X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Технологія написання науково-дослідних робіт учнів-членів

Завантажити презентацію

Технологія написання науково-дослідних робіт учнів-членів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Технологія написання науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України

Слайд 2

Наукова робота - це самостійно виконане наукове дослідження певної проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат власного пошуку, власні висновки Мета роботи: формування інтелектуальних умінь (аналіз, синтез, порівняння, оцінка тощо); вироблення дослідницьких умінь: вибрати тему; укласти бібліографію; опрацювати наукову літературу; проаналізувати її, систематизувати результати; визначити коло питань для аналізу; написати роботу; оцінити її тощо); Формування комунікативних компетентностей.

Слайд 3

Система включає: ознайомлення з особливостями наукової діяльності; ознайомлення з методологією та методами наукового дослідження; вироблення умінь працювати з бібліографічними матеріалами та іншими носіями інформації; вироблення умінь проведення експериментальної частини дослідження; вироблення умінь узагальнення отриманих результатів та формування висновків на їх основі; оволодіння алгоритмом написання та оформлення наукової роботи; оволодіння вмінням публічної презентації наукового дослідження.

Слайд 4

Вибір теми наукового дослідження Назва теми повинна бути простою, по можливості короткою і оригінальною Критерії вибору теми: доступність для вихованця; перспективність, теоретична і практична цінність; наявність і доступність матеріально-технічної бази та джерел інформації; інтерес для дослідника; конкретність (потрібно чітко визначити хронологічні рамки, регіон та предмет дослідження і торкатись певного питання); ступінь вивченості.

Слайд 5

Алгоритм формування теми 1. Кінцевий результат. Формулювання теми слід починати словом, яке вказує на конкретну користь практичного використання результатів виконаного у її межах дослідження: «Вишукування», «Обґрунтування», «Розробка», «Удосконалення», «Узагальнення», «Оцінка», «Систематизація», «Класифікація», «Диференціація», «Прогноз», «Аналіз» тощо. 2. Об'єкт дослідження 3. Предмет дослідження.

Слайд 6

Вибір теми наукового дослідження Визначення вмісту натурального вітаміну В2 в соках різних виробників Аналіз зміни кількісного та якісного складу молока в процесі теплової обробки Діти з синдромом Дауна. Можливості їх соціальної адаптаці Застосування рослин-радіопротекторів при оздоровленні дошкільнят Вплив йоду на організм людини та дослідження його вмісту в продуктах харчування Підземні води України та їх роль у забезпеченні населення Обухівського району питною водою Отримання ефірних олій в лабораторних та домашніх умовах Оцінка вмісту вітаміну Р у різних видах чаю Дослідження здатності 3d-елементів до комплексоутворення

Слайд 7

Вибір теми наукового дослідження Хімічні речовини в харчових продуктах Чи впливає інформованість про хімічні речовини на турботу про здоров’я Вміст нітратів у воді та продуктах харчування Швидка їжа – швидка смерть Теорія Чарльза Дарвіна Солодка отрута

Слайд 8

Структура наукової роботи титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень та скорочень (за необхідності); вступ; основна частина; висновки; література (список використаних джерел); додатки.

Слайд 9

ЗМІСТ Зміст є другою сторінкою, де визначена структура наукової роботи з послідовною назвою всіх розділів, підрозділів, висновків, використаних джерел, назв додатків та номера сторінок, з яких вони починаються Зміст зручніше друкувати в таблиці, рамки якої не видимі під час друку. 

Слайд 10

ВСТУП (10-15 % від загального об'єму роботи) Структура вступу Актуальність і значущість проблеми. Сутність і стан вивчення проблеми, що розглядається. Коротка характеристика досліджень по даній темі. Вказати, хто з науковців працював над дослідженням даної теми, що вдалося вирішити, які питання ще потребують подальшого опрацювання.

Слайд 11

Джерельна база дослідження На початку роботи є обов’язковим аналіз та вивчення літературних джерел і ресурсів Інтернет за даним напрямом. Результати ознайомлення можуть показати, що: проблема досконало вивчена і тому подальша робота в даному напрямі є недоцільною або існує мало джерел інформації; проблема досліджена не повністю, деякі питання досліджені поверхнево.

Слайд 12

Структура вступу 3. Об'єкт дослідження. Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження. Предмет дослідження. Предмет дослідження – міститься в межах об’єкту, конкретизація (виокремлення) питання з об’єкта дослідження.

Слайд 13

ТЕМА: ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ ТЕТРАЦИКЛІНОВОГО РЯДУ В ПРОМИСЛОВІЙ ПРОДУКЦІЇ Об’єкт дослідження: антибіотики тетрациклінового ряду як складові компоненти різноманітної промислової продукції. Предмет дослідження: реакції органічних катіонів антибіотиків тетрациклінового ряду з ГПА структури Кеггіна та їх аналітичне використання._____________________________________________ ТЕМА: Лікарські рослини Лівобережного Полісся: стан ресурсів, перспективи використання і охорона Предмет дослідження – ресурси видів лікарських рослин Лівобережного Полісся України, що використовуються в офіційній медицині. Об’єкт дослідження – видовий склад, поширення, екологічні особливості, ресурси, стан природних популяцій лікарських рослин Лівобережного Полісся України. ___________________________________________________________ ТЕМА: ПОЕЗІЯ І. ЕРЕНБУРГА У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Об'єкт дослідження – поезія І. Еренбурга 1909 – 1967 рр. Предмет дослідження – характер взаємодії поезії І. Еренбурга з літературними течіями, які виникали й розвивалися в російській літературі першої половини ХХ ст. ___________________________________________________________________

Слайд 14

ТЕМА: РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ МОБІЛІЗАЦІЇ 1943 РОКУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ Об’єктом дослідження є радянські військові мобілізації та військові призови людських ресурсів на територіях Лівобережної України, що перебували під тимчасовою окупацією Німеччини, у ході їх звільнення. Предметом дослідження є діяльність радянських державних та армійських вищих керівних і командних органів, військових частин і з’єднань, окремих установ воюючої РСЧА, а також органів військової влади на місцях, спрямована на проведення людських мобілізацій до діючої армії та здійснення чергових та дострокових військових призовів; становлення нормативно-правової бази, що регулювала проведення військової мобілізації та призовів; ставлення звільненого населення Лівобережжя до проведення мобілізацій. _____________________________________________________________________ ТЕМА: ВИШИВКА В НАРОДНОМУ ОДЯЗІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ХХ століття (художні особливості) Об’єкт дослідження – вишиті композиційні системи в народному одязі українських горян Карпатського регіону України ХХ століття. Предмет дослідження – технічний та композиційний аспекти творення вишивок, їх художні особливості та локальні відмінності.

Слайд 15

Тема: Особливості добування природних барвників та їх застосування Об'єкт: природні барвні речовини. Предмет: особливості хімічної будови та властивостей природних барвників, що лежать в основі їхнього використання для фарбування. ___________________________________________________________ Тема: Аналіз зміни кількісного та якісного білкового складу молока в процесі теплової обробки Об'єкт: молоко та його похідні на різних стадіях технологічної обробки сировини, а також сироватка, як кінцевий продукт переробки молока. Предмет: зміни якісного та кількісного складу білків молока та його похідних в процесі технологічної обробки _____________________________________________________________ Тема: Проведення якісних реакцій на виявлення катіонів Нікелю Об'єкт: послужили випадково знайдені шматочки невідомого походження на присадибній ділянці взимку. Предмет: ?

Слайд 16

Тема: Кров - дивовижна речовина організму Об'єкт: групи крові та їх вплив на різні аспекти людського життя; люди різних вікових категорій, які володіють тією чи іншою групою крові Предмет: кров та знання про неї експериментальної групи людей, їх характер, здоров’я, вибір типу професії та найближче оточення. _________________________________________________________________ Тема: Місцева преса окупованих територій (у системі впливу на поневолене населення) Об'єкт: офіційна преса періоду німецько-фашистської окупації – районні газети Іванківського і Поліслького районів в окупаційний період як складові суспільно-політичного та національно-культурного життя українців років нацистської окупації. Предмет: процес розвитку окупаційних періодичних видань, інформаційні можливості матеріалів преси з питань соціально-економічного, духовного стану регіону, підпільно-партизанського руху та ходу бойових дій на радянсько-німецькому фронті; процес створення і особливості розвитку україномовної легальної періодики як чинника українського громадянськогожиття.

Слайд 17

Тема: Історія благодійництва в Україні Об'єкт: місце і роль благодійництва у процесах громадського та культурно-хідожнього життя в Україні у другій половині ХІХ-на початку ХХ ст. Предмет: конкретно історичні вияви благодійницької діяльності, що виразилися в основних напрямах: художня культура, освіта, соціальне забезпечення. __________________________________________________________ Тема: Вплив ендоекології кишковика на загальний та психологічний стан організму людини Об'єкт: учні 9-х класів броварської ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Предмет: вплив гельмінтів як представників ендоекології на загальний та психологічний стан організму школярів. __________________________________________________________ ТЕМА: Обґрунтування застосування пребіотика «Біо-актив» лабораторним і сільськогосподарських тваринам Об’єкт дослідження – умови утримання, годівлі лабораторних тварин: білих мишей, кролів і свиней. Предмет дослідження – вплив пребіотика Біо-актив на природну резистентність, метаболізм організму лабораторних мишей, кролів та свиней.

Слайд 18

Структура вступу 5. Мета дослідження. Мета дослідження – передбачення результатів дослідницької діяльності. 6. Завдання дослідження: конкретні питання, на які потрібно одержати відповідь після виконання наукової праці.

Слайд 19

Тема: Лікарські рослини Лівобережного Полісся: стан ресурсів, перспективи використання і охорона Мета – встановити видовий склад та особливості географічного поширення лікарських рослин Лівобережного Полісся, з’ясувати сучасний стан та динаміку їх ресурсів і розробити наукові основи їх раціонального використання та збереження. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: провести інвентаризацію видового складу лікарських рослин Лівобережного Полісся та встановити цінні за ресурсними показниками види рослин офіційної медицини; визначити ресурси сировини окремих видів лікарських рослин, що використовуються в офіційній медицині; проаналізувати стан та структуру ценопопуляцій окремих видів лікарських рослин, що використовуються в офіційній медицині; встановити географічне поширення лікарських рослин Лівобережного Полісся; провести систематичний, біоморфологічний та еколого-ценотичний аналізи лікарських рослин флори Лівобережного Полісся; з’ясувати стан охорони лікарських рослин флори Лівобережного Полісся; провести аналіз існуючих обсягів заготівлі лікарської сировини та розробити рекомендації щодо її оптимізації та раціонального використання, збереження та відновлення ресурсів лікарських рослин.

Слайд 20

Тема: ПОЕЗІЯ І. ЕРЕНБУРГА У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Мета: виявити своєрідність поезії І. Еренбурга в контексті російської поезії першої половини ХХ ст. Для досягнення мети дослідження сформульовано такі завдання: Дати загальну характеристику поетичної спадщини І. Еренбурга як складової його різнопланового літературного доробку; Проаналізувати специфіку поезії «учнівського» періоду Еренбурга в контексті естетичних традицій російського символізму й акмеїзму; Охарактеризувати поезію І. Еренбурга періоду «вільного вірша» в аспекті її пов’язаності з російським авангардом; Виявити своєрідність віршів митця «класичного» періоду; З'ясувати місце й роль зрілої поезії Еренбурга в контексті радянської поезії 1939 – 1966 рр.; Окреслити закономірності розвитку російської поезії 1910 – 1960 рр.

Слайд 21

Тема: РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ МОБІЛІЗАЦІЇ 1943 РОКУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз перебігу та особливостей радянських військових мобілізацій на території Лівобережної України протягом 1943 року. Поставленою метою обумовлені основні завдання: проаналізувати стан наукової розробки теми та охарактеризувати джерельну базу дослідження; простежити еволюцію ставлення населення окупованих територій до повернення радянської влади та проведення військових мобілізацій до лав Червоної армії; розглянути нормативно-правову базу військових мобілізацій, висвітлити етапи проведення мобілізації місцевого поповнення діючою армією та прослідкувати дотримання задекларованих правил на практиці; розкрити місце і роль у мобілізаційному процесі місцевих військових органів; визначити основні чисельні підсумки та наслідки проведення радянських військових мобілізацій на території Лівобережної України.

Слайд 22

Тема: ВИШИВКА В НАРОДНОМУ ОДЯЗІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ХХ століття (художні особливості) Мета даного дослідження: визначення художніх особливостей вишивок одягового призначення українців Карпатського регіону. Для досягнення мети ставились наступні завдання: визначити вплив матеріалів, технік вишивання на художньо-емоційну виразність вишивок; з’ясувати принципи синтезу засобів вишивання і художньо-емоційних виразників у технічному та композиційному аспектах творення вишивок; охарактеризувати основні типи композиційних структур вишивок, їх розміщення на одягових компонентах; простежити графічну образність домінантних мотивів, їх колористичне вирішення; здійснити порівняльний аналіз художніх особливостей вишивок у народному одязі гуцулів, бойків, лемків; ввести в науковий обіг досі невідомі зразки вишивок локальних осередків Карпатського регіону.

Слайд 23

Тема: Особливості добування природних барвників та їх застосування Мета: дати загальну характеристику будови та властивостей природних барвних речовин, методик і технік їх виділення та застосування; показати специфіку окремих методів збору та використання природних барвників у побуті населення Сквирського регіону Київщини. Завдання: Дослідити теоретико-методологічні джерела стосовно теми роботи. Визначити особливості хімічної будови та властивостей природних барвних речовин. Розкрити основні методи збору сировини, виділення та використання природних барвників для фарбування. Розглянути специфіку використання природних барвників у побуті населення Сквирського району Київщини

Слайд 24

Тема: Аналіз зміни кількісного та якісного білкового складу молока в процесі теплової обробки Мета: дослідження зміни кількісного та якісного білкового складу молока в процесі теплової обробки. Завдання: Проаналізувати літературні данні стосовно білкового складу молока. Проаналізувати технологію виробництва пастеризованого молока. Вивчити та апробувати методику диск-електрофарезу в поліакриламідному гелі з додаванням додецилсульфату натрію Дослідити білковий склад зразків молока на різних стадіях теплової обробки методом диск-електрофарезу в поліакриламідному гелі з додаванням додецилсульфату натрію Дослідити білковий склад сироватки як кінцевого продукту переробки молока на наявність залишку білка.

Слайд 25

Тема: Кров - дивовижна речовина організму Мета: дослідити особливості характеру, схильність людей до захворювань, надання переваги певним типам професійної діяльності та стосунки між людьми на основі групи крові. Завдання: Дослідити взаємозв'язок особливостей характеру, схильності до хвороб, вибору певної професійної діяльності та стосунків між людьми з групою крові на основі різноманітних джерел інформації. Провести анкетування учнів 9-11 класів для практичного підтвердження офіційної інформації. Співставити результати власного дослідження та офіційну інформацію і зробити висновки щодо їх відповідності. Дати певні рекомендації власникам певних груп крові щодо збереження здоров’я, вірного вибору професії і корекції власного характеру.

Слайд 26

Тема: Вплив ендоекології кишковика на загальний та психологічний стан організму людини Мета: вивчити поширення та причини гельмінтозів, методи профілактики, практично дослідити влив ендоекології кишковика, як представника гелмінтів, на загальний та психологічний стан організму школярів. Завдання: Дослідити ситуацію, що склалася з поширенням гельмінтів та причиною гельмінтозів; Ознайомитись із сучасними методиками дослідження впливу ендоекології кишковика на здоров'я людини; Дослідити вплив оздоровчої фітодієтичної програми на здоров'я школярів; Проаналізувати та наочно висвітлити результати досліджень; Привернути увагу суспільства до даної проблеми та шляхів її вирішення.

Слайд 27

Тема: Лінгвістичний аналіз девіантної реклами у сучасних ЗМІ Мета роботи – дослідити лінгвістичні особливості рекламних текстів та визначити специфіку їхнього впливу на мовну норму. Дослідження поставленої мети потребує вирішення таких завдань: Обґрунтувати соціально-комунікативну природу реклами; Проаналізувати стилістичні особливості рекламного тексту; Визначити поняття девіантної реклами в проекцію на мовну норму; Сформувати необхідну фактологічну базу для дослідження порушеної проблематики; Укласти банк анормативів.

Слайд 28

Тема: Українська мова на телебаченні: проблеми сьогодення Мета: аналіз інноваційних процесів сучасного українського телебачення на лексичному рівні, характеристику "якості" мови телебачення, означення найголовніших порушень літературних норм. У процесі виконання роботи ставилися такі завдання: Охарактеризувати стан мови українського телебачення кінця ХХ – початку ХХІ ст.; Виявити й проаналізувати основні сучасні тенденції в оновленні словника; Здійснити семантичний аналіз інноваційної іншомовної лексики, схарактеризувати сфери її поширення та джерела; Проаналізувати фонетичні інтерференції та орфоепічні деструкції вітчизняного телебачення; Встановити основні типові порушення, систематизувати їх.

Слайд 29

Тема: Місцева преса окупованих територій (у системі впливу на поневолене населення) Мета: висвітлити розвиток місцевої преси в період окупації, виявити її інформаційні можливості для вивчення історії регіону. Завдання: Визначити специфіку функціонуваня української преси в Райхкомісаріаті України. Проаналізувати суспільно-політичну проблематику цих періодичних видань. Вказати вплив періодики на національне-політичне та духовне життя українського населення на окупованих територіях.

Слайд 30

Тема: Історія благодійництва в Україні Мета: історичний аналіз розвитку благодійництва в другій половині ХІХ - на початку ХХ століть та визначення сучасного стану благодійництва в Україні. Завдання: Проаналізувати стан наукової розробки проблеми. Визначити форми надання благодійної допомоги. Встановити причини активізації благодійницької діяльності у другій половині – ХІХ - на початку ХХ століть. Охарактеризувати роль благодійництва в процесі українського національного відродження З'ясувати стан благодійництва в сучасній Україні.

Слайд 31

Структура вступу Метод (від грецького methodos - шлях до чого-небудь) - в найбільш загальному випадку означає засіб досягнення мети, спосіб дослідження явища, який визначає планомірний підхід до їх наукового пізнання та встановлення істини. Науковий метод - це спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв'язку та розвитку, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження і відповідає на запитання: «Як пізнавати?» Важливою стороною наукового методу, його невід'ємною частиною для будь-якої науки, є вимога об'єктивності, що виключає суб'єктивне тлумачення результатів. 7. Методи дослідження – специфічні для конкретної науки підходи до дослідження (методологія).

Слайд 32

Виходячи з того, що кожне наукове дослідження може відбуватись на двох рівнях: емпіричному (коли здійснюється процес накопичення фактів) і теоретичному (на якому здійснюється узагальнення знань), відповідно до цих рівнів загальні методи пізнання умовно ділять на три групи:

Слайд 33

ОСНОВНА ЧАСТИНА РОБОТИ У розділах основної частини подають: огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень (до 20% основної частини). Виклад загальної методики й основних методів досліджень. відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження; експериментальну частину досліджень; аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Слайд 34

Алгоритм експериментального дослідження Завдання проведення експерименту. Характеристика об'єкта дослідження. Місце та умови проведення дослідів. Методи вимірювання та оцінки. Порядок проведення дослідів. Методи обробки й форми викладу одержаних результатів.

Слайд 35

ВИСНОВКИ Висновки повинні містити: короткий виклад найважливіших результатів, які були одержані в ході роботи. Вони мають відповідати меті та завданням дослідження, про які було повідомлено у вступі, та сформульовані відповідно до опису основної частини; важливість отриманого наукового здобутку для науки, регіону або для народного господарства. рекомендації щодо використання одержаних результатів; перспективи даного дослідження (при потребі).

Слайд 36

ВИСНОВКИ !☺ Висновки в кінці роботи не повинні просто повторювати тих висновків, які є в кінці розділів, це повинні бути узагальненні висновки, обов'язково зроблені в результаті дослідження. Інколи такі висновки хоч і логічно правильні, зроблені взагалі по даній проблемі, і тоді вважається що вони мають "умозрительный" характер тобто в даній роботі це не вивчалось. У висновках не повинно бути ні нових фактів, ні нових узагальнень порівняно з попереднім текстом.

Слайд 37

ДОДАТКИ До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; протоколи й акти випробувань; інструкції та методики; допоміжні ілюстрації (діаграми, графіки, схеми та ін,).

Слайд 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Літературні джерела оформлюються відповідно до стандарту і розміщують одним із таких способів: в алфавітному порядку прізвищ авторів; у порядку появи посилань у тексті; у хронологічному порядку.

Слайд 39

Вимоги до оформлення наукової роботи Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000). Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок. Текст роботи повинен бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок з дотриманням Закону України "Про мови в Українській РСР". Роботи з іноземної мови виконуються державною мовою; до роботи додається анотація іноземною мовою. На наукову роботу обов'язково мають бути представлені відгуки, рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі). Достовірність наведених у роботі результатів завіряється науковими керівниками.

Слайд 40

Технічне оформлення матеріалів Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Тіmеs New Roman, через 1.5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4. Поля: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм; праве – не менше 10 мм. Всі сторінки, враховуючи тези та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться. Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Нумерацію сторінок, розділів, таблиць, схем подають арабськими цифрами без знака "№". Номер розділу необхідно проставити після слова "РОЗДІЛ", з нового рядка друкують заголовок розділу. Таблиці, схеми необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані. Додатки оформлюються в кінці роботи, кожен з нової сторінки. Додатки оформлюються буквами (наприклад: Додаток А), мають назви, які друкуються угорі симетрично до тексту з великої літери.

Слайд 41

Технічне оформлення роботи РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1.1. Аналіз національного складу населення 1.2. Тенденції зміни національного складу за останні роки

Слайд 42

Типові недоліки учнівських наукових досліджень реферативно-описовий характер; неповнота розкриття теми; відхилення від теми дослідження; описовість; не визначено завдань дослідження, які потрібно виконати задля досягнення мети; нечіткість мети, завдань дослідження; робота не самостійна; відсутність посилань на використану літературу;

Слайд 43

Типові недоліки учнівських наукових досліджень не дотримання наукового стилю викладу; відсутність власних висновків, які б логічно випливали з проведеного дослідження; наявність пунктуаційних, стилістичних, мовленнєвих помилок тощо; безсистемність викладу; смислові розриви у викладі змісту, незавершеність, необґрунтованість висловлених думок, безпідставне виділення абзаців та ін.

Слайд 44

Стилістичні помилки повторення без потреби тих самих слів або спільнокореневих; плеоназми - словосполучення, в яких частково збігаються лексичні значення слів. У плеоназмах одне слово, як правило, зайве ("передовий авангард" - "авангард" і називає тих, хто попереду); невмотивоване вживання розмовних слів, жаргонізмів; діалектизмів, мовних штампів ("червоною ниткою проходить") русизмів, скалькованих з російської мови слів ("міроприємство" замість "захід"), стійких висловів ("приймати участь" замість "брати участь"); пишномовність висловлювання, штучні красивості, зайва емоційність, персоніфікація; створення невдалих порівнянь; невиправдане поєднання елементів різних стилів; одноманітність початків речень і абзаців; невдале використання засобів організації тексту.

Слайд 45

Граматичні помилки Лексичні (вживання слова у невластивому йому значенні, невдале використання багатозначних слів, що призводить до двозначності сплутування паронімів); Морфологічні (порушення правил творення слів, помилки у відмінкових закінченнях та ін., наприклад, "передсмертельні слова", "ходити по хатам"); Синтаксичні (неправильне узгодження слів; порушення порядку слів) неправильне вживання дієприслівникових зворотів. Наприклад: "письменники і поети"; "повернувшись додому, хвіртка була зачиненою") Інші види помилок (орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні) пов'язані з порушенням правил вимови й написання слів, інтонування речень розстановки розділових знаків.

Слайд 46

Умови визначення результатів конкурсу Визначення результатів конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі, розробленої на основі кваліметричного підходу.

Слайд 47

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи № Критерій Вагомість критерію 1. Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи 0,2 2. Наукова новизна одержаних результатів 0,2 3. Системність і повнота у розкритті теми 0,2 4. Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження 0,2 5. Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам 0,1 6. Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт 0,1

Слайд 48

Підготовка до захисту науково-дослідницької роботи

Слайд 49

Доповідь - одна з найпоширеніших форм публічних виступів. Будь-яка доповідь передбачає таку послідовність підготовки: Визначення основних думок, положень. Складання плану доповіді - визначення порядку викладу думок. Формулювання тез доповіді - запис змісту кожної думки. Добір до кожної тези доведень – фактів, прикладів, цитат. Підготовка висновків, узагальнень з основної частини доповіді.

Слайд 50

Структура виступу Короткий переказ вступу з усіма його пунктами (новизна, актуальність, предмет, об’єкт, мета. завдання тощо). Короткий тезовий виклад змісту. Гасло – «подорожче себе продати»! Розповідати не про об’єкт дослідження, а про власні здобутки у розкритті теми: що зроблено? що нового відкрито? які перспективи? Короткі висновки.

Слайд 51

Вимоги до ілюстративного матеріалу, що супроводжує доповідь Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються при захисті науково-дослідницьких робіт можуть бути представлені на: паперовому носії формату А-2 і більше; прозорих плівках формату А-4 для світлопроекційної апаратури; електронному носії для демонстрації з використанням мультимедійних засобів. Демонстраційний матеріал повинен не дублювати, а ілюструвати та доповнювати презентації учасників.

Слайд 52

Як підготуватися до виступу : Написати весь текст виступу, а потім прочитати його слухачам. Написати текст виступу, кілька разів його прочитати, а потім виголосити по пам'яті, коли-не-коли заглядаючи в рукопис. Підготувати лише коротенькі записи. Виступати без будь-яких нотаток.

Слайд 53

Перед захистом потрібно: Написати виступ відповідно до норми часу. Він повинен бути точним і лаконічним. Вивчити виступ напам’ять. Це повинна бути свідома мова впевненої і абсолютно компетентної у власній темі людини. Прочитати вивчений виступ перед дзеркалом вголос як мінімум тричі. Виявити всі складності вимови і ліквідувати їх. Це перш за все: слова, довші за три склади (не намагайтеся вразити іноземними термінами, то моветон) і речення, довші за півтора рядки. В ситуації підвищеного нервового напруження спіткнутися можна на рівному місці, а «невимовний» виступ – яма самому собі. Прорахувати час: на якій хвилині починаються тези, висновки. Час потрібно рахувати, як у голлівудському бойовику – по секундах. Дізнатися, як визначають порядок виступів. Якщо за алфавітом, а ваше прізвище Яковенко, то після прослуховування 25-ти учасників журі буде дрімати і навряд чи оцінить виступ.

Слайд 54

Під час виступу Не хвилюватися, дивитися в очі учасникам і журі. Говорити коротко і впевнено. Пам’ятати, що більше семи речень людська пам’ять не опрацьовує, тому кожна думка мусить вміститися в цей об’єм. Не боятися збитися – текст виступу має лежати перед очима і учневі пробачать заглядання туди. Звернути увагу на фрази, що членують виступ і активізують увагу: «як показало дослідження», «коротко повторимо хід думки», «підведемо висновки» тощо.

Слайд 55

Питання журі Мета – з’ясувати, чи насправді учень писав роботу (випадки учительського писання, чи навіть учительського списування – близько 40-50% робіт, і журі про це відомо). Питання можна умовно поділити на 3 групи: до тексту, методології і списку літератури. Питання до тексту. Це найчастіше прості «зачіпки» типу: «що ви маєте на увазі, вживаючи термін ***?» Доречність вживання термінології. Полюбляють поцікавитися знанням імен та доробків учених, на яких посилається учень (особливо коли їх багато і вони гучні). Питання до методології. Це питання типу «якими методами ви користувалися під час написання роботи?». Питання до списку літератури – невичерпне джерело конфузу учнів і розваги для журі. Не секрет, що більшість списків містять чимало книг, яких ні учень, ні вчитель в очі не бачили. І запитання «наугад»: «а про що йдеться в цьому дослідженні?» згубило чимало здібних юних науковців. Будьте уважними – не пишіть у списку зайвого, уважно вичитуйте. Особлива увага приділяється правильному оформленню, не полініться тричі його вичитати.

Слайд 56

Набір стандартних «відчіпок»: ( для питань, відповідь на які невідома) «цей аспект проблеми не входить до об’єкту дослідження», «на жаль, час виступу не дав можливості розкрити це питання, але воно цілком описане в роботі», «на жаль, регламентований обсяг роботи не дав можливості розкрити всі сторони цієї багатогранної проблеми» тощо.

Слайд 57

Етикет виступу Емоційне враження від виступу – це 49% оцінки. Формули ввічливості: «Високоповажний пане(і) Голово журі, вельмишановні члени журі, шановні керівники команд, любі колеги, всі присутні! Вашій увазі пропонується дослідження на тему….»; «Дякую за запитання….», «Дякую за увагу...» тощо.

Слайд 58

Поради доповідачу: перед виступом витримайте початкову паузу 5-10 секунд; коли треба подивитися в рукопис доповіді, опустіть очі, але голови не нахиляйте; не бійтесь дивитися прямо на слухачів; під час виступу контролюйте своє дихання і говоріть побільш, особливо спочатку; за кафедрою займіть зручну позу, огляньте слухачів, глибоко вдихніть і в повільному темпі починайте говорити; після закінчення промови не виказуйте, що вам стало легко після того, як виступ уже позаду; будь-які рухи, жести й міміка виправдані лише в тому разі, коли вони не притягують надмірної уваги слухачів; силу голосу пристосовуйте до акустики і розмірів приміщення; якщо доводиться відійти від мікрофона до дошки чи таблиці, говоріть голосніше. Не говоріть, коли пишете на дошці, тобто коли ви стоїте до слухачів спиною;

Слайд 59

Поради доповідачу: дружелюбний тон допоможе завоювати прихильність слухачів; не припускайтесь менторського тону і не моралізуйте; не заповнюйте паузи різними звуками, як "е-е-е...", "ну" та ін; робіть невеликі паузи, відокремлюючи тим самим частини виступу; якщо ви сумлінно приготуєте виступ, то впевнитися у своїх силах таким чином відвернете одну з причин хвилювання; уникайте під час наукової доповіді займенника "Я"; для того, щоб переконати когось, треба знайти необхідні аргументи, правильно їх упорядкувати і сформулювати; стежте за реакцією аудиторії, не показуйте свого хвилювання (не крутіть ґудзик, ручку або інші предмети, не переступайте з ноги на ногу); подбайте заздалегідь про свій зовнішній вигляд

Слайд 60

Критерії оцінювання № Критерій Вагомість критерію 1. Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, вільне володіння матеріалом 0,3 2. Ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу 0,2 3. Чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу 0,1 4. Компетентність учасника, вичерпність відповідей 0,2 5. Етикет та культура спілкування учасника 0,1 6. Активна кваліфікована участь у веденні дискусії 0,1

Слайд 61

Дякуємо за увагу sot_ir@bigmir.net Тел.: 098-22-000-49

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Зовнішнє незалежне оцінювання