X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Модернізм як мистецьке явище

Завантажити презентацію

Модернізм як мистецьке явище

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Модернізм як мистецьке явище

Слайд 2

Модернізм — загальна назва літературних напрямів та шкіл XХст., яким притаманні формотворчість, експериментаторство, тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість.

Слайд 3

Криза об’єктивізму (релігійного , раціоналістичного). Криза пошуків об’єктивних законів дійсності. Їх зумовили два чинники: Гносеологічний(мала ефективність раціонального пізнання , спростування попередніх уявлень про будову світу) Психологічний( заперечення свободи людини, психологічний дискомфорт, пасивність, фаталізм,) Причини виникнення напряму

Слайд 4

Проникнення крізь матеріальну оболонку в духовну; Визнання інтуїтивного поряд з логічним шляхом пізнання. Індивідуалізм, зосередження на «Я» автора, героя, читача. Удосконалення психологізму. Символобачення,ліризм. Серцевинний естетизм. Визначальні риси модернізму

Слайд 5

Найбільш цілісна й стійка філософсько-естетична система модернізму. Екзистенційні мотиви проймають весь наш фольклор, творчість Г. Сковороди, Т.Шевченка, В.Винниченка, Т.Осьмачки, В.Барки, В.Шевчука, С.Процюка,О.Забужко, Ю.Андруховича, І.Андрусяка. Екзистенціалізм

Слайд 6

Етапи модернізму Декаданс( кін.ХІХст.-поч.ХХст.) Завершив добу класичного реалізму , підготував грунт для модернізму. Власне модернізм(поч.ХХст –до 60 років) Авангардизм. Виник у роки Першої світової війни, продовжує існувати досі.

Слайд 7

Основні течії модернізму Неоромантизм. Неокласицизм. Символізм. Імпресіонізм. Експресіонізм. Неореалізм. Футуризм. Сюрреалізм. Соцреалізм. вложенный пункт 3

Слайд 8

Неормантизм Основні риси течії: Опанування здобутків філософії волюнтаризму Шопенгауера- Ніцше, фрейдизму. На першому місці- чуттєва сфера людини. Відмова від типізації ,повернення до символізму. Дослідження внутрішнього світу людини. Акцентування на провідній ролі інтелігенції. вложенный пункт 3

Слайд 9

Неоромантизм у музичному мистецтві Борис Кудрик (1897-1952) Серед галицьких митцiв, визначних i своєрiдних постатей, значне мiсце належить композитору i музикознавцю, педагогу i диригентовi Борису Кудрику, iм'я якого замовчувалося майже пiвстолiття, а його твори були знищенi. I лише в 1988 роцi з'явилась про нього згадка.

Слайд 10

Представники неоромантизму Ольга Кобилянська «Царівна»,«Людина», новели. Іван Франко«Зів’яле листя»,”Мойсей”, “Украдене щастя” Леся Українка «Лісова пісня» О.Олесь, М.Вороний, В.Сосюра, Н.Лівицька-Холодна.

Слайд 11

Неокласицизм Основні риси течії Орієнтація на класичну норму(строга досконалість форми, пошук гармонії духу, повагу до вічних цінностей людської душі. Віддалення від скороминущих сторін життя. Творення неомонументального стилю(увага до композиції , до використання художніх засобів)

Слайд 12

Символізм Для символістів були характерні: бунт проти надто консервативної та регламентованої суспільної моралі; загострений волюнтаризм; захоплення витонченою поетичною формою і недооцінка змісту; посилена увага до позасвідомого; культ екзотичних і заборонених тем.

Слайд 13

Символізм « Найперше — музика у слові», — цей рядок з верленівського «Поетичного мистецтва » стає девізом поетів-символістів. «Музика ідеально виражає символ, — писав А. Бєлий, — ...із символу бризкає музика. Вона проминає свідомість... Символ пробуджує музику душі». Представники симвлоізму: О.Кобилянська “Земля” М.Вороний, О.Олесь С.Черкасенко, П,Карманський

Слайд 14

Символізм у образотворчому мистецтві Білим і чорним хотів би я бути: В нічку, щоб ясно світить, В день же стояти, мов велетень скрути,- В кожному серці боліть. Михайло Жук “Біле і чорне”

Слайд 15

Імпресіонізм Характерні риси Аідеологічність-максимальне наближення до правди дійсності; Відмова від ідеалізації; Своєрідність хронотипу; Специфіка психологізму (герой – колекціонер вражень); Використання жанру новели; Втрата сюжету як ланцюжка зовнішніх подій.

Слайд 16

Імпресіонізм в образотворчому мистецтві Олександр Мурашко «Карусель» «Зима» Гордість українського образотворчого мистецтва, чудовий живописець, вправний портретист. Один з небагатьох українських художників, що зумів органічно поєднати кращі надбання французького імпресіонізму, елементи модерну.

Слайд 17

Імпресіонізм в музичному мистецтві Василь Барвінківський « Імпресіоністичні твори: «Жаб’ячий вальс» для фортепіано, солоспів“В лісі ” романс и “Ой люлі, люлі” , “Вечором в хаті”, . сонет “ Благословенна будь» . “Барвінківський прислухався до української музичної творчості, стараючись охопити найбільш суттєві її прояви” Музикознавець В.Витвицький

Слайд 18

Експресіонізм Основні риси течії Увага до простих характерів. Прагнення віднайти першопочатки людського зла, відхід від традиційного психологізму. Дослідження сенсу страждання і смерті людини. Оригінальне висвітлення опозиції «потворне-прекрасне». Захоплення ідеєю екології - загального взаємозв’язку усього сущого у світі. вложенный пункт 3

Слайд 19

Представники експресіонізму В.Стефаник, Т.Осьмачка М.Куліш , О.Довженко Лесь Курбас .Театр «Березіль» "Геть умовність реальної можливості логіки життя, геть умовність вимог старих понять про стиль! Про себе говорять дух і д умка. Нове відчування. І це єдино істотне". Лесь Курбас

Слайд 20

Експресіонізм в образотворчому мистецтві Олекса Новаківський «Гірська ріка» «Рання весна» « «Космач»

Слайд 21

Неореалізм Основні риси Поглиблення психологізму. Поєднання пізнавально- аналітичних та естетико-творчих настанов. Перетворення типу на характер. Боротьба двох антитетичних «Я». Показ особливого, виняткового як наближення конкретної реальності до ідеалу, а ідеал - до реальності. Представники:В.Винниченко, В.Підмогильний, Б.Антоненко-Давидович, І.Сенченко.

Слайд 22

Футуризм Основні риси Заперечення попередніх суспільно-культурних і естетичних традицій. Агресивний урбанізм. Перенесення уваги з людини на механізми, індустріальне середовище міста. Експериментування з формою. Переплітається підкреслено-волюнтаристичний, ніцшеанський культ надлюдини. Представники: М.Семенко, В.Поліщук, Гео Шкурупій, О.Слісаренко, Ю.Яновський, М.Бажан. вложенный пункт 3

Слайд 23

Футуризм в образотворчому мистецтві Василь Єрмилов « Піраміди» «Натюрморт із кактусом і цвяхами» вложенный пункт 3

Слайд 24

Сюрреалізм Основоположна настанова сюрреалістів - звільнити мистецтво від знедуховленої дійсності через царину «надреального»і цим оновити як мистецтво, так і саме життя. Представники: Ю,Яновський, В. Барка, Б.Рубчак, Ю.Тарнавський, Е. Андієвська, В.Вовк. Сучасні представники: М.Воробйов, В.Голобородько, В.Кордун. вложенный пункт 3

Слайд 25

Сюрреалізм в образотворчому мистецтві Іван Марчук вложенный пункт 3

Слайд 26

Соцреалізм У системі соцреалізму реалістична манера-лише засіб матеріалізування не існуючої, а тільки бажаної автором ілюзорної реальності. З падінням комуністичної системи він поступово відійшов у небуття. Представники: І.Микитенко, П.Панч, Ю.Збанацький, І.Ле.

Слайд 27

Модернізм в архітектурі України Будинок вдови, яка плаче (Київ) Будинок з химерами (Київ)

Слайд 28

Фастівський костьол Прем’єр Палац (м.Київ) Будинок страхової компанії “Дністер” (Львів)

Слайд 29

: Адміністративна будівля з іллюзіоном Зейлера(Херсон) Полтавський краєзнавчий музей

Слайд 30

Використана література: Пахаренко В.Основи теорії літератури:навчально-методичний посібник/В.Пахаренко-К.:Генеза, 2009.-296с. uk.wikipedia .org

Слайд 31

Автор: Шабаш Любов Леонідівна, вчитель української мови та літератури , заступник директора з навчально - виховної роботи Павлівської ЗОШ І-ІІІст .Жашківської районної ради Черкаської області

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Зарубіжна література