X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інноваційні форми і методи роботи на уроках російської мови та світової літератури

Завантажити презентацію

Інноваційні форми і методи роботи на уроках російської мови та світової літератури

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Первомайськ -2011 Інноваційні форми і методи роботи на уроках російської мови та світової літератури як складової особистісно орієнтованого навчання

Слайд 2

Інноваційні форми і методи роботи на уроках російської мови та світової літератури як складової особистісно орієнтованого навчання Проблемне питання : Педагогічне кредо: “ Вважай загубленим той день, або годину, коли ти не взнав нічого нового, і нічого не додав до своєї освіти”

Слайд 3

. “інформаційно -комунікативні технології” “медіаграмотність” “медіаосвіта” “мультимедія” .

Слайд 4

. Використання ІКТ розширює інтерпретаційне поле художнього твору: отримання інформації з різноманітних джерел, аналіз інформації, символічне кодування та розкодування інформації, створення власного конструкту на основі отриманої інформації, культурні зразки. Поєднання традиційних джерел інформації та нетрадиційних. Новий рівень освоєння навчального матеріалу, що пов'язане з використанням зорової та адитивної наочності. .

Слайд 5

Основні напрями реалізації ідеї: залучення учнів до самостійного пошуку істини від образу, ідеї до осмислення змісту з виходом на самостійні узагальнення й висновки; розвиток критичного мислення; розвиток творчих здібностей; розвиток особистості учня та його адаптація у світовому інформаційному просторі ; формування інформаційної культури учнів, забезпечення їх інформаційних потреб; інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання ІКТ ; удосконалення науково - методичного забезпечення навчально - виховного процесу; оптимізація освіти на основі використання інформаційно – комунікаційних технологій. . .

Слайд 6

У своїй роботі спираюсь на наукові та практичні дослідження, досвід вчителів області, держави:

Слайд 7

Використання ІКТ та мультимедіа на уроці як чинник мислення та розвитку учня-читача інтернет-бібліотеками Ілюстрування навчального матеріалу Обробку даних:дидактичні матеріали з екрану , використання відеоматеріалів, фрагментів художніх фільмів як основи формування інтерпретаційної культури учнів, що породжує новий жанр уроку – комп’ютерно орієнтований урок Діяльність учнів у системі ІКТ передбачає роботу з :

Слайд 8

Найбільш оптимальними різновидами інтеграції літератури та медіаосвіти є:

Слайд 9

Логіка побудови уроку з ІКТ Навчальна задача Аналіз проблеми Пошук джерел (підручник –художній текст, інтернетресурси (мультимедіа) Пошук інформації Відбір інформації Класифікація інформації Об'єднання інформації (гіпертекст) Створення власного конструкту уроку

Слайд 10

Уміння використовувати на уроках ІКТ дає мені можливість широко застосовувати на уроках проектну технологію. Проектна технологія дає можливість учителеві застосувати розмаїття інтерактивних вправ і змінити роль авторитарного транслятора готових ідей нанатхненника інтелектуального та творчого потенціалу учня. Майбутнє за системою навчання,що вкладалося б у схему "учень — технологія — учитель«,за якої педагог перетворюється на технолога, а учень стає активним учасником процесу навчання. Мета творчих проектів: —формувати інтелектуальні, спеціальні та загальнокультурні знання, уміння учнів; — розвивати логічне мислення, навички самостійного планування, самоосвіти, комунікабельності; — стимулювати рішучість, ініціативність, навички співробітництва; — використовувати якнайповнішу інформацію.

Слайд 11

. — добре знати текст, уміти орієнтуватися в ньому; — милуватися і насолоджуватися твором, розмірковувати і збагачуватися красою, мудрістю,натхненням; — не проголошувати затертих стандартів, не зубрити премудрий книжний аналіз, а дивуватися, запитувати, сперечатися, доводити, ділитися враженнями; —не боятися цитувати на підтвердження сказаного; — не забувати робити висновки, обов'язково висловлювати своє ставлення до героя, вчинку, події,предмета тощо; — намагатися виділяти головне, не втомлювати слухачів зайвими деталями; — розглядати твір із позицій загальнолюдського,вічного, постаратися збагнути цінність його для сучасників; — не забувати, що кожне слово у художньому творі несе змістове навантаження; — аналізуючи вчинок героя, уміти пояснити, чому він так учинив; —учитись чітко, грамотно і логічно висловлюватися; —готуватися до відповіді завчасно: скласти, в разі потреби, план або схему відповіді; —пам'ятати: твір — це айсберг, на поверхні лише його частина; отже, треба вміти заглиблюватись у суть. .

