатного українського історика - М.Драгоманова. В кінці ХІХ століття з’явилася тритомна “Історія запорозьких козаків” Д.Яворницького, яка й сьогодні сприймається читачами з цікавістю. Новий напрям в етнографічних дослідженнях пов’язаний з ім‘ям М.Сумцова. М.Драгоманов Д.Яворницький М.Сумцов

Слайд 20

Висновок: Отже, у другій половині ХІХ століття розвиток освіти значно покращився завдяки науковим товариствам, винахідникам, інженерам, вченим, суспільним діячам.

Слайд 21

М.Грушевський Михайло народився 30 листопада 1866 р. в м. Холм (тепер м. Хелм, Польща), а дитинство провів на Північному Кавказі. Протягом 1878-1880 pp. він навчався у Владикавказькій прогімназії, потім склав вступні іспити до Тифліської класичної гімназії, яку закінчив у 1886 р. Перший опублікований літературний твір був «Бехаль-Джугур». М.Грушевський

Слайд 22

Протягом 1886-1890 pp. M. Грушевський навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету св. Володимира. За роки навчання він видав дві наукові книги, понад 20 статей і рецензій, підготував до друку два томи історичних документів. У 1892 p. M. Грушевський захистив магістерську роботу «Барське староство. Історичні нариси».

Слайд 23

З 1894 року його життя й діяльність пов'язалися з науковим і громадсько-політичним життям Галичини. Михайло Грушевський підготував і викладав курси лекцій з історії України, які пізніше лягли в основу його багатотомної фундаментальної праці «Історія України-Русі», яку він задумав, ще навчаючись в університеті. Названа праця Грушевського — найґрунтовніший виклад нашої історії з найдавніших часів до середини XVII ст. У 1897 р. він очолив Наукове товариство імені Т. Шевченка. До 1913 р. за редакцією М. Грушевського було видано 113 томів «Записок наукового товариства імені Т. Шевченка». М.Грушевський

Слайд 24

Висновок: Отже, діяльність М.Грушевського мала великий вплив на розвиток освіти у другій половині ХІХ століття. Наука та громадсько-політична діяльність є величезною, тому його з усією впевненістю можна назвати визначним українським діячем ХІХ-ХХ століття, а також великим сином українського народу.

Слайд 25

Підсумки: В Російській і Австро-Угорській імперіях не існувало належних умов для навчання українською мовою. Російський уряд здійснював політику русифікації і взагалі здобути повноцінну освіту вихідцям з незаможних українських верств бо майже неможливо. Діяльність М.Грушевського мала великий вплив на розвиток освіти у другій половині ХІХ століття. Наука та громадсько-політична діяльність є величезною, тому його з усією впевненістю можна назвати визначним українським діячем ХІХ-ХХ століття, а також великим сином українського народу. у другій половині ХІХ століття розвиток освіти значно покращився завдяки науковим товариствам, винахідникам, інженерам, вченим, суспільним діячам.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України