X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Найдавніше населення на території України та його культура

Завантажити презентацію

Найдавніше населення на території України та його культура

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

План. 1. Культура стародавнього населення України(палеоліт, мезоліт, неоліт) 2. Трипільська культура. 3. Скіфо-сарматське мистецтво. 4. Антична культура на теренах України. 5. Культура давніх слов'ян. Найдавніше населення на території України та його культура

Слайд 2

Протягом первісної епохи відбувалися такі процеси: антропогенез біологічна еволюція людини Первісна епоха – це найбільший період в історії людства.

Слайд 3

Протягом первісної епохи відбувалися такі процеси: формування мислення

Слайд 4

Протягом первісної епохи відбувалися такі процеси: розселення людства по всіх континентах

Слайд 5

Протягом первісної епохи відбувалися такі процеси: перехід людей від привласнюючого господарювання до відтворюючого

Слайд 6

Протягом первісної епохи відбувалися такі процеси: cоціогенез- формування суспільних форм життя у вигляді родової, а потім родоплемінної організації

Слайд 7

Протягом первісної епохи відбувалися такі процеси: поява перших релігійних уявлень

Слайд 8

Первіснообщинний лад палеоліт — стародавній кам'яний вік (1 млн — 11 тис. pp. до н.е.), мезоліт — середній кам'яний вік (10 тис. — 7 тис. pp. до н.е.), неоліт — новий кам'яний вік (6 тис. — 4 тис. pp. до н.е.), енеоліт — мідно-кам'яний вік (3300-2800 pp. до н.е.), бронзовий вік (2800-1200pp. до н.е.).

Слайд 9

Найдавніша людина сучасного типу з'явилась на території України в палеоліті — в ашельський час (1 млн. — 150 тис. pp. до н.е.).

Слайд 10

Найдавніші стоянки палеоліту : с. Королево на Закарпатті; м. Амвросіївська на Донбасі; с. Лука-Врублівецька на Дністрі; Кирилівська на території сучасного Києва.

Слайд 11

Людина в ашельський час Основними заняттями були збиральництво і полювання. Соціальною формою існування виступало людське стадо. Люди почали освоювати печери як сховища та житла.

Слайд 12

Первісне житло

Слайд 13

Середній палеоліт Середній палеоліт так звана мустьєрська епоха, яка датується періодом з 150 до 35 тис. pp. до н.е.

Слайд 14

Середній палеоліт В епоху середнього палеоліту на території України з'явився новий тип людини  неандерталець. Найважливішим досягненням людини середнього палеоліту є використання вогню На території сучасної України відомо понад 80 мустьєрських пам'яток.

Слайд 15

Черепи неандертальця (праворуч) і сучасної людини

Слайд 16

Пізній палеоліт датується періодом від 35 до 10 тис. pp. до н.е. Завершується фізичне формування людини сучасного типу (Homo sapiens), кроманьйонця. Населення пізнього палеоліту значно зросло. В Україні відомо близько 500 поселень цієї доби.

Слайд 17

Первісні вірування У період пізнього палеоліту постають релігія і палеолітичне мистецтво. тотемізм - віра у походження людини від єдиного пращура - тварини або птаха; магія - чаклування перед полюванням; фетишизм - віра у надприродні властивості речей; анімізм - віра в душу, якою володіє кожен живий і неживий предмет.

Слайд 18

Мезоліт Х тис. — VII тис. pp. до н.е У мезоліті відбулися кардинальні зміни в сфері виробництва знарядь праці. Були винайдені лук і стріла. Відбулось приручення диких тварин, насамперед собаки, потім — свині.

Слайд 19

Епоха неоліту VI - IV тис. до н.е Зароджуються й поширюються скотарство і землеробство. Виникли нові способи обробки каменю — шліфування, розпилювання, свердління. Починається виготовлення керамічного посуду.

Слайд 20

Трипільська культура (4000-2350 рр. до н.е.) Біля села Трипілля, Київської області Вікентій Хвойко в 1897році виявив і дослідив пам'ятки найрозвинутішої землеробської культури доби енеоліту - Трипільську культуру.

Слайд 21

Поширення Трипільської археологічної культури Творцями трипільської культури були племена, що заселили територію сучасних Румунії, Молдови та України.

Слайд 22

Різновиди повсякденного жіночого та чоловічого вбрання

Слайд 23

Поселення трипільців

Слайд 24

Житла

Слайд 25

Трипільська піч

Слайд 26

Побут трипільців Для обробки зерна використовували зернотерки, а для зберігання - ями та великі глиняні посудини. Значно удосконалилось оброблення кременю, з'явилися майстерні з виготовлення знарядь праці. Зросла кількість виробів з міді.

Слайд 27

Археологічні знахідки часів трипільської культури

Слайд 28

Слайд 29

Кераміка трипільців

Слайд 30

Слайд 31

З глини виробляли культові схематизовані статуетки, фігурки тварин, моделі жител

Слайд 32

Слайд 33

Кіммерійці (Х- VII ст. до н.е.). Матеріальна культура, господарство і побут відомі головним чином за похованнями, яких нараховується близько сотні. Ведучи кочовий спосіб життя, кіммерійці не залишили довготривалих поселень. Над своїми похованнями часто ставили кам'яні стели. Займалися скотарством, певною мірою і землеробством.