Слайд 12

1. Ознайомлюю учнів із критеріями оцінювання їх роботи в проекті. 2. Переглядаю разом з учнями подібраний для проекту матеріал, надаю рекомендації для подальшої роботи. 3. Організовую самостійну роботу школярів. 4. Обговорюю з учнями майбутню форму подання результатів проекту. 5. Роблю фотографії учнів за роботою. 6. Оцінюю учнівські проекти. Проводжу оцінювання проекту загалом, отримую відгуки про те, наскільки вдалим він був (власні висновки, висновки учнів, експертів). 7. Організовую виставку кращих робіт. 8. Використовую результати реалізованого проекту на наступних уроках, а також під час вивчення інших навчальних предметів, для яких ці теми також важливі.

Слайд 13

Форми і методи роботи на уроці Форми роботи Групові ( “Точка зору”, “Доведіть правильність твердження або спростуйте”, “Метод ПРЕС…”). Індивідуальні (“Так – ні”, “Закінчить речення”…). Методи навчання Інформаційні ( лекція з елементами бесіди, демонстрація,) Пошукові ( ділова гра, ситуація, проблемне питання…) Операційні ( алгоритм, літературна вікторина…) Метод самостійного учіння (слухання, читання, аналіз, робота з додатковою літературою, …) о І

Слайд 14

Company Logo www.themegallery.com Алгоритм роботи вчителя при проведенні інтерактивного уроку:  • визначення доцільності використання інтерактивних прийомів саме на цьому уроці; • ретельний відбір та аналіз навчального матеріалу, у тому числі й додаткового (тести, приклади, ситуації, завдання для груп тощо); • планування уроку – етапи, хронометраж, орієнтовний поділ на групи, ролі учасників, запитання та можливі відповіді); • вироблення критеріїв оцінювання ефективності роботи груп, заняття; • мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації, наведення цікавих фактів тощо; • забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності та формування очікуваних результатів під час оголошення, представлення теми; • надання учням необхідної інформації для виконання практичних завдань за мінімально короткий час; • забезпечення засвоєння навчального матеріалу учнями шляхом інтерактивної вправи (на вибір учителя); • рефлексія (підбиття підсумків) у різних формах – індивідуальна роботи, робота в парах, групах, дискусія, у вигляді малюнків, схем, графіків тощо. Company Logo

Слайд 15

10. Варіативне домашнє завдання : 1.( для всього класу) Знати визначення поняття “роман” і його різновиди, читати ст.96 - 103 підручника ; підібрати цитати до розвінчання філософської теорії агресивного індивідуалізму та ствердження етичної ідеї ( співчуття до знедоленихі ображених) , простежити і підтвердити цитатами з тексту еволюцію образу Раскольникова. 2. ( для бажаючих) підготувати статтю Ф.Ніцше про теорію сильної особистості, «надлюдини». II. Модель уроку з літератури. Композиція та сюжетно-змістові лінії літературної освіти школярів. Зачин уроку І. Вступне слово-звернення вчителя до учнів – читачів. У 1839 році 18-річний юнак Достоєвський писав брату: «Людина є таємницею. ЇЇ треба розгадати, і якщо будеш розгадувати все життя, не кажи, що згаяв час; я займався цією таємницею, бо хочу бути людиною». Він відчував своє призначення . Своє життя, особистий духовний досвід він вкладав у свої романи.

Слайд 16

Основна частина ІІ. Орієнтаційно – прогностична лінія літературної освіти 2.1. Повідомлення, корпоративне формулювання теми уроку. 2.2. Визначення особливо важливих цілей діяльності. 2.3. Умотивування наступної діяльності вчителем і учнями. 2.4. Позитивна настанова на вирішення літературно-мистецьких завдань. Кульмінаційні моменти розв’язання літературно-мистецьких завдань. ІІІ. Проектно-операційна лінія літературно-мистецької освіти. 3.1. З'ясування , що я сприйняв /не сприйняв як Людина – читач у прочитаному романі. Перші враження. 3.2. Повідомлення про історію написання роману. 3.3.Тема, ідея роману. Філософські, соціальні, психологічні й морально- етичні ідеї твору.Петербург Достоєвського.( Перегляд відеоматеріалу, презентації). 3.4. Визначення жанру роману. ( на дошці написані види роману : соціально-психо логічний, дискусійно-філософський, роман-трагедія, детективний, роман ідей, поліфонічний, реалістичний... Завдання: прокоментуйте, який вид жанру стосується роману «Злочин і кара»?) Це жанрове розмаїття роману. Однозначно визначити жанр твору складно, оскільки Ф.М.Достоєвський створив новаторський поліфонічний роман, який увібрав у себе ознаки різних структур.

