X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МАСЛЯНА

Завантажити презентацію

МАСЛЯНА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Мета: - повторення та узагальнення знань студентів, набуті в процесі вивчення математики; - формування уявлень про математичні поняття, про їх роль в відображенні реальних об'єктів і явищ; - розвиток інтелектуальних здібностей студентів, їх зацікавленість до вивчення дисципліни; - виховання поважного відношення до традицій, звичаїв нашого народу; - підвищення інтересу до обрядових народних свят.

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Рівняння і нерівності Загальні питання Функція Вектори та координати

Слайд 6

Як називаються числа, які вживаються для лічби? До якої множини відносять число ? Частина прямої? Який прилад використовується для вимірювання кутів на площині? Скільки вершин у куба? Саме маленьке просте число? Що використовують математик і мисливець? Число, яке ділиться на всі числа без остачі? Хто першим ввів систему координат? Що більше 1/5 чи 0,5? Скільки дорівнює 120? Який дріб завжди менше за одиницю?

Слайд 7

Що означає розв’язати рівняння? Від чого залежить кількість коренів квадратного рівняння? Як називають рівняння, в яких змінна може міститися під знаком радикала? Яке рівняння називають лінійним? Способи розв’язання систем рівнянь? Скільки розв’язків має рівняння х2 = а ? Якщо у рівнянні хоча б одна частина є дробовим виразом, то таке рівняння називають … ? Яке рівняння розв’язується за допомогою теореми Вієта? Який математичний вираз називається нерівністю? Як розв’язати ірраціональне рівняння? Скільки розв’язків має рівняння cos x = 2? В якому випадку знак нерівності змінюється на протилежний?

Слайд 8

Як називається спосіб завдання функції, якщо вказана формула? Для яких функцій можна визначити період? Яка функція називається монотонною? Виконання якої рівності доводить парність функції? Як називається графік квадратичної функції? Що таке область визначення функції? Яка функція є зворотною до логарифмічної? Найменший період функції ? Як називається пряма, до якої графік функції наближається, але не перетинає? Яка різниця між квадратним і арифметичним коренем? Як називається функція ? Яка множина вужча: цілих чи раціональних чисел?

Слайд 9

Хто першим ввів систему координат? Що таке вектор? Які вектори називаються колінеарними? Чому дорівнює скалярний добуток векторів? Ознака перпендикулярності векторів. Яка умова колінеарності ненульових векторів? Чому дорівнює проекція вектора на вісь х? Чи однакові довжини векторів ? В якому квадранті може бути розташований радіус-вектор площини, якщо його ордината від’ємна ? Як зміняться координати точок, якщо масштаб вимірювань збільшити в 2 рази? Чому дорівнює апліката точки простору, яка лежить на координатній площині ху? Який геометричний зміст має вираз ?

Слайд 10

Слайд 11

1 2 6 3 4 7 5

Слайд 12

Загадки: Тридцать три молотят, один Мартын поворачивает. Черненько, гаряченько, а все любят. Хоть сама и снег и лёд, а уходит – слезы льет. Поставлю, попарю, выну, поправлю, этот отдерну, другой положу. Я был, как снег, в чести у всех, и нравлюсь Вам во вред зубам. То он – блин, то он – клин, ночью на небе один. Из–под шапки пар валит, в животе вода кипит. Светит, светит и не гаснет, как костер сияет ясный, ходит в небе круг за кругом, и тепло по всей округе. На голове пугавица, одна рука и та на спине. Солнце выглянет - заплачет. Солнца нет - слезинки прячет. Старый дед, ему сто лет, мост намостил. Пришла красна, весь мост разогнала. Кто играет на дуде целый день, кто и пляшет и поёт, Веселит во всю народ? Ох, мальчишечка не плох, А зовётся - ... Вился, вился белый рой, Сел на землю - стал горой.  Черный, проворный, Кричит «крак» – червякам враг. Чист и ясен, как алмаз, а дорог не бывает. Крыльями машет а улететь не может. 

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Перший капітан Другий капітан 10 18 22 32 40 47 54 63 73 81 91 100

Слайд 16

П П А Л І Д О Т К Ф А Г Н Е В Р О

Слайд 17

Слайд 18

Замечательные кривые

Слайд 19

«Математика выявляет порядок, симметрию и определённость, а это – важнейшие виды прекрасного» Аристотель.

Слайд 20

Спираль Архимеда

Слайд 21

Логарифмическая спираль

Слайд 22

Клофоида или спираль Корню

Слайд 23

Кардиоида

Слайд 24

Циклоида

Слайд 25

Трактриса Циссоида Диоклес Овалы Кассини Гипоциклоида Конхоида Никомеда

Слайд 26

Слайд 27

Завдання : 1. За думкою Л. М. Толстого, кожна людина подібна дробу. Чисельник дробу – це те, що людина собою являє. А що представляє за гадкою письменника знаменник цього дробу? А) Те, який вигляд має ця людина; Б) Те, що вона про себе думає; В) Те, що про нього думають інші.

Слайд 28

2. Одного разу Віктор Гюго помітив, що людський розум володіє трьома ключами, які дозволяють людям знати, думати, мріями. Оберіть на вашу думку ці ключі. А) Красота, розум, істина. Б) Колір, звук, думка. В) Буква, цифра, нота.

Слайд 29

3. Над входом до Академії Платона було написано: «Да не войдёт в Академию не знающий…». Знайдіть вірне закінчення фрази. А) Геометрії Б) Дружби В) Істини

Слайд 30

4. Піфагор є однією з найбільш цікавих особистостей в історії. Він заснував релігію, яка знайшла своє втілення в особливому релігійному ордені. Оберіть з представлених варіантів приписів, яке дійсно є приписом піфагорійського ордена. А) Не плюй в колодязь. Б) Не підставляй ногу. В) Не відкушуй від цілої булки.

Слайд 31

5. Великий вчений Альберт Ейнштейн говорив так: «Мені іноді трапляється ділити час між політикою і деяким предметом. Однак цей предмет, на мій погляд, значно важніше. Політика існує тільки на даний момент, а предмет буде існувати вічно». Дайте відповідь на питання: «Між яким предметом Ейнштейну доводилося ділити час?» А) Між політикою і книгою. Б) Між політикою і фізикою. В) Між політикою і рівнянням.

Слайд 32

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Я і Україна