X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Знання

Завантажити презентацію

Знання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Систематика (таксономія) освітніх цілей за Блумом

Слайд 2

Систематика освітніх цілей Високий рівень Низький рівень У 1956 Бенджамін Блум, професор Чикагського університету, запропонував теорію “Систематика освітніх цілей“, шість рівнів мислення, які використовуються освітянами впродовж останніх п’ятидесяти років

Слайд 3

Знання Відтворення чи впізнавання інформації володіння термінологією, основними фактами та елементами; знання з предметних категорій, технологій та методів.

Слайд 4

Знання формуються з допомогою дієслів:

Слайд 5

Розуміння Розуміння та інтерпретація інтерпретація (перефразування); наведення прикладів; класифікація за вивченими чи знайомими ознаками; підведення підсумків; встановлення взаємозв'язків; порівняння; пояснення.

Слайд 6

Розуміння (завдання) формується з допомогою дієслів:

Слайд 7

Використання Здатність використовувати інформацію та застосовувати знання в нових умовах виконання завдань за відомою чи наданою вчителем інструкцією; виконання завдань за самостійно розробленою інструкцією.

Слайд 8

Навички використання формуються з допомогою дієслів:

Слайд 9

Аналіз Ідентифікація частин та встановлення співвідношень між ними диференціація (ділення цілого на складові); впорядкування за певною ознакою; визначення характерних ознак.

Слайд 10

Навички аналізу формуються з допомогою дієслів:

Слайд 11

Синтез Здатність комбінувати нове ціле з частин для одержання більш загальної картини створення нового “продукту” з окремих складових; планування (створення сценаріїв діяльності, дослідження, експерименту); генерування ідей, гіпотез, альтернативних рішень за певними критеріями.

Слайд 12

Навички синтезу формуються з допомогою дієслів:

Слайд 13

Оцінювання Здатність визначати цінність чи можливість ефективного використання інформації, використовуючи відповідні критерії та стандарти (аргументувати оцінку) перевірка й оцінювання згідно певних критеріїв; критика, рецензування згідно певних критеріїв; ранжування (впорядкування згідно суттєвих ознак).

Слайд 14

Навички оцінювання формуються з допомогою дієслів:

Слайд 15

Приклад формулювання завдань Музичне мистецтво, 5 клас. Тема: "Розмалюємо писанку" (Державна програма 1996 р., 5 клас, розділ "Чи можемо ми почути живопис"). Мета: знайти у писанках символи й музику життя. Завдання: навчальні: знайомство з історією й символікою писанок, із творчістю самодіяльного рівненського композитора О. Смика, музичними образами писанок, повторення нотної грамоти; розвиваючі: розвиток образного сприймання декоративно-прикладного мистецтва й музики; розвиток навичок двоголосного співу; розвиток навичок читання нотного запису; уміння аналізувати своє та чуже вокально-хорове виконання; розвиток навичок мислення високого рівня (аналіз, синтез, оцінювання); розвиток творчих навичок; виховні: виховання інтересу до традицій українського народу, любові й поваги до рідної землі. Музичний матеріал: веснянка "Розлились мости" з репертуару Н. Матвієнко, "Писанка" О. Смика. Технічне й програмне забезпечення уроку: мультимедіапроектор, проекційний екран, мультимедійна презентація «Розмалюємо писанку», роздаткові матеріали, аудіозаписи музичних творів (веснянки "Розлились мости" з репертуару Н. Матвієнко й "Писанки" О. Смика).

Слайд 16

Структура уроку Вхід учителя до класу під веснянку "Розлились мости" з репертуару Н. Матвієнко. Музичне вітання. Оголошення теми уроку. Розповідь про символи Великодня. Бесіда про символіку писанок. Ритмічна імпровізація. Музикування на саморобних шумових інструментах (маракасах). Розучування пісні О. Смика "Писанка". Підведення підсумків.

Слайд 17

Приклади завдань для формування знань перерахуйте (назвіть, запам’ятайте, повторіть, запишіть), які живописні орнаменти малюють на писанках; визначить (з'ясуйте), якими музичними тривалостями можна позначати слова-символи писанок.

Слайд 18

Приклади завдань для формування навичок розуміння ідентифікуйте (розпізнайте, продемонструйте, поясніть) символи писанки в лініях та орнаментах запропонованих малюнків-писанок; опишіть (виразіть) слова-символи писанок у вигляді ритмічного малюнку, допомагаючи собі остинато.

Слайд 19

Приклади завдань для формування навичок використання продемонструйте (застосуйте, проілюструйте) вміння побудови ритмічного малюнку слів-символів писанки з допомогою остинато; встановіть (з'ясуйте, вирішіть проблему), що в музиці є особливою фарбою, яка відрізняє забарвлення звуків інструментів і голосів; встановіть, з допомогою яких музичних засобів можна зображати відтінки кольорів.

Слайд 20

Приклади завдань для формування навичок аналізу проаналізуйте (порівняйте) експозицію малюнків-писанок і виділіть типи орнаментів, які зустрічаються на них; під час розспівування порівняйте ритмічний малюнок й динаміку першої та другої розспівок; прослуховуючи пісню "Писанка" рівненського композитора і поета Олександра Смика, проаналізуйте її слова й розпізнайте, які символи, візерунки й орнаменти використав О.Смик-поет і які засоби виразності використав О.Смик-композитор для зображення образів цих символів.

Слайд 21

Приклади завдань для формування навичок синтезу сконструюйте ескіз й схематично розфарбуйте вигадану вами музично-ритмічну писанку; зберіть (об'єднайте) у двоголосний орнамент дві розспівки; створіть (придумайте, розмалюйте) свою писанку, обираючи засоби для цього самостійно: живописні або музичні.

Слайд 22

Приклади завдань для формування навичок оцінювання оцініть (розсудіть), чи можна розписати писанку вокально-хоровими засобами; оцініть правильність висловлювання: "Музика звучить у живописі"; передбачте (спрогнозуйте), які образи Різдва та Нового року можна відобразити в живописі і музиці.

Слайд 23

Види писанок

Слайд 24

Типи символів писанок

Слайд 25

Ритмічний малюнок слів-символів писанки

Слайд 26

Приклад музично-ритмічної писанки

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота