X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розвиток мистецтва в 1917–1921 рр. Церква у цей період

Завантажити презентацію

Розвиток мистецтва в 1917–1921 рр. Церква у цей період

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розділ 4: Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921рр. Тема: Розвиток мистецтва в 1917–1921 рр. Церква у цей період

Слайд 2

ПЛАН: Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру; Релігійне життя.

Слайд 3

Основні поняття: Мистецтво – це вид людської діяльності, що відображає дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних етичних ідеалів. Автокефалія – повне самоврядування церкви, іі незалежність від інших єдиновірних церков. Атеїзм – система поглядів, що відкидає всю сукупність релігійних уявлень про світ.

Слайд 4

ПИСЬМЕННИКИ: Павло Тичина 1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 5

ПИСЬМЕННИКИ: Володимир Сосюра 1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 6

ПИСЬМЕННИКИ Василь Чумак 1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 7

ПИСЬМЕННИКИ Еллан-Блакитний Василь 1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 8

ХУДОЖНИКИ: Олекса ндр Олекса ндрович Мура шко 1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 9

Дівчина з таксою 1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 10

Селянська родина 1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 11

1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 12

ХУДОЖНИКИ: Миха йло Льво вич Бойчу к 1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 13

1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 14

1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 15

ТЕАТР І КІНО Гнат Петрович Юра 1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 16

ТЕАТР І КІНО Лесь Ку рбас 1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 17

1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 18

МУЗИКА: Леонто вич Мико ла Дми трович 1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 19

МУЗИКА: Григо рій Гу рійович Верьо вка 1. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Слайд 20

Митрополи т Васи ль (в миру: Васи ль Костянти нович Липкі вський) 2. Релігійне життя

Слайд 21

Релігійне життя у 1917- 1921 рр. 2. Релігійне життя Основні тенденції релігійного життя Відновлення патріархату Російської православноі церкви (РПЦ)   Рук за відновлення автокефапїі Української праваславноі церкви на чолі з Василем Липківським Політизація церковного життя   Терор радянської впади проти священнослужбовців; жорстка антицерковна, атеїстична політика більшовиків  

Слайд 22

Узагальнення: Ті кроки, які молода Українська держава зробила на культурно-мистецькій та освітянській ниві, заклали підвалини для подальшого піднесення української культури. Вир революційних змін захопив і церкву. Підсумком діяльності групи українських священиків, спрямованої на здобуття Украінською православною церквою статусу автокефапьної, стало скликання Всеукраїнського Собору. Але керівники УНР виявляли інтерес до церковного руху лише в тій мірі, у якій він збігався з їхніми уявленнями про реформування українського суспільства. Брак компетентного й авторитетного державного органу, який міг би бути дійовим інструментом взаємовідносин між державою житі церквою, не дозволив діячам УЦР скористатися можливостями церковної організації для об'єднання народу навколо гасла національного відродження. Традиціоналізм і консерватизм більшості православної ієрархії в Україні виявилися сильнішими за тенденції демократизації й автономізації українського православ'я. Гетьманський період у житті православної церкви був надзвичайно плодотворним та повчальним. Церква відновила соборноправність і виступила не як елемент державної структури, а як суспільна самодостатня інституція. Діалог між Українською державою та Православною церквою не лише виявив больові точки, а й вказав шляхи подолання їх у самій церкві та для її оновленої ролі в національній державі. Поразка визвольних змагань українського народу визначила й результат зусиль, спрямованих на утвердження автокефалії Української православної церкви за часів Директорії УНР.

Слайд 23

Список використаних джерел: Губарев В. К. Історія України: Довідник школяра і студента. – Д., 2004. Реєнт О. Історія України: підруч для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту, академічний рівень / О. Реєнт, О. Малій. – К, : Генеза, 2010. – 240 с. : іл., карти. Турченко Ф. Г. Новітня історія України. Частина перша. 1914 – 1939: Підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – Вид. 3-тє, виправл. та допов. – К.: Генеза, 2002. – 352 с.: іл.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України