X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
23456890-

Завантажити презентацію

23456890-

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготовка спеціалістів соціальної сфери у Франції

Слайд 2

Підготовка соціальних працівників у Франції відбувається значною мірою на рівні середньої спеціальної і вищої освіти. Переважна кількість навчальних закладів належить до недержавного сектору – до 3/4 студентів навчається саме в них.

Слайд 3

Основними нормативними документами, що визначають зміст та напрямки соціальної освіти у Франції, є : Кодекс освіти Кодекс соціальної діяльності і сім’ї Національна та регіональні схеми соціальної освіти Програми професійної підготовки фахівців соціальної сфери з різних спеціальностей

Слайд 4

Контроль за дотриманням програм професійної підготовки, рівнем кваліфікації керівників навчальних закладів, якістю освіти, який здійснюється в навчальних закладах упродовж усього періоду підготовки фахівця в галузі соціальної роботи, покладено на державу. Але навчальні заклади мають значні Педагогічні науки повноваження і можливості, наприклад: упровадження власних дипломів, підтвердження професійних навичок та знань абітурієнтів, набутих до вступу на навчання.

Слайд 5

А кожен заклад із підготовки соціальних працівників має свій педагогічний (технологічний) проект, що базується на загальнодержавній програмі професійної підготовки, розробленій для кожної зі спеціальностей у галузі соціальної роботи .

Слайд 6

Сама система соціальної освіти є багаторівневою, що надає можливість забезпечити неперервність освіти, полегшити мобільність студентів при переході з одного рівня на інший, краще задовольняти суспільний попит на фахівців соціальної сфери.

Слайд 7

Середню спеціальну освіту у сфері соціальної діяльності надають школи і регіональні інститути соціальної роботи. Більшість шкіл пропонує навчання за однією спеціальністю, навчальні курси яких суттєво відрізняються за змістом та тривалістю, зберігаючи схожість у поділі на теоретичну і практичну підготовку. Період професійної підготовки триває: 3 роки – на спеціальності помічників соціальної служби, сімейних радників, соціальних аніматорів та спеціальних експертів навчання; 2 роки – на спеціальності дошкільних соціальних педагогів і персоналу дитячого садка; 8 місяців – для жінок-домогосподарок.

Слайд 8

Вища освіта соціальних працівників має два щабля: вища професійна освіта першого та другого циклу, який, у свою чергу, має два рівні. Причому навчання другого циклу є доступним особам, які мають вищу професійну освіту першого циклу і щонайменше трирічний професійний досвід діяльності в галузі соціальної роботи. Саме наявність диплома, що засвідчує підготовку II циклу вищої освіти, надає можливість його власникові претендувати на адміністративні посади та кар’єрне зростання.

Слайд 9

На відміну від навчальних планів підготовки соціальних працівників в Україні програми професійної підготовки асистентів соціальних служб Франції містять значно меншу кількість дисциплін загальноосвітньої, гуманітарної, соціально-економічної і фундаментальної підготовки, зосереджуючись на фахових та спеціальних дисциплін і відводячи більше половини навчального часу під практичне навчання.

Слайд 10

Тобто, на відміну від вітчизняної системи соціальної освіти, яка спрямована на підготовку фахівця широкого профілю з акцентом на теоретичні знання, навчальні заклади Франції готують працівників вузької спеціалізації . Вузька спеціалізація соціальних працівників у Франції розвивається у трьох основних напрямках - соціальне асистування (l’assistance sociale), спеціалізоване виховання (l’education specialisee), анімація (l’animation).

Слайд 11

Базовими предметами підготовки є такі дисципліни: структура інститутів соціальної роботи; соціальна економіка; соціальне середовище; відношення між людьми; здоров’я, гігієна та медично-соціальний захист населення. У цілому вони відповідають вітчизняним дисциплінам “Соціологія”, “Психологія”,“Етика”, “Педагогіка”, “Право” тощо.

Слайд 12

Основною дисципліною для вивчення є “Теорія і практика соціальної служби” – інтегрований курс, що забезпечує зв’язок між різними навчальними дисциплінами. Також, у межах модернізації освіти в галузі соціальної роботи Франції на сучасному етапі розглядається питання про включення у програму професійної підготовки за фахом “Асистент соціальної служби” таких навчальних дисциплін, як “Філософія” та “Іноземна мова”. Включення в навчальну програму курсу “Філософія” має сприяти розвитку світогляду, загальної культури особистості, а необхідність опанування іноземних мов підтверджується і закріплюється положеннями Болонської угоди та дає майбутньому фахівцю більшу мобільність .

Слайд 13

На сучасному етапі основними завданнями процесу розвитку системи соціальної освіти у Франції є такі: Сприяння взаємопроникності різних рівнів підготовки в галузі соціальної роботи, Визнання професійних компетенцій, Розробка нових механізмів доступу до різних рівнів соціальної освіти, Перегляд побудови й організації підготовки в галузі соціальної роботи, Сприяння подальшому розвитку напрямків соціальної освіти.

Слайд 14

Встановлено, що з метою підготовки кваліфікованих фахівців, здатних ефективно працювати у різних сферах, упроваджено різні види практики ознайомлювального (інформативна, ознайомлювальна, багатопрофільна) та професійного (професійна, зовнішня, практика поглибле ного вивчення, навчальна) спрямування, налагоджено тісну співпрацю керівника-референта, кері вника практики та студента-практиканта, застосовуються форми роботи у малих групах, групах аналізу практики, забезпечено практичне спрямування змісту загальноосвітніх дисциплін та інди відуалізацію практичної підготовки.

Слайд 15

У процесі професійної підготовки фахівців соціальної сфери застосовуються предметно-орієнтовані (модульне навчання), особистісно зорієнтовані (розвивальне, проблемне, диференці йоване й індивідуалізоване навчання), практично зорієнтовані (рольові ігри, робота в групах аналі зу практики, розробка і реалізація соціальних проектів) та інформаційно-комунікаційні (робота з електронними та Інтернет-ресурсами, розробка презентацій у PowerPoint) технології.

Слайд 16

Таким чином, у Франції існує диференційована багаторівнева система підготовки фахівців для соціальної сфери, починаючи з багатопрофільної професійної орієнтації та допрофесійної підготовки в загальноосвітній школі і закінчуючи підготовкою вчених-теоретиків, які повинні пройти всі попередні рівні навчання і мати серйозний особистий практичний досвід. Французька система підготовки працівників соціальної сфери - одна з найефективніших у світі. Вона є також і однією з найстаріших, але в той же час однією з найбільш динамічно розвиваються, оновлюються, реформуються. Ймовірно, в цьому одна з причин її ефективності.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Виховна робота