X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сила Ампера. Сила Лоренца

Завантажити презентацію

Сила Ампера. Сила Лоренца

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мудрість – це сукупність корисних для життя істин, здобутих розумом, спостереженням і досвідом, це гармонія ідеї з життям. І. Гончаров

Слайд 2

Слайд 3

Мета уроку: *дидактична: сприяти формуванню умінь застосувати набуті знання про електричну і магнітну взаємодію на практиці під час розв'язування експериментальних, якісних та розрахункових задач; * розвивальна: активізувати розумову діяльність учнів, розвивати логічне мислення; *виховна: виховувати наполегливість, кмітливість, уміння сприймати точку зору іншого

Слайд 4

Інтерактивна вправа “Компетентність”

Слайд 5

Магнітне поле існує тільки навколо рухомих заряджених частинок

Слайд 6

За напрямок магнітного поля беруть напрямок від південного полюса S до північного N магнітної стрілки поміщеної в це поле

Слайд 7

Силовою характеристикою магнітного поля є векторна фізична величина, яка називається магнітною індукцією. Модуль магнітної індукції дорівнює відношенню сили, що діє на прямолінійний провідник зі струмом, до добутку сили струму в провіднику і його довжини В = F/İ ℓ

Слайд 8

Слайд 9

Напрям вектора магнітної індукції: а) збігається з напрямком осі магнітної стрілки в поле від південного полюса до північного; б) збігається з напрямком вектора позитивної нормалі до вільно підвішеної рамки зі струмом; в) визначається за правилом свердлика.

Слайд 10

Лінії магнітної індукції Лінія, дотична якої в кожній точці співпадає з напрямком вектора магнітної індукції

Слайд 11

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера Магнітне поле діє на провідник зі струмом з певною силою - кут між напрямком сили струму і вектором магнітної індукції

Слайд 12

Напрямок сили Ампера. Правило лівої руки Якщо ліву руку розмітити так, що лінії магнітного поля входитимуть в долоню, чотири пальці показуватимуть напрямок струму, тоді відігнутий великий палець покаже напрямок сили Ампера

Слайд 13

Сила Лоренца

Слайд 14

“Правило лівої руки”: Якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, чотири пальці показували напрямок руху позитивно заряджених часинок, то відігнутий великий палець покаже напрямок сили Лоренца Напрямок сили Лоренца

Слайд 15

Рух зарядженої частики в електричному полі рівноприскорений Якщо заряджена частинка влітає в магнітне поле з швидкістю паралельною до вектора індукції магнітного поля то вона продовжуватиме рухатись рівномірно Рух зарядженої чaстики в електричному полі

Слайд 16

Якщо заряджена частинка влітає в магнітне поле з швидкість перпендикулярною до вектора напруженості магнітного поля то вона рухається по колу Рух зарядженої частинки в магнітному полі

Слайд 17

Ампер (1820 р.) Два провідники притягуються або відштовхуються в залежності від напрямку струму в них Взаємодія провідників зі струмами

Слайд 18

Магнітні спостереження – ліхтар, який висвітлює таємниці надр Землі Д. Менделєєв

Слайд 19

Знання мають служити творчим цілям людини М. Рубакін

Слайд 20

“Бігунок”- розв’яжіть і запишіть!

Слайд 21

Завдання 1 групи 1. Провідник зі струмом 5А знаходиться в магнітному полі з індукцією10 Тл. Визначити довжину провідника, якщо магнітне поле діє на нього з силою 20Н і перпендикулярно розташоване до провідника.

Слайд 22

Завдання 2 групи 1. На прямий провідник довжиною 20см, розташований перпендикулярно до ліній магнітної індукції поля, значення якої 0,06Тл, діє сила 0,27Н. Визначте силу струму в провіднику.

Слайд 23

Завдання 3 групи 1. До магнітного поля з індукцією 0,27Тл влітає позитивно заряджена частинка із зарядом, що дорівнює 2е, зі швидкістю 2,7 103 км/с. Обчислити силу Лоренца Fл = В qυ sina Оскільки, за умовою задачі q= 2е, а sina =1, то Fл = В2е υ Fл = 0,27 · 1,6 10-19 ·2,7 106 = 2,33 10-13Н

Слайд 24

Завдання 4 групи Яка швидкість зарядженого тіла, яке рухається в магнітному полі з індукцією 2 Тл, якщо на нього з боку магнітного поля діє сила 32Н. Швидкість і магнітне поле взаємно перпендикулярні. Заряд тіла дорівнює0,5 мКл.

Слайд 25

Інтерактивна вправа “Результат” - Чого навчилися на сьогоднішньому уроці? - Якого результату досягли?

Слайд 26

Домашнє завдання - повторити §23,§24; - підготувати власну експериментальну задачу; - знайти приклади із художньої літератури, що свідчать про вплив магнітного поля на життя людини!

Слайд 27

Дякую всім за урок!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика