X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Дім на горі"

Завантажити презентацію

"Дім на горі"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Дім на горі» Валерія Шевчука як особливий жанр української прози

Слайд 2

Творчість Валерія Шевчука завжди вражала, вражає і буде вражати читачів своєю незвичайністю традиційних образів, архетипів, мотивів, хронотопних моделей. Його постать є визначною в українській літературі, адже він розширив тематичну та жанрово-стильову палітру сучасної української прози. Письменник вдало синтезує філософію та міфологію, фольклор. Показовим в цьому плані можна вважати роман-баладу «Дім на горі», жанрова специфіка якого поєднує фольклорно-міфологічні традиції.

Слайд 3

Жанр роман-балада не є типовим для української літератури. Тому метою даної роботи є з’ясування жанрових особливостей твору «Дім на горі». Актуальність дослідження полягає у поглибленні знань про жанрові особливості твору «Дім на горі».

Слайд 4

Задля виконання дослідження, було поставлено наступні завдання: ознайомитися з романом-притчею В. Шевчука «Дім на горі»; з’ясувати причини, з яких автор відніс свій твір до жанру роману-притчі; виявити ознаки приналежності твору до інших жанрів; зробити висновки.

Слайд 5

Об’єктом дослідження є роман-балада Валерія Шевчука «Дім на горі». Предмет дослідження: жанрова специфіка твору «Дім на горі». Наукова новизна роботи полягає у спробі аналізу жанрових особливостей твору Валерія Шевчука «Дім на горі». Практичне значення дослідження: можливість подальшого використання на уроках української мови та літератури у загальноосвітніх закладах.

Слайд 6

Визначальна роль у розширенні тематичної та жанрово стильової палітрисучасної української прози належить Валерію Шевчуку – одному з найцікавіших письменників сучасності.

Слайд 7

«Дім на горі» (1966-1980 ) повість-преамбула «Голос трави. Оповідання, написані козопасом Іваном Шевчуком і прилажені до літературного вжитку його правнуком у перших» 13 новел

Слайд 8

«Книжку "Дім на горі" я писав мовби з кінця, тобто з другої, фольклорно-фантастичної частини "Голос трави". Писалась вона поволі: спершу одне оповідання, котре я відкладав убік – хай вилежиться, тоді друге й так далі. Мав щастя, що мене ціле десятиліття не друкували, отож міг собі дозволити таку розкіш – не поспішати. А коли згодом переглянув усі ті оповідання, побачив, що вони утворюють певну цілість. Мені забаглось видати її окремою книжкою, але, на щастя, ніхто не зважився її друкувати, і поки вона собі лежала, я відчув, що чогось їй бракує. І дописав тоді першу частину»

Слайд 9

Темою даного твору є культивування ідеї єдності усьго живого на землі. Ідея твору полягає у розкритті людини через інтуїтивне пізнання її долі. Досить незвичайною є і проблематика твору, яка полягає у сутності добра і зла, протиборстві світла й тіні, пошук людиною сенсу свого буття, душевна роздвоєність людини, прагнення внутрішньої гармонії. Особливою є композиція роману-балади: книга складається з повісті-преамбули, яка дала назву всьому твору, та збірки фольклорно-міфологічних новел.

Слайд 10

ПОВСТЬ + НОВЕЛИ = РОМАН-БАЛАДА

Слайд 11

Балада  — жанр  ліро-епічної поезії  фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового характеру з драматичним  сюжетом. Письменник модернізує літературний термін і переводить його з одного жанру в інший.

Слайд 12

Ознаки приналежності до жанру балади: У новелах діють демонічні сили; дослідження автором добра і зла(«Відьма», «Чорна кума»); душевна роздвоєність людини(«Панна сотниківна»); фольклорні мотиви(«Перелесник»). Новаторство автора: у баладах про об’єднання реальногo та ірреального світів зазвичай мали трагічне завершення, Валерій Шевчук вклав у зближення цих світів символічне значення: народжені від перелесників-джигунів діти мали творчий потенціал, спрагу до пізнання світу.

Слайд 13

Ознаки приналежності до жанру роману: наявність оповіді та твореного нею уявного світу у просторі і часі ; описи, авторські відступи; великий обсяг твору.

Слайд 14

Всі 13 новел роману мають притчевий характер. Притча – різновид оповідання, яке містить повчання в алегоричній формі. Притчевий характер твору “Дім на горі” полягає у персоніфікації природних сил, які постійно знаходяться поряд з людиною, як незриа реальність, яку людина часто сприймала разом з видимою реальністю.

Слайд 15

ВИСНОВОК Проаналізувавши жанрові особливості твору Валерія Шевчука «Дім на горі», можна зробити висновок, що твір “Дім на горі” поєднує у собі елементи роману, балади і притчі. Валерій Шевчук не тільки поєднав у творі елементи різних жанрів, а й привніс нове, як, наприклад, щасливий кінець балад, переглянув значення терміну «балада», модернізував його.

Слайд 16

Валерій Шевчук є так званим «батьком» жанру роман-балада, адже його твір «Дім на горі» є першим твором такого жанру в українській літературі. Таким чином, Валерія Шевчука можна назвати новатором, що відкрив українській літературі жанр роман-балада, при цьому поєднавши у творі ознаки багатьох жанрів, чим зробив великий внесок у розвиток української літератури.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Українська література