Слайд 34

Кіммерійці «споживачами кобилячого молока - називали греки 1) кіммерійці були першими на Україні скотарями, що перейшли до кочового способу життя; 2) вони опанували мистецтво їзди на конях і їхнє військо складалося з вершників; 3) завдяки контактам із майстерними оброблювачами металів на Кавказі вони започаткували на Україні добу заліза; 4) зростання ролі кінних воїнів зумовило занепад великих родів і виникнення військової знаті.

Слайд 35

Керносівський ідол. Дніпропетровський історичний музей. Дніпропетровські дослідники припускають, що саме ямники сформували перший історичний етнос на території Україні - кіммерійців.

Слайд 36

Культура скіфів (VII ст. до н. е.-III ст. н. е.) Скіфська культура — це культура величезного світу кочових, напівкочових і землеробських племен, що жили на широкому просторі Євразії. Збереглася велика кількість скіфських могильників і городищ.

Слайд 37

Міфологія скіфів Найбільш шанованою з усіх божеств була Табіті — богиня царського вогнища (тотожна Гестії), після неї — Папай («батько») (відповідав Зевсові), дружиною якого була Апі («земля») (ідентична з грец. Геєю). Скіфи шанували також бога-героя на ім'я Таргітай (тотожний Гераклу).

Слайд 38

Вигляд скіфів

Слайд 39

Мапа розселення Скіфських племен

Слайд 40

Скіфські кургани Кургани Чортомлик, Куль-Оба, Товста Могила, Солоха, Гайманова Могила,Чортомлик . Скіфи ховали мертвих у ямах або катакомбах, під курганними насипами.

Слайд 41

Скіфський курган

Слайд 42

Золота пектораль

Слайд 43

Скіфський звіриний стиль Прикраси із курганів ІV ст. до н.е

Слайд 44

Сармати (II ст. до н.е. - IV ст. н.е.) У II ст. до н.е. скіфи були витіснені сарматами в Крим. Сарматська культура була подібна до скіфської, але так і не перевершила останню. Сарматське суспільство було воєнізованим. Багате сарматське поховання досліджене під курганом «Соколова Могила» біля с. Ковалівки Миколаївської обл. Сармати в мистецтві розвинули звіриний стиль.

Слайд 45

З кургану Соколова Могила поблизу с. Ковалівка, Миколаївська область.

Слайд 46

Античні міста Північного Причорномор'я  Ольвія - її залишки знаходяться біля с. Парутине на південь від міста Миколаїв, Тіра -на місці сучасного Білгорода-Дністровського, Херсонес - на околиці сучасного Севастополя, Пантікапей - сучасна Керч, Кафа - сучасна Феодосія в Криму, Фанагорія - на Таманському півострові, Танаїс - на Дону, Керкінітіда - сучасна Євпаторія.

Слайд 47

Слайд 48

Античні міста Північного Причорномор'я  Найбільшим з цих рабовласницьких держав було Боспорське царство з центром у Пантікапеї, що виникло в V ст. до н.е. на Керченському й Таманському півостровах.

Слайд 49

Рештки м. Пантікапей, столиці Боспорської держави, VI ст. до н.е. - V ст. н.е.

Слайд 50

Ольвійський цирк

Слайд 51

Ольвія, залишки старовинного житлового кварталу

Слайд 52

Розкопки міста-держави Херсонес в Криму

Слайд 53

Херсонес, античний театр та «Храм із ковчегом»

Слайд 54

Руїни Херсонесу

Слайд 55

Слайд 56

Херсонес, фрагменти мозаїчної підлоги

Слайд 57

Культура давніх слов'ян. Найяскравіше особливості давніх слов'ян на території України виявились в зарубинецькій (II ст.до н.е. – II ст. н.е.) черняхівській (II–V ст. н.е.) культурах.

Слайд 58

Кераміку зарубинецької культури виробляли вручну з чорної глини, а черняхівської — із cipoї глини за допомогою гончарного круга. Черняхівська культура

Слайд 59

Збруцький ідол

Слайд 60

Збручанський ідол слов'янський кам'яний ідол (статуя), знайдений біля села Личківці коло Гусятина в річці Збруч в 1848 році.

Слайд 61

Головний бог у слов'ян-язичників — Сонце, або Дажбог, пізніше — Хорс. Богом грози вважався Перун, богом вітру — Стрибог, покровителем скотарства — Велес, богом небесного вогню та ковальства — Сварог, богинею мудрості й краси — Лада, богиня материнства, річок і родючості – Мокоша. Боги у слов'ян-язичників

Слайд 62

До наступного рівня могли відноситись божества, пов'язані з господарськими циклами, сезонними обрядами — Род, Ярило, Купала.

Слайд 63

Висновок У складних історичних умовах слов'янські народи створили самобутню культуру, що стала основою їх консолідації, виникнення державності, збереження i примноження духовних традицій. Ця культура характеризується цілісністю і самобутністю. На її основі виникла культура Київської Русі.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Я і Україна