X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера"

Завантажити презентацію

"Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Підготувала учениця 11-А класу Чинадіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пехньо Олександра

Слайд 2

Між полюсами постійного магніту розміщено провідник зі струмом. Замкнемо ключ. Коли по провіднику проходить струм провідник виштовхується з проміжку між полюсами магніту змінюємо напрям струму провідник втягується у проміжок між полюсами магніту

Слайд 3

Змінимо напрям магнітних ліній поля Провідник втягується у проміжок між полюсами магніту Провідник виштовхується з проміжку між полюсами магніту Висновок: На провідник зі струмом у магнітному полі діє сила. Напрям сили, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, залежить від напряму струму в провіднику та напряму магнітних ліній поля.  

Слайд 4

Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, називається силою Ампера. Напрям сили Ампера можна визначити за правилом лівої руки. Правило лівої руки Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 900 великий палець укаже напрямок сили Ампера.

Слайд 5

Від чого залежить сила Ампера? Дослід 1. Дослідження залежності сили Ампера від сили струму в провіднику. Зібрати експериментальну установку. Движок реостата встановити на максимальний опір. Замкнути електричне коло на декілька секунд. 4. Спостерігаємо відхилення котушки від первинного положення. 5. Дослід повторити при різних значеннях сили струму, яка змінюється за допомогою реостата. Висновок: Дротяний моток відхиляється на більший кут, якщо збільшити силу струму. Сила Ампера збільшується із збільшенням сили струму в провіднику.

Слайд 6

Дослід 2. Дослідити залежність сили Ампера від магнітної індукції. Спостерігаємо відхилення котушки від первинного положення спочатку при одному, а потім при двох магнітах. Висновок: Сила Ампера збільшується із збільшенням індукції магнітного поля. Дослід 3. Дослідити залежність сили Ампера від напряму магнітного поля. Змінити відносне розташування мотка і магніту. Вкажіть напрям магнітного поля, напрям струму і передбачуваний рух мотка відносно магніту. Висновок: Якщо напрям магнітної індукції перпендикулярний площі витка, то відхилення максимальне, паралельний – відхилення витка не спостерігається.  

Слайд 7

Дослід 4. Дослідити залежність сили Ампера від довжини провідника. Спостерігаємо відхилення від первинного положення спочатку однієї котушки, а потім двох котушок, в однаковому магнітному полі. Висновок: Сила Ампера збільшується із збільшенням довжини провідника.

Слайд 8

Сила, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, прямо пропорційна силі струму, магнітній індукції, активній довжині провідника і залежить від кута між напрямом струму і напрямом ліній магнітної індукції. провідник розташований паралельно магнітним лініям провідник розташований перпендикулярно до магнітних ліній

Слайд 9

І1 І1 І2 І2 сила струму-в одному напрямку сили ампера – назустріч провідники притягуються сила струму – в різних напрямках сили Ампера – протилежні провідники відштовхуються

Слайд 10

У результаті дії сили Ампера рамка зі струмом може обертатися в магнітному полі. Явище обертання рамки зі струмом у магнітному полі використовують у роботі електродвигунів.

Слайд 11

Слайд 12

Знайти напрям сили Ампера

Слайд 13

Слайд 14

а) зменшиться в 4 рази; б) збільшиться в 2 рази; в) збільшиться в 4 рази; г) зменшиться в 2 рази. 1. Як зміниться сила Ампера, що діє на провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при збільшенні індукції магнітного поля в 2 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції. Тестові завдання:

Слайд 15

а) зменшиться в 3 рази; б) збільшиться в 3 рази; в) збільшиться в 9 разів; г) зменшиться в 9 разів. 2. Як зміниться сила Ампера, що діє на прямолінійний провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при зменшенні сили струму в провіднику в 3 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.

Слайд 16

3. Як зміниться сила Ампера, що діє на прямолінійний провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при збільшенні сили струму в провіднику в 2 рази та зменшенні довжини провідника в 2 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції. а) зменшиться в 2 рази; б) збільшиться в 4 рази; в) не зміниться; г) зменшиться в 4 рази.

Слайд 17

4. За правилом лівої руки знайти напрям сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі. а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.

Слайд 18

5. За правилом лівої руки знайти напрям сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом у магнітному полі. а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.

Слайд 19

- в цих приладах використовується взаємодія постійного магніту і котушки зі струмом (дротяної рамки, до якої прикріплені дві пружини, через які підводять струм до рамки); - прилади чутливі, добре захищені від впливу зовнішніх магнітних полів, споживають мало енергії, але придатні для вимірювання лише в колах постійного струму.

Слайд 20

- в цих приладах використовується обертання однієї рамки зі струмом у магнітному полі другої; - дані прилади вимірюють в основному потужність у колах постійного ї змінного струмів.

Слайд 21

- в цих приладах використо- вується втягування осердя в електромагніт; - прилади прості за конструк- цією, придатні для постійно- го і змінного струмів, хоча менш точні.

Слайд 22

- перетворює електричну енергію у механічну; - струм до рамки підводиться за допомогою ковзних контак- тів - щіток; - спеціальний пристрій колек- тор періодично змінює напрям струму в рамці і забезпечує неперервне обертання рамки; - в потужних двигунах для створення магнітного поля використовується електро- магніт.

Слайд 23

- перетворює електричні коливання низької частоти у звукові хвилі; - звукова котушка з мідного дроту з’єднана з пружною мембраною і конічним дифузором, розміщена у зазорі сильного кільцевого постійного магніту; - під час проходження струму котушка коливається з частотою коливань сили струму; - коливання котушки разом з дифузором створюють звукові хвилі.

Слайд 24

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика