X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Система роботи школи з попередження правопорушень та злочинності серед дітей

Завантажити презентацію

Система роботи школи з попередження правопорушень та злочинності серед дітей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Система роботи школи з попередження правопорушень та злочинності серед дітей 17 жовтня 2013 року

Слайд 2

Змістові питання Особливості виховання учнів у сучасній школі. Педагогічна діагностика відхилень у поведінці школяра. Подолання неуспішності учнів як засіб профілактики правопорушень. Профілактична робота з колективом класу. Взаємодія школи з батьками.

Слайд 3

Актуальність проблеми Сьогодні постає нагальна потреба активізації правового виховання учнівської молоді, головними завданнями якого є профілактика правопорушень в учнівському середовищі, запобігання негативному впливу на свідомість підлітків, інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, порнографії, пропагує тютюнопаління, пияцтво, антисоціальну поведінку, а також формування активної життєвої позиції молоді у правовій сфері, тобто непримиримого ставлення до анти-громадської поведінки, розуміння неповнолітніми ролі і суті держави й права, знання основних законів України, принципу єдності прав, свобод, обов'язків і відповідальності.

Слайд 4

Держава, виховні інститути, здійснюють профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, допомагають їм виробити імунітет до негативних впливів соціального середовища. (Національна програма “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України” )

Слайд 5

Основні завдання і принципи діяльності школи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх Попередження бездоглядності, правопорушень, антисуспільних діянь дітей, виявлення та можливе усунення умов і причин цих явищ. Забезпечення захисту прав та законних інтересів неповнолітніх. Соціально-педагогічна корекція дітей, які знаходяться у соціально-небезпечному положенні. Виявлення та запобігання випадкам втягування підлітків у скоєння злочинів та антисуспільних дій.

Слайд 6

Державною національною програмою „Освіта” визначено, що розбудова системи освіти, її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, національного відродження, становлення державності та демократизації суспільства в Україні. Особливості виховання учнів у сучасній школі

Слайд 7

забезпечення у кожному навчально-виховному закладі відповідних умов для розвитку і виховання учнів; забезпечення гуманістичної основи навчання і виховання; національне виховання, формування національної свідомості; впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання; забезпечення позанавчального виховного процесу; пріоритет захисту дитини, створення умов для розвитку; сприяння соціальній адаптації підростаючого покоління; формування здатності особистості до самоорганізації; здійснення індивідуального підходу; формування в учнів комунікативної культури; самоусвідомлення та самоаналіз. Це передбачає:

Слайд 8

Педагогічна діагностика відхилень у поведінці школяра Етапи діагностики: 1-ий етап - урахування ролі соціального мікросередовища активності правопорушень та правопорушників; 2-ий етап – діагностика на рівні школи; 3-ій етап – діагностика на рівні класу.

Слайд 9

Спрямування педагогічної діагностики в роботі з важковиховуваними підлітками полягає: по-перше, у виявленні факторів негативного впливу на учнів; по-друге, у пошуках стратегії позитивної соціальної адаптації підлітків на основі їх захисту, допомоги у визначенні соціально ціннісних орієнтацій; по-третє, на прогнозування можливих ситуацій ризику.

Слайд 10

Неуспішність учнів – проблема соціально-педагогічна. Втрата інтересу до навчання – першопричина відхилень у поведінці. Результати досліджень показують, що на межі 10-12 років у школярів з уповільненим темпом сприйняття і мислення поступово зникає інтерес до навчання, заняття стають для них елементами примусу. Варіантів подолання відчуження від навчання, від школи є багато. Потрібна ініціатива педагогів, інноваційні підходи. Подолання неуспішності учнів як засіб профілактики правопорушень

Слайд 11

Профілактична робота з колективом класу Великий вплив на індивіда має колектив, у якому він перебуває. Виховна сила колективу в тому, що він: по-перше, має великі можливості систематично, а не від випадку до випадку впливати на своїх однокласників; по-друге, в ньому швидко і всебічно пізнається вихованець, що дає можливість швидкого реагування; по-третє, у колективі діти постійно знаходяться в певній залежності одне від одного.

Слайд 12

Формування учнівського колективу, який би функціонував повною мірою забезпечується: усуненням частих конфліктів; визначенням лідерів (формальних і неформальних); відповідністю стиля керівництва; постановкою цілей і завдань, перспектив; врахуванням змін; інтенсивністю діяльності; налагодженням взаємостосунків з педагогами, іншими колективами; зменшення впливу чи ліквідація неформальних об’єднань негативного спрямування в межах колективу.

Слайд 13

Взаємодія школи з батьками Соціально-педагогічна робота цього напряму здійснюється у випадках: послаблення чи відсутність нагляду й контролю за дітьми з боку батьків; відсутність належної уваги й зусиль для усунення причин, що заваджають їх вихованню; упущення в залученні дитини до навчання чи праці; ведення батьками антигромадського чи аморального способу життя.

Слайд 14

Продовження Вибір форми роботи з батьками залежить від того, якими є недоліки сімейного виховання. Одні батьки потребують поради, інші – конкретної допомоги, треті - роз’яснювально-профілактичної роботи, четверті – застосування заходів примусового впливу.

Слайд 15

Організація індивідуальної роботи з учнями, їх сім’ями здійснюється у двох напрямах: Соціально-організаційний напрям соціально-педагогічної роботи. Форми роботи: поради, рекомендації, консультації; відвідування сім’ї за місцем проживання; індивідуальні бесіди з батьками за місцем проживання; сприяння у залученні неповнолітнього до навчання чи праці, організації життєдіяльності у різних сферах.

Слайд 16

Робота в цьому напрямку здійснюється з метою організації морально-психологічного впливу на батьків неповнолітнього. Вибір форм і методів обумовлений необхідністю надання соціально-організаційної чи соціально-психологічної допомоги тій сім’ї, в якій він виховується: налагодження взаєморозуміння між батьками і неповнолітнім; подолання вад стилю взаємовідносин; допомога у виборі методів впливу на дітей; організація самостійної роботи батьків з питань виховання неповнолітніх; посилення відповідальності батьків за поведінку дітей шляхом контролю й нагляду; 2) Психолого-педагогічний вплив

Слайд 17

Продовження залучення до організації виховання неповнолітніх у сім’ї працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування; ізоляція неповнолітнього від батьків шляхом направлення його в інтернат; встановлення опіки над неповнолітніми іншими членами родини, які утримують їх, допомагають ізолювати від негативного впливу батьків; сім’ю неповнолітнього ставлять на облік у службі у справах дітей як неблагополучну і застосовують до батьків заходи виховно-примусового характеру.

Слайд 18

Сходинки впливу

Слайд 19

Тісна взаємодія всіх ланок виховного впливу - запорука успіху

Слайд 20

* Дякую за увагу! Бажаю успіхів!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота