X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
УКРАЇНА: ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, ПРИРОДА

Завантажити презентацію

УКРАЇНА: ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, ПРИРОДА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Національний університет “Києво-Могилянська академія” Наукова робота в НаУКМА здійснюється на 29 кафедрах, 6 факультетах і в 34 науково-дослідних центрах та лабораторіях. Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА – «УКРАЇНА: ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, ПРИРОДА» - це цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, суспільного та природничого профілів. Основні принципи формування наукової тематики університету: системний підхід до дослідження процесів у суспільстві, культурі, природі; вивчення взаємозв'язків і взаємовпливу між культурними, суспільними, екологічними та іншими процесами в Україні та світовому співтоваристві; визнання факту, що найперспективніші напрями сучасної науки – ті, що базуються на міждисциплінарних зв'язках.

Слайд 2

Пріоритетні наукові напрями досліджень і розробок Університету, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту до 2015 року у площині фундаментальних досліджень Моделювання фінансових процесів: бюджетна політика, монетарна політика, фінансова аналітика Філософія і література: історія філософської думки в Україні; філософські аспекти української літератури ХХ століття та літературних форм філософування; сучасні літературознавчі моделі в літературознавчих дослідженнях Розробка теоретичної бази генетичного аналізу рослин із використанням методів геномної, хромосомної, субхромосомної інженерії та молекулярно-генетичного маркерування

Слайд 3

Пріоритетні наукові напрями досліджень і розробок Університету, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту до 2015 року у площині прикладних досліджень Інтелектуальні інформаційні технології та системи Дослідження енергетики екосистем як основа природоохоронних заходів для забезпечення сталого розвитку Розробка способів ранньої діагностики онкогематологічних захворювань і критеріїв оцінки успішності результатів їх лікування Методи формування та модифікування полімернихмембран зі спеціальними та додатковим функціями

Слайд 4

Національний університет “Києво-Могилянська академія” Загальна чисельність науково-педагогічних працівників, які залучені до виконання наукових досліджень (включно з сумісниками) складає 573 особи, з яких 114 професорів (це – 20%) і 273 кандидатів наук (майже половина). Загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які залучені до виконання наукових досліджень складає 358 осіб, з яких 45 професорів і 185 кандидатів наук (майже половина). Загальна чисельність штатних працівників НаУКМА віком до 35 років, як залучені до викладацької та/або наукової роботи складає 105 осіб, тобто майже третину. Більшість з них – це випускники університету.

Слайд 5

Національний університет “Києво-Могилянська академія” Основною формою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в університеті є робота наукових центрів і лабораторій, що існують на засадах самофінансування і виконують науково-дослідні проекти у межах здобутих (на конкурсній основі) міжнародних і вітчизняних грантів. Новий науково-дослідний центр/лабораторія створюється рішенням Вченої ради НаУКМА у разі появи критичної маси дослідників, які об’єднуються навколо спільної наукової тематики. Найчастіше, за проблематикою своїх досліджень, це міждисциплінарні наукові центри.

Слайд 6

Науково-дослідні центри та лабораторії НаУКМА Спадщина КМА Центр європейських гуманітарних досліджень Центр досліджень Центрально-Східної Європи Центр Сходознавства Школа політичної аналітики Центр інноваційних методик правової освіти Центр Польських і європейських студій Центр “Археологічна експедиція НаУКМА” Центр молекулярних і клітинних досліджень Центр «Інститут громадянської освіти» Центр соціальної психології та управління конфліктами Центр тестових технологій НаУКМА Центр кінематографічних студій Центр міждисциплінарних досліджень світової політики Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Центр комунікативних трансформацій Центр мембранних досліджень Лабораторія екотехнології Лабораторія фінансово-економічних досліджень Лабораторія сучасних інформаційних технологій Лабораторія геоботанічних, палеоботанічних і природоохоронних досліджень Центр збереження біорізноманіття Центр досліджень здоров’я та соціальної політики Лабораторія генетики та клітинної біології кафедри біології НаУКМА Центр дослідження сучасної літератури Центр міжкультурних комунікацій Науково-дослідний центр візуальної культури Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку Науково – дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака

Слайд 7

Наукова тематика НаУКМА Коштом державного бюджету у 2011 році виконувались 2 фундаментальні наукові теми та 6 прикладних наукових розробок. Обсяг фінансування за рахунок держбюджету склав 1 504,7 тис. грн. (1 709 тис. грн у 2010 році), з яких 548,8 тис. грн. – фундаментальні дослідження за кодом КПКВ 2201020 та 955,9 тис. грн. – прикладні дослідження за кодом КПКВ 2201040. (у 2010 році – відповідно, 540, 7 та 1168, 7 тис.грн ) Згідно з договором з Держкомінформнауки України за КПКВК – 5031080 «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва» частково (у розмірі 76 тис. грн.) фінансувалась науково-дослідна робота «Нелінійна реакція степових екосистем України на зміни кількості опадів», що виконується в рамках міжнародного проекту Фонду цивільних досліджень і розвитку США (CRDF – Global). На замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю Центр технологій ембріональних тканин ”ЕМБРІОТЕК” виконувалась прикладна розробка «Оцінка морфофункціональних характеристик гемопоетичних стовбурових клітин та їх найближчих нащадків у культурі клітин in vitro» (обсяг фінансування – 76 тис. грн.). У межах робочого часу викладачі на кафедрах виконуються 38 науково-дослідні теми, що зареєстровані в УкрІНТЕІ.

Слайд 8

Наукова тематика НаУКМА У 2011 році виконувались 2 науково-дослідні теми за кодом програмної класифікації видатків 2201020 "Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах“: «Методи оцінки стабільності фінансової системи та механізми залучення інвестицій в умовах реформування економіки» (науковий керівник — професор, д.ек.н. І.Г.Лук’яненко). «Розробка полімерів для іммобілізації лікарських препаратів нового покоління направленої та пролонгованої дії» (науковий керівник — доцент, д.хім.н. А. Ф. Бурбан).

Слайд 9

Наукова тематика НаУКМА За кодом програмної класифікації видатків 2201040 "Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ“ у 2011 році виконувались 6 науково-дослідних тем: «Проведення аналізу ефективності використання зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників 2008 та 2010 років при вступі до вищих навчальних закладів на прикладі НаУКМА». (науковий керівник — професор, д. філол. н. В. С. Брюховецький) – завершена у 2011 році. «Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ-ХХІ ст.» (науковий керівник — к.філол. н. Л. В. Пізнюк) – завершена у 2011 році. «Природні біотопи міста Києва та оцінка збитків від їх втрати» (науковий керівник —чл.- кор. НАН України, професор Я.П.Дідух). «Створення методів розробки інтелектуальних інформаційних систем на базі агентних технологій і онтологічних просторів» (науковий керівник — професор, д. фіз.-мат. н. М.М. Глибовець). «Філософська і богословська думка в Київській духовній акадeмії (1819-1920): біобібліографічний словник» (науковий керівник — професор, д.філос.н. М.Л. Ткачук). «Лексика мовних систем у синхронії та діахронії: науково-дидактичний і лексикографічний аспекти» (науковий керівник – професор, д. філол н. В. В. Лучик ).

Слайд 10

Наукова тематика НаУКМА спеціальний фонд Науково-дослідна тема “Нелінійна реакція степових екосистем України на зміни кількості опадів” (науковий керівник —чл.-кор. НАНУ, д біол.н., проф. Я.П.Дідух), виконується в рамках міжнародного проекту Фонду цивільних досліджень і розвитку США (CRDF – Global) та фінансується договором з Держкомінформнауки України за КПКВК – 5031080 «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва» частково (у розмірі 76 тис. грн.) На замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю Центр технологій ембріональних тканин ”ЕМБРІОТЕК” виконувалась прикладна розробка «Оцінка морфофункціональних характеристик гемопоетичних стовбурових клітин та їх найближчих нащадків у культурі клітин in vitro» (науковий керівник – професор, д.мед.н. Н. М. Білько); обсяг фінансування – 80 тис.грн.

Слайд 11

Конкурс наукових проектів в НаУКМА – шлях для підтримки та стимулювання ефективної наукової роботи У 2008 році Міжнародний благодійний фонд Відродження Києво-Могилянської академії започаткував конкурс наукових проектів. У 2011 році було профінансовано 29 колективних та індивідуальних науково-дослідних проекти, до виконання яких було залучено 97 викладачів та співробітників, 28 аспірантів та 61 студент. Дослідниками підготовлено 6 монографій, 2 збірки наукових праць. Опубліковано та подано до друку 62 статті, з яких 16 – у закордонних виданнях Було зроблено 42 доповіді на конференціях та інших наукових заходах, з яких 24 за кордоном Організовано 2 міжнародні конференції.

Слайд 12

Премія імені Петра Могили В НаУКМА започаткована Премія імені Петра Могили, яка присуджується Вченою радою за вагомі наукові дослідження, які сприяють розвитку гуманітарних, суспільних та природничих наук, утверджують високий авторитет університетської науки на міжнародному рівні і які опубліковані у вигляді монографій, енциклопедій, книг, підручників, навчальних посібників, циклу наукових праць. У 2011 році лауреатами Премії стали: у галузі гуманітарних наук – Володимир Моренець за монографію “Оксиморон” у галузі суспільних наук – Олександр Дем’янчук у галузі природничих наук – Микола Глибовець

Слайд 13

Найвагоміщі наукові результати досліджень Докторська дисертація Менжуліна В