X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основи організації роботи

Завантажити презентацію

Основи організації роботи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Курсова робота на тему: «ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКІВ ТЕЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ У СТАРШІЙ ШКОЛІ»

Слайд 2

Метою дослідження розробити методику використання засобів ІКТ на заняттях гуртка технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології». Об'єктом дослідження є проведення занять гуртка технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології». Предмет дослідження – методика організації проведення занять гуртка технічної творчостіі засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Слайд 3

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що застосування засобів ІКТ під час проведення занять гуртка технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології» забезпечить процес розвитку творчих здібностей та вмінь застосовувати теоретичні знання з предмету «Технології» у практичній діяльності.

Слайд 4

Завдання дослідження: Провести аналіз літератури та педагогічного досвіду щодо формування умінь технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології». Розглянути проблему застосування засобів ІКТ у психолого-педагогічній та методичній літературі в процесі формування вмінь технічної творчості на заняттях гуртка. Проаналізувати засоби ІКТ, зокрема програми для моделювання меблів, щодо використання в роботі гуртка технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології». Розробити методику використання моделюючих програм на заняттях гуртка технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології».

Слайд 5

Методи дослiдження для розв’язання визначених завдань, досягнення мети, перевiрки гiпотези дослiдження використовувався комплекс методiв дослiдження, зокрема такі: теоретичнi методи:  вивчевня лiтературних джерел з вiдповiдних галузей знань, методичних матерiалiв, аналiз, синтез, абстрагування, систематизацiя теоретичних даних, порiвняльний аналiз; емпiричнi методи: узагальнення педагогічного досвіду, тестування, спостереження, експертна оцiнка, інтерв’ювання, опитування.

Слайд 6

РОЗДІЛ 1. Технічна творчість на уроках технології як перспективна форма трудової підготовки учнів

Слайд 7

Методика роботи педагога з формування творчих умінь в учнів: Формування в учнів з самого початку інтересу вивчення предмету «Технології» до творчої діяльності. Виховання в учнів і постійна підтримка в них віри у власні творчі сили. Спонукання учнів до самостійного одержання необхідної навчальної інформації, тобто нових знань. Розвиток індивідуальної творчої активності учнів шляхом включення кожного з них в удосконалення нескладних технологічних операцій з метою створення можливості відчути радість творчості. Під час демонстрації нових прийомів та операцій учитель має пропонувати учням завдання з їх удосконалення, тим самим сприяти постійній націленості на творче осмислення дійсності. Впровадження в процес підготовки «ситуацій ускладнення», які передбачають розв’зання виробничої ситуації в ускладнених умовах, наприклад, при відсутності того чи іншого інструмента або обладнання.

Слайд 8

Використання ІКТ у процесі вивчення предмету «Технології» сприяє : посилення мотивації до проектно-технологічної діяльності (завдяки імітації складних об’єктів та моделювання процесів і явищ, що засвоюються в процесі проектуванні); відносну простоту забезпечення доступу до різноманітних інформаційних Internetresources, створення і використання інформаційних баз даних, необхідних у проектно-технологічній діяльності; можливість поетапного просування учнів до визначеної мети проектування сходинками різного ступеня складності, забезпечення оптимальних умов індивідуалізації і диференціації проектно-технологічної діяльності, які відповідають рівневі підготовленості учнів; здійснення самоконтролю і самокорегування , релаксацію як окремих етапів проектування, так і всього результату – реалізованого проекту.

Слайд 9

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ»

Слайд 10

Використання комп’ютерних програм «Базис-Конструктор-мебельщик» Комплекс Ю-Мебель bCAD-мебельщик Програма «АСТРА-Д» Google SketchUp

Слайд 11

Програма PRO100 Ми розробили на заняттях гуртка технічної творчості макет письмового столу в програмі Pro100.

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

ВИСНОВКИ ІКТ надають потужні й універсальні засоби одержання, опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітної інформації, наперед розроблені засоби виконання рутинних, технічних, нетворчих операцій, пов’язаних із дослідженням різних процесів і явищ або їх моделей, розкривають широкі можливості щодо істотного зменшення навчального навантаження навчально-пізнавальній діяльності.

Слайд 18

Комп’ютерні програми є найбільш ефективних засобами у гуртковій роботі з технічної творчості учнів в процесі вивчення предмету «Технології». Комбіноване поєднання комп’ютерної графіки, анімації, живого відеозображення, звуку, інших медійних компонентів – усе це надає абсолютно унікальну можливість зробити предмет, що вивчається, максимально наочним, а тому зрозумілим та доступним.

Слайд 19

Використання у гуртковій роботі в процесі вивчення предмету «Технології» таких програм надає навчальному матеріалу специфічну новизну, дозволяє викликати в учнів нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання, що забезпечує формування технічної творчості учнів.

Слайд 20

Отже, використання засобів ІКТ, зокрема спеціальних програм, у гуртковій роботі з технічної творчості в процесі вивчення предмету «Технології» мають значні можливості в формуванні та розвитку творчих здібностей учнів. Вони сприяють як їх обізнаності, так і розвитку основних компонентів притаманних творчій людині (технічне мислення, бачення проблеми, просторова уява та ін).

Слайд 21

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія