X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“ Урок-перше вогнище, зігрівшись біля якого людина прагне стати мислителем “

Завантажити презентацію

“ Урок-перше вогнище, зігрівшись біля якого людина прагне стати мислителем “

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“ Урок-перше вогнище, зігрівшись біля якого людина прагне стати мислителем “ Г. О. Пуліна Опис власного досвіду з реалізації проблеми « Особистісне орієнтоване навчання » учителя І категорії СШ № 11, м. Красний Луч, Луганської області Горячої Олени Леонідівни

Слайд 2

У мене є мрія , щоб , як у 1961 році , після польоту Гагаріна , делегації , що приїжджатимуть до нашої країни , спершу прагнули б відвідати не заводи , а школи , щоб дізнатися , як же ми виховуємо таких талановитих вчених і інженерів . Тому я працюю над проблемою “ Особистісне орієнтоване навчання в початковій школі “ Давайте познайомимося !

Слайд 3

Концепція розвитку середньої освіти окреслює основну мету освіти ХХІ століття. Освіта ХХІ століття- це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвивальна, культурологічна домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни . Особистісне орієнтоване навчання Проблема над якою я працюю Особистісне орієнтоване навчання

Слайд 4

Урок – основний елемент навчального процесу, але в системі особистісне орієнтованого навчання суттєво змінюється його функція . звичайний урок особистісне орієнтований урок підпорядкований повідомленню та перевірці рівня знань ( хоча й такі уроки потрібні ) підпорядкований виявленню досвіду учнів за ставленням до змісту матеріалу, який викладає вчитель Урок у навчальному процесі

Слайд 5

Учні не просто слухають розповідь вчителя, а постійно співробітничають з ним у режимі діалогу. Висловлюють свої думки . Діляться своїм розумінням змісту. З таких умов знання, які необхідно засвоїти, стають особистісне значущими . Переваги особистісне орієнтованого уроку

Слайд 6

Такі уроки сприяють збагаченню мислення і почуттів учнів завдяки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу досягти цілісності знань. міжпредметний зв’язок інтегрований та бінарний уроки Мета : створення передумови для різнобічного розгляду об'єкта , поняття , явища . Уроки на основі інтеграції матеріалу

Слайд 7

На цьому уроці я ставлю дві мети двох предметних галузей, але при цьому одна мета ( задача ) продовжує другу . Бінарний урок

Слайд 8

На своїх уроках використовую теоретичні аспекти наукового напрямку Б. Ерднієва “ Укрупнення дидактичних одиниць у навчанні математиці “ Його дослідження реалізую через “ ідею великих блоків “ У колективному листі вчителів-новаторів говориться, що «вивчення матеріалу блоками звільняє дитину від страху перед труднощами: блок пройдено, основна думка схоплена - і учень не боїться, що він не зрозуміє її й відстане...» (Лисенкова С. Н., Шаталов В. Ф., Ільїн Е. И., Волков И. П. ) “ Ідея великих блоків “

Слайд 9

Стосовно до математики перших чотирьох класів система УДО припускає наступні нововведення: спільне й одночасне вивчення взаємно зворотних дій 1+2 = 3 3-2=1 2+1 = 3 3-1=2 центральне місце на уроці займають вправи по обігу суджень. у методичній системі приділяється особлива увага досягненню в розумових операціях цілісності знань. у психологічному відношенні в системі УДО виправдовується широке використання перемежуючого протиставлення в чомусь контрастних суджень. УДО в початковій школі

Слайд 10

Зрівняємо, однак, наступні родинні завдання, досліджувані нині в школі як різні логічні теми, поза всяким зв'язком один з одним. Пряма задача. Обернена задача. Збільшення на кілька Різницеве порівняння. одиниць. Схема: 3, 2, П. С х е м а: 9, □, 8. Ніні 3 роки, а Михайло Блокнот коштує 8 грн, на 2 роки старше. а ручка - 9 грн Скільки років Михайлику? На скільки ручка дорожча від блокнота? Розв’язання Роз в’язання 3 + 2 = 5 (років) 9 - 8 = 1 (грн) При такій подачі матеріалу діти не мають сил осягти, змістове споріднення цих задач, тому що ці задачі й дійсно виступають у їхньому мисленні як зовсім різні задачі . Математичні задачі

Слайд 11

У своїй роботі подібну проблему вирішую принципово інакше: спочатку розв’язуємо задачу на збільшення на кілька одиниць, а потім (на тому ж уроці!) розв’язану задачу відразу перетворюю в задачу на різницеве порівняння, а саме: Пряма задача. Обернена задача. Збільшення на кілька Різницеве порівняння одиниць. Схема: 3, 2, □ . Схема: 3, □ , 5. Ніні 3 роки, а Михайлик Ніні 3 роки, Михайлику 5 років. старший від неї на 2 роки. На скільки років Михайлик Скільки років Михайлику? старший від Ніни ? Розв’язання Розв’язання 3 + 2 = 5 (років) 5 - 3 = 2 (року) Тому обернена задача виступає тут не як зовсім нова задача, а в якості «переінакшеної» вихідної задачі, як її логічне продовження. УДО в практиці

Слайд 12

Використання особистісне орієнтованого навчання у 2003-2007 роках надало кожному учневі, спираючись на його здібності, нахили, інтереси, ціннісні орієнтації і суб'єктивний досвід, можливість реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності . Результати дослідження

Слайд 13

В основі своєї роботи я ставлю послідовне, цілеспрямоване формування демократичної системи спілкування між учителем та учнями . А це дає можливість здійснювати успішний педагогічний вплив на особистість учня. Пишатися не тільки сильними учнями, але й "слабкими“ учнями, котрі внаслідок спільної праці стають інтелектуально і морально розвинутими людьми. Для мене дуже важливо вселити в кожну дитину впевненість у тому, що вона доб'ється успіху. І наостанок …

Слайд 14

Отже , щоб досягти мети особистісне орієнтованого уроку, щодо створення умов для виявлення пізнавальної активності учнів , застосовуйте такі засоби: використання різноманітних форм та методів навчальної діяльності ; створення атмосфери зацікавленості кожного учня в результатах роботи всього класу ; заохочення прагнень знаходити свій спосіб роботи ; створення на уроці педагогічних ситуацій спілкування . Бажаю успіхів ! Щоб досягти мети …

Слайд 15

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Трудове навчання