X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вплив нормативної бази на енерго- та ресурсозбереження будівельних об'єктів житлового та громадського призначення

Завантажити презентацію

Вплив нормативної бази на енерго- та ресурсозбереження будівельних об'єктів житлового та громадського призначення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) ТК 302 «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» Фаренюк Г.Г., директор НДІБК, голова ТК 302, доктор технічних наук «Вплив нормативної бази на енерго- та ресурсозбереження будівельних об'єктів житлового та громадського призначення» II Міжнародний форум «GREEN MIND» 15 жовтня 013 р.

Слайд 2

Структура законодавчої бази України у сфері енергоефективності будівель

Слайд 3

Проект Закону України про енергоефективність житлових та громадських будівель (реєстр №9683, 12.01.2012) Метою законопроекту є визначення правових, економічних та організаційних засад забезпечення енергетичної ефективності житлових та громадських будівель, а також створення умов для скорочення споживання в них енергетичних ресурсів.

Слайд 4

Стаття 9. Визначення енергетичної ефективності будівель 1. Енергетична ефективність будівлі — властивість будівлі, її конструктивних елементів та інженерного обладнання забезпечувати протягом очікуваного життєвого циклу цієї будівлі побутові потреби людини та оптимальні мікрокліматичні умови для її перебування (проживання) у приміщеннях такої будівлі при нормативно допустимих (оптимальних) витратах енергетичних ресурсів на опалення, освітлення, вентиляцію, кондиціювання повітря, нагрівання води з урахуванням місцевих кліматичних умов. 2. Енергетична ефективність будівель визначається відповідно до методики, яка затверджується спільним рішенням уповноважених органів державного управління.

Слайд 5

Система чинних норм та стандартів у сфері енергоефективності будівель

Слайд 6

Етапи розвитку вітчизняної нормативної бази у сфері енергоефективності будівель 1994-1996 р. – підвищено вимоги до опору теплопередачі огороджувальних конструкцій (у 2,0-2,5 рази) житлових та громадських будівель 2006-2007 р.р - введено в дію нове покоління державних будівельних норм з енергоефективності будівель 2008-2010 р.р. – створена система норм та стандартів з регламентації вимог та методів контролювання показників енергоефективності 2012 - 2013 - гармонізація з європейськими нормами, імплементація європейських стандартів, розвиток системи норм та стандартів

Слайд 7

Структура ТК 302

Слайд 8

Система чинних норм та стандартів у сфері енергоефективності будівель ДБН В.1.2-11:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 (Кліматологія) Норми та стандарти на конструктивні рішення теплоізоляції будівель Стандарти на методи випробувань теплотехнічних показників Стандарти на методи розрахункового оцінювання енергетичних показників Стандарти на методи розрахункового оцінювання теплотехнічних показників ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування ДСТУ Б А.2.2-8:2010 (розділ проекту «Енергоефективність») Стандарти на енергоефективність інженерних систем

Слайд 9

Система чинних норм та стандартів у сфері енергоефективності будівель Стандарти на методи випробувань теплотехнічних показників та енергетичних характеристик будівель ДСТУ Б В.2.6-100:2010 (теплостійкість) ДСТУ Б В.2.6-19:2007 (повітропроникність в натурних умовах) ДСТУ Б В.2.6-101:2010 (опір теплопередачі) ДСТУ Б В.2.7-182:2009 (термін ефективної експлуатації та теплопровідність) ДСТУ Б В.2.6-37:2008 (повітропроникність. Лабораторні випробування) ДСТУ Б В.2.2-21:2008 (питомі тепловитрати на опалення будинків) ДСТУ Б EN 13187:2011 (тепловізійне обстеження)

Слайд 10

Система чинних норм та стандартів у сфері енергоефективності будівель Стандарти на методи розрахункового оцінювання енергетичних показників ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 (енергетичний паспорт) ДСТУ Б В EN 7730:2012 (ергономіка тепл. серед) ДСТУ Б В EN 15261:2012 (розрах. парам. мікроклімату) ДСТУ Б В EN 13790:2012 (розрах. споживання енергії) ДСТУ Б В EN 15603:2013 (енергетичний рейтинг) ДСТУ Б В EN 15217:2012 (енергетична сертифікація) ДСТУ Б В EN 13790:2012 (розрах. споживання енергії)

Слайд 11

Слайд 12

Система чинних норм та стандартів у сфері енергоефективності будівель Стандарти на енергоефективність інженерних систем ДСТУ Б EN 15232:2011 (Вплив автоматизації, моніторингу та управління) ДБН В.2.5-24:2012 (Електрична кабельна система опалення) ДБН В.2.5-64:2012 (Внутрішній водопровід і каналізація) Стандарти на системи вентиляції та кондиціонування Стандарти на системи теплозабезпечення

Слайд 13

Система чинних норм та стандартів у сфері енергоефективності будівель Стандарти на системи вентиляції та кондиціонування ДСТУ Б EN 13779:2010 (Вимоги до виконання) ДСТУ Б EN 12599:2006 (Процедури випробування) ДСТУ Б EN 15241:2013 (Методи розрахунку енерговитрат при вентиляції та інфільтрації повітря у будівлю) ДСТУ Б EN 15242:2013 (Методи розрахунку витрат повітря на вентиляцію будівель з урахуванням інфільтрації) ДСТУ Б EN 15242:2013 (Розрахунок температури приміщень та методи визначення навантаження й енергії для будівель з системами кондиціонування повітря) ДСТУ Б СУТ/TR 14788:2013 (Проектування та визначення характеристик систем вентиляції житлових будинків)

Слайд 14

Система чинних норм та стандартів у сфері енергоефективності будівель Стандарти на системи теплозабезпечення ДСТУ-Н Б В.2.5-62:2012 (Настанова з проектування та монтажу систем опалення із застосуванням сталевих панельних радіаторів) ДСТУ Б EN 15316-1:2011 (Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Загальні положення) ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 (Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Тепловіддача системою опалення) ДСТУ Б EN 15316-2-3:2011 (Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Теплорозподілення у системі опалення)

Слайд 15

Системні нормативні документи з енергоефективності будинків Наведені принципово нові вимоги при проектуванні теплоізоляції будинків – вимоги до питомих тепловитрат будинку в цілому. Встановлено поняття енергое-фективності будинку та введена класифікація будинків за показ-ником енергоефективності

Слайд 16

Стандарти зі складання енергетичного паспорту будинків

Слайд 17

Енергетична паспортизація будинків Енергетична паспортизація будинків є обов’язковою умовою забезпечення їх енергоефективності. Енергетичний паспорт повинен містити три аспекти енергетичної ефективності будинків: - доказ відповідності проекту (або будинку що приймається в експлуатацію чи вже експлуатується ) нормативним вимогам, - контроль енергоефективності в процесі експлуатації, - мотивація власників будинків до зниження енергоспоживання;. Крім того, цей документ повинен підтверджувати енергетичну якість будинку при оцінці його вартості на ринку житла.

Слайд 18

1. Зміна № 1 до ДБН В.2.6-31 Теплова ізоляція будівель Встановлює: Нове районування території України за температурними зонами Підвищенні вимоги до теплоізоляційних показників зовнішніх огороджень Підвищені вимоги до максимальних питомих тепловитрат на опалення будинків Виправляє неточності, що були у ДБН В.2.6-31

Слайд 19

Карта-схема температурних зон України

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Розвиток нормативної бази Розробка ДСТУ-Н Б А.2.2-…:201Х "Енергетична ефективність будівель. Національний метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні та гарячому водопостачанні" – на основі вимог ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, ДСТУ Б EN ISO 13790:2011,ДСТУ Б EN 15232:2011, ISO 13370:2007, ISO 13786:2007, IS0 13789:2007, EN 15241, EN 15242, EN 15243, EN 15193-1, ISO 15927-1, EN 15265, EN 12831, EN 15316-2-1, EN 15316-2-3, EN 15316-3-1:2007,EN 15316-4-5, EN 15251,

Слайд 23

КОНЦЕПЦІЯ ГАРМОНІЗЦІЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ Розробка ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х "Енергетична ефективність будівель. Настанова щодо застосування методу проведення енергетичної оцінки та енергетичної сертифікації будівель" (згідно EN 15603 та EN 15217) – на основі вимог EN ISO 13790:2008, IDT, EN 410:2011, EN 673:2011, EN 13363-2:2005, EN 13947:2006, EN 14351-1:2005, EN 15217:2007, EN 15241:2007, EN 15242:2007, EN 15243:2007, EN 15265:2007, EN 15316-3-1:2007, ISO 6946:1996, ISO 10077-1:2006, ISO 13370:2007, IS0 13786:2007, IS0 13789:2007, ISO 15927-4:2005, EN 15316-2-1:2007, EN 15316-2-3:2007, ISO 7345:1987.  

Слайд 24

Резюме: Складові частини забезпечення енергоефективності будівель: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Типові технічні рішення з термомодернізації будівель та методи оцінювання їх енергоефективності Економічні стимули до підвищення енергоефективності будівель Законодавчі та нормативні вимоги до показників енергоефективності

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне