X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Властивості грунту

Завантажити презентацію

Властивості грунту

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Властивості ґрунту

Слайд 2

Ґрунт — це поверхневий родючий шар літосфери (твердої оболонки) Землі, який утворився в результаті тривалого впливу живої та неживої природи. Ґрунти вивчає окрема наука, що називається ґрунтознавство. Ґрунт складається з різних мінеральних та органічних речовин. Він утворюється із частин гірських порід. Також до складу ґрунту входять вода та повітря. Найважливішою складовою частиною ґрунту є перегній (гумус). Він утворюється з органічних рослинно-тваринних решток, які щорічно потрапляють у ґрунт і розкладаються під впливом життєдіяльності мікроскопічних організмів. Саме завдяки перегною ґрунт є родючим шаром Землі. Ґрунт

Слайд 3

Схема «Ґрунт». Чорнозем Глинистий Піщаний Види ґрунтів

Слайд 4

Хто у ґрунті живе?

Слайд 5

Родючий, чорного або темного кольору, містить багато гумусу. Безхребетний, живе у ґрунті, підвищує його родючість. Пухкий, зазвичай жовтуватого кольору, містить багато повітря, мало гумусу. Гра «Про що йдеться?».

Слайд 6

Сприяє родючості, складається із залишків рослин і тварин. Щільний, зазвичай коричнюватого кольору, містить мало повітря. Він жовтенький і сипучий, У дворі лежить у кучі. Якщо хочеш — можеш брати І фортецю будувати. Тільки воду мусиш мати. Гра «Про що йдеться?».

Слайд 7

Грунт Ґрунт є одним із найбільших багатств нашої планети. Тому його слід зберігати та оберігати, робити все можливе задля підтримання його родючості. Вплив природних факторів або діяльності людини можуть призводити до погіршення властивостей ґрунту, його деградації.

Слайд 8

Деградація ґрунтів — це погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних (діяльності людини) факторів. Найчастіше до деградації ґрунтів призводить ерозія. Згадаймо, якою вона буває. (Водна, вітрова або повітряна.) Деградація ґрунтів

Слайд 9

Для боротьби з водною ерозією на схилах у гірських районах, на височинах застосовують терасування (штучну зміну поверхні схилів). Найефективнішим засобом захисту ґрунту від ерозії є ліс. Великі дерева з потужною кореневою системою і трав’яна рослинність, корені яких утворюють складне сплетіння, «міцну сітку», у яку захоплюють ґрунт. Ліс затримує дощову і снігову воду, перешкоджаючи тим самим утворенню поверхневого стоку. Деградація ґрунтів

Слайд 10

Деградація ґрунтів Також великого значення набувають лісосмуги, які захищають ґрунти від водної та вітрової ерозії. Лісосмуги захищають від посухи та суховіїв.

Слайд 11

Окрім деградації ґрунти постійно забруднюються. Забруднення ґрунту — це потрапляння у ґрунт різних хімічних речовин, токсикантів (отруйних речовин), відходів сільського господарства, промислового виробництва, комунально-побутових підприємств у розмірах, що перевищують їх звичайну кількість, яка необхідна для участі в біологічному кругообігу ґрунтових екологічних систем. Основні види забруднення ґрунтів: неорганічними відходами і викидами, важкими металами, радіоактивними речовинами, екскрементами тварин, засолення, забруднення пестицидами, мінеральними добривами. Забруднення ґрунту

Слайд 12

Неминучим результатом сучасної цивілізації є нагромадження твердих відходів і викидів на заселених площах. До них належать мінеральні відходи або відкладення пустої породи поблизу діючих шахт, промислові, міські (господарські, торгові) і сільські відходи, викиди та сміття. Вважається, що нині все населення земної кулі утворює 8–16 мільйонів тонн сміття на добу або приблизно 3–6 мільярдів тонн на рік. Забруднення неорганічними відходами і викидами.

Слайд 13

Забруднення неорганічними відходами і викидами.

Слайд 14

На теперішній час у природі налічується 78 важких металів. Найчастіше ґрунти забруднюються такими важкими металами, як залізо, марганець, мідь, кобальт, ртуть, свинець, цинк, молібден, кадмій та ін. Дуже часто важкі метали містяться у ґрунтах у незначних кількостях і не спричиняють шкоди. Проте їх концентрація у ґрунті може збільшуватись за рахунок вихлопних газів транспортних засобів, вивезення в поле мулу станцій очисних вод, зрошення стічними водами, відходів, залишків і викидів під час експлуатації шахт і промислових майданчиків, внесення фосфорних та органічних добрив, застосування пестицидів тощо. Забруднення важкими металами.

Слайд 15

Забруднення важкими металами.

Слайд 16

Важкі метали можуть потрапляти у ґрунт різними шляхами. Наприклад, значна кількість свинцю надходить до ґрунту з природних та антропогенних джерел. До перших належать дим лісових пожеж, морські солі, метеоритний пил, а до других — згорання етилового бензину, інших видів палива, інсектициди (хімічні речовини для боротьби зі шкідниками), розорювання земель тощо. Забруднення важкими металами.

Слайд 17

Одними з прийомів боротьби із забрудненістю ґрунтів важкими металами є вапнування і внесення органічних добрив (гній, торф, компости). Також велику роль у виведенні важких металів відіграють зелені насадження. Наприклад, висаджування вздовж автомагістралей суцільної смуги з глоду та клена польового знижує вміст свинцю в овочах, які вирощують у цій зоні, на 30–50 %. Забруднення важкими металами.

Слайд 18

Радіоактивні елементи — це хімічні елементи, всі ізотопи яких радіоактивні (технецій, прометій, полоній і всі наступні за ним елементи в періодичній системі елементів). Більшість радіоактивних елементів належать до рядів урану і торію. Забруднення радіоактивними речовинами.

Слайд 19

До радіоактивних елементів, які можуть забруднювати ґрунт і є найбільш небезпечними, належать 140Ва, М4Са, 238U, 95U й особливо елементи з тривалим періодом розкладу, як, наприклад, 137Сз (50 років) і 90Sr (27 років). У 50–80-х роках ХХ ст. найбільшим джерелом радіоактивного забруднення ґрунтів було випробування атомних бомб, у 1986 році — аварія на Чорнобильській АЕС, у 2011 році — аварія на АЕС «Фукусіма-1». Забруднення радіоактивними речовинами.

Слайд 20

Забруднення радіоактивними речовинами. Аварія на Чорнобильській АЕС Аварія на АЕС «Фукусіма-1»

Слайд 21

Екскременти тварин, і птахів у тому числі, завдяки високому вмісту поживних елементів (фосфор, калій, мікроелементи) та органічної речовини з давніх-давен вважаються цінним добривом. Проте внесення їх у надмірних кількостях призводить до порушення механізму перетворення і може погіршити властивості ґрунту. Згадаємо, які властивості притаманні ґрунту. (Водопроникність, вбирна здатність, випаровувальна здатність, вологоємкість, повітроємкість, родючість ґрунту.) Забруднення екскрементами тварин.

Слайд 22

Забруднення екскрементами тварин.

Слайд 23

Враховуючи вищесказане, основними заходами охорони ґрунтів від забруднення екскрементами тварин є нормоване використання органічних добрив в оптимальних кількостях. Забруднення екскрементами тварин.

Слайд 24

Під засоленням розуміють надлишковий вміст у кореневмісному шарі ґрунту солей, які є шкідливими для розвитку сільськогосподарських культур. До солей, які мають отруйний вплив на рослини, належать NaCI, CaCI2, Na2SO4, MgSO4, NaHCO3, Na2CO3, CaSO4, CaCO3. Засолення

Слайд 25

Засолення

Слайд 26

Пестициди — це хімічні засоби боротьби зі шкідливими організмами: комахами (інсектициди), грибковими захворюваннями (фунгіциди), бур’янами (гербіциди) тощо. Забруднення пестицидами.

Слайд 27

Забруднення пестицидами.

Слайд 28

Одним із шляхів вирішення проблеми забруднення ґрунту пестицидами є удосконалення їх асортименту. Для запобігання накопичення стійких пестицидів у ґрунтах необхідно ширше чергувати пестициди з урахуванням їх властивостей для різних ґрунтово-кліматичних зон. Знизити отруйність залишків гербіцидів можуть також внесені у ґрунт різні речовини, які впливають на гербіциди. Такий вплив, наприклад, має активоване вугілля. Забруднення пестицидами.

Слайд 29

Добрива — це неорганічні та органічні речовини, які застосовують у сільському господарстві для підвищення врожайності культурних рослин. Вони бувають мінеральними (або хімічними), органічними та бактеріальними (штучне внесення мікроорганізмів із метою підвищення родючості ґрунтів). Забруднення мінеральними добривами.

Слайд 30

Забруднення мінеральними добривами.

Слайд 31

На теперішній час сільське господарство базується на широкому використанні мінеральних добрив як основного засобу підвищення родючості ґрунту й одержання високих урожаїв. Однак надмірне, недостатньо обґрунтоване використання мінеральних добрив призводить до забруднення ґрунту, а також до накопичення їх у продовольчих товарах, кормах, поверхневих і підґрунтових водах. Забруднення мінеральними добривами можна контролювати нормою добрив на одиницю площі, співвідношенням поживних елементів для окремих культур, строками і способами внесення тощо. Забруднення мінеральними добривами.

Слайд 32

Повторити ст. 138 – 141 Виконати завдання №5, ст. 141 Домашнє завдання

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія