X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування творчої особистості засобами художньої культури

Завантажити презентацію

Формування творчої особистості засобами художньої культури

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Формування творчої особистості засобами художньої культури Нова школа кладе собі за головну мету здобути, дати виявитися самостійним творчим силам дитини. С. Русова

Слайд 2

Актуальність досвіду діяльні інтелектуально розвинені творчі естетично багаті особистості Для забезпечення прогресу нації державі потрібні

Слайд 3

А.С. Макаренко К.Д. Ушинський Г.С. Костюк Д.І. Фельдштейн Г. Айзенк Г. Айзенк

Слайд 4

систематичне розв'язання на уроці та в позаурочний час різноманітних творчих завдань; урахування вікових особливостей учнів і послідовне ускладнення форм роботи; відштовхування в постановці творчих проблем від тексту; залучення до роботи на уроці всіх учнів, участь кожного з них в групових та колективних формах роботи; використання різних засобів, підходів до учня, можливість більшої кількості варіантів розв'язання нових проблем, залучення набутих умінь; проблемний підхід до вивчення творів.

Слайд 5

Не завжди накопичення знань є стимулом для творчості: частіше саме творчість є поштовхом для здобуття знань. Л. Виготський усне малювання; обговорення можливості іншого фіналу твору; інсценізація окремих уривків з творів ілюстрування й порівняння своїх малюнків із роботами художника; розповідь про події від імені різних персонажів.

Слайд 6

Схемний Знаковий (вербально-графічний) (вербально-живописний) схеми, таблиці, опорні сигнали, літературні формули опорні конспекти узагальнення і систематизація фіксують квінтесенцію знань художнього твору

Слайд 7

Шарль Бодлер «Квіти зла» Визнання через 100 років! суд = Флобер 6 років нова сім’я заокеан- богема; літературне втрата непорозу- ські колонії батька міння 1842-1843 життя Бодлер 09.04.1821 переклади Е. По, літературні статті, вірші Краще однин раз побачити, ніж сто раз почути.

Слайд 8

Уолт Уітмен Збірка «Листя трави» «Leaves of Grass» (1855) власноручний набір і художнє оформлення томика (на зеленій політурці відтиснуто стеб ла трави і назву) 12 віршів - виростає до 400 (1891), перевидана за життя дев'ять разів. Ключовий твір - «Пісня про себе». Літературний напрям: синтез романтизму і реалізму. Теми: - події громадянської війни; - вбивство президента Лінкольна; - важка доля індіанців; - американська дійсність; - події світової історії. Новаторство: - діалог із читачем або із собою; - використання анафори на початку повтор рядка епіфори в кінці - «уітменівський каталог» - (детальний перелік предметів і явищ): - переосмислення чужих висловів; - художні прийоми: антитеза, метафора, паралелізм; - своєрідність мови: звернення, наказ, риторичність

Слайд 9

Поетапний розвиток творчих здібностей на основі знакового і схематичного матеріалу 2 етап 7 – 8 клас репродуктивно- конструктивний (ПОШУКОВИЙ) (КОЛЕКТИВНА ТВОРЧІСТЬ, СПІВТВОРЧІСТЬ З УЧИТЕЛЕМ) 3 етап 9 – 11 клас пошуковий (АВТОРСЬКИЙ) 1 етап 5 – 6 клас репродуктивний (З ЕЛЕМЕНТАМИ ТВОРЧОСТІ УЧНЯ)

Слайд 10

Проектна технологія як засіб досягнення заданого результату Суть методу: досягнення дидактичної мети через детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершитись реальним практичним результатом (проектом). Проекти можуть бути такими: - “Я – кореспондент”; - “Я – літературознавець”; - “Я – скульптор”; - “Я – перекладач”; - “Я – маркетолог”.

Слайд 11

Вікові особливості учнів Виховні та художні можливості тексту Педагогічні завдання Очікувані результати 1. Бажання само- ствердження, самовираження в колективі. 2. Пошуки моральних цінностей. 3. Потреба у суспільному визнанні. 4. Пошуки свого місця у житті. О.Генрі «Останній лис-ток», «Вождь червоношкірих». Загальнолюдські моральні цінності: у складних життєвих ситуаціях зали- шатися людиною, готовність до само- пожертви в ім’я ін- ших, почуття мило- сердя, товарись- кість. 2. Невідповідність зов-нішності внутріш- ній суті людини. 3. Перевтілення, гра. 4. Іронія, гумор як засіб виживання в складних умовах. 1. Чітко продумана система уроків із залученням учнів до творчої роботи, виступів перед аудито-рією. 2. Моделювання характеру літературного героя з визначенням моральних цінностей (образ Бермана). 3. Зіставлення красивих ідеалів («американський спосіб життя») із реальною дійсністю. 4. Інсценування. Гра. 5. Вікторина. Ілюстрування. 6. Уміння вживатися в образ. 1. Розвиток індивіду- альних здібностей. 2. Розкутість, уміння спілкуватися, від- стоювати свою позицію. 3. Знання тексту і його естетичних та етичних цінностей. 4. Уміння характери- зувати літератур-ного героя, доби- рати потрібний робочий матеріал. 5. Самоствердження

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Зарубіжна література