Слайд 17

Пояснення слова поліфонічний роман (поліфонічний реалістичний роман ідей, у якому носіями ідей виступають герої твору. Кожний голос – це окрема точка зору на світ. Кожний герой – носій своєї правди. Автор лише зводить героїв один із одним у „великому діалозі” всього твору. Авторська точка зору існує нарівні з позиціями інших персонажів. Але при всьому розмаїтті повинні бути і домінанти, що забезпечують цілісність тексту, і своя периферія.) Поліфонія- („Багатоголосся, багатозвучність”. Термін «позичений» з теорії музики літературознавцем М. Бахтіним для позначення нового поліфонічного типу мислення в романах Ф.М.Достоєвського. У „Злочині і карі” це означає множинність голосів і точок зору). 3.4. Осмислення через практику. В чому ж новаторство Достоєвського? Дослідницька робота. Робота з текстом. У 60-х роках 19 ст. класичною формою роману була монологічна, коли в творі обов'язково був присутній голос автора, його думки, точка зору. Проаналізуйте твір, чи присутній у ньому голос автора? (Ні) Висновок: У романі Достоєвського голосу автора не чутно, розмовляють один з одним персонажі або герой розмовляє сам з собою. Позиція самого автора проглядає крізь висловлювання його героїв. Отже,Ф.М.Достоєвський побудував новий поліфонічний роман. 3.5. Аналіз монологів Раскольникова ( ч.І, гл.4, ч.ІІІ, гл.6, ч.4., гл.5). У його монологах постійно з’являються опоненти: чи то матір, сестра Дуня, чи то Соня Мармеладова, Порфирій Петрович, Свидригайлов та ін. Кожна думка героя повна протиборства. Його мовлення наповнюється чужими словами, з якими він вступає в полеміку. Завдяки цьому внутрішнє мовлення Раскольникова будується як ланцюжок пристрасних реплік і чужих слів, які він чує навколо себе. Усі монологи головного героя перетворюються на „мікродіалоги”).

Слайд 18

. 3.6. Перегляд фрагментів кінофільму Л.Куліджанова «Злочин і кара» ( Раскольников отримує листа від матері.) . Проаналізуйте поведінку та хід думок героя. У чому полягає задум режисера? (У монолозі героя ніби завжди присутні два голоси: один виправдовує його, а інший засуджує. Цей розподіл між двома голосами і є внутрішня поліфонія, подвійність натури Раскольникова.) Отже, «поліфонія» в літературі- тип художнього мислення, тип естетичного світогляду, метод художньої творчості. IV.Рефлексивно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів. 4.1. Представлення результатів читацької діяльності. Метод «Відкритий мікрофон». Обмін враженнями від почутого. Очікувані результати. 4.2. Варіативне домашнє завдання : 1.( для всього класу) Знати визначення поняття “роман” і його різновиди, читати ст.96 - 103 підручника ; підібрати цитати до розвінчання філософської теорії агресивного індивідуалізму та ствердження етичної ідеї ( співчуття до знедоленихі ображених) , простежити і підтвердити цитатами з тексту еволюцію образу Раскольникова. 2. ( для бажаючих) підготувати статтю Ф.Ніцше про теорію сильної особистості, «надлюдини». Розв’язка уроку. V. Слово-епілог словесника. .

Слайд 19

Урок ми проведемо у вигляді семінарського заняття з використанням інформаційно- компютерних технолдогій. Місяць потому ви об’єднались у групи, обрали теми проектів ,і сьогодні настав час презентувати свою роботу, роботу команди. Вашу роботу будуть оцінювати рецензенти і не тільки. У кожного на партах лежить лист оцінювання. Ви протягом уроку проставляєте собі бали за кожний вид діяльності і в кінці уроку здаєте мені для ознайомлення і остаточного оцінювання. Основна частина ІІ. Орієнтаційно – прогностична лінія літературної освіти 1.Слово творчим групам. Творчий проект учениці, яка підготувала рекламний буклет до роману. Так дійсно, в романі біля 90 персонажів з різним способом життя, поглядом на життя. Та серед всіх виділяються декілька, які найбільше вплинули на хід думок Родіона Раскольникова. Творчий проект «Лужин» Творчий проект «Свидригайлов» Творчий проект «Соня Мармеладова.» Кульмінаційні моменти розв’язання літературно-мистецьких завдань. ІІІ. Проектно-операційна лінія літературно-мистецької освіти. А зараз завдання всім учням класу. 1.Пошук відповідностей: установіть відповідність між персонажем та його характеристикою. 1. Лужин – а) Смиренна душа 2. Свідрігайлов – б) Шахрай-аристократ 3. Соня – в) Благородний бивця 4. Раскольніков – г) Розпусник , деспот

Слайд 20

2.Продовжіть речення: Ф.М.Достоєвський підібрав героїв - двійників…. “Дивлюся, як в дзеркало, в тебе”…. IV.Рефлексивно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів. 1. Метод ПРЕС Продовжіть речення : “Сьогодні на уроці я …”. “ отримав уроки життя від Ф.Достоєвського…. Від …. героя” “я відчув…” “ усвідомив…” “ вдячний…” 2.Оцінювання робіт учнів. Рекомендації. Розв’язка уроку. V. Слово-епілог словесника. Кожен герой обрав свій шлях, зробив свій вибір. Вчився жити шляхом проб та помилок. Знову повертаюсь до того, з чого почала наш урок – все в ваших руках. У вас попереду довге життя. Сплануйте його так, щоб в певний віковий період ,підбиваючи підсумок пройденого, ви з задоволенням сказали: «Я все зробила, що від мене залежало. Я – щаслива». Домашнє завдання: 1.( для всього класу) ) 1.( для всього класу) Знати визначення поняття “роман” і його різновиди. Підібрати цитати до розвінчання філософської теорії агресивного індивідуалізму та ствердження етичної ідеї ( співчуття до знедолених) 2.( для бажаючих)Достоєвський та інші письменники задавали собі питання: «Що робити? Куди йти?». Чи задавали ви собі таке питання?Чи може і чи повинна людина намагатись змінити оточуючий його світ? Напишіть міні-твір –роздум: «Що робити?»

Слайд 21

Оцінюємо роботу з використанням ІКТ Рецензування, самооцінювання Вироблення критеріїв оцінювання Початковий рівень : Учень розуміє завдання проекту, може відтворювати фрагменти роботи окремими реченнями, за допомогою вчителя може давати відповіді у формі висловлювання. Середній рівень: Учень має уявлення про процес створення проекту, за допомогою учителя і керівника робочої групи знаходить необхідні фрагменти у відкритій інформаційній пошуковій системі. Достатній рівень: Учень володіє матеріалом проекту, базовим понятійним апаратом на достатньому рівні, навиками аналізу літературного твору під керівництвом вчителя. Високий рівень: Учень комбінує засвоєні елементи навчальної діяльності і способи діяльності з метою отримання цілого але на новому якісному рівні,уміння виконувати завдання творчого характеру з акцентом на створення нових структур, уміння вирішувати практичні проблеми, проводити навчальні пошуки, дослідження, уміння оцінювати значимість своєї роботи і свого товариша. В рамках кожного рівня учні відрізняються рівнем самостійності, вміннями та навичками щодо опрацювання навчального матеріалу.

Слайд 22

Позакласна робота Літературний КВК Засідання літературного клубу Мистецтво бути разом

Слайд 23

Переможці ІІ туру олімпіад з російської мови та світової літератури Company Logo www.themegallery.com ПІБ Навчальний рік Предмет Місце Моял К. Пасік А. 2009/2010 Російська мова ІІ Кубай К. 2009/2010 Світова література І Моял К. 2010/2011 Російська мова ІІІ Боровська А. 2011/2012 Світова література ІІ Формогей О. 2011/2012 Російська мова ІІ Company Logo

Слайд 24

Мої учні- мої колегі - моя гордість! Без постійної праці над собою учитель не зможе успішно виконати покладену на нього місію, широко відкрити перед своїми вихованцями горизонти літератури, а через неї - життя…

Слайд 25

Вчитель вчиться все життя , тому моє педагогічне кредо: “ Вважай загубленим той день, або годину, коли ти не взнав нічого нового, і нічого не додав до своєї освіти “ Велике значення для мене має навчання на курсах післядипломної педагогічної освіти, відвідування уроків у своїх колег та проведення уроків у рамках міського методичного об*єднання учителів світової літератури та російської мови, з великим задоволенням співпрацюю з вчителями і на засіданні творчої групи з проблемного питання: “Інноваційни форми і методи роботи на уроках предметів гуманітарного циклу” Життя триває. Завтра знову зайду до класу… Урок. Я – режисер, котрий не знає, що і як зіграють його актори. Але одне я знаю точно : я гратиму чесно і справедливо, віддаючи дітям своє серце і розум. І це дає право мені сказати : « Я виконую своє призначення : бути вчителем »

Слайд 26

1. Шуляр В.І. «Стратегії літературної освіти школярів у системі профільного навчання». Ч.1. Миколаїв, 2010 2.А.Лук’янчук. ж. «Зарубіжна література» №46, грудень 2007 3. Азарова Н.В. «Використання інформаційних технологій навчання у вищих юридичних закладах освіти» 4. Крамар Н.К., Крамар В.М. « Інноваційні технології розвитку інтелектуальних та творчих здібностей шляхом активізації самостійної пізнавальної діяльності у процесі навчання ». 5. Стахова О.А. «Використання навчальних комп’ютерних продуктів” 6. Дьюї Дж., Кілпатрик У, Гузєєв В., Сизоненко Г. «Технологія проектної навчальної діяльності»

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Російська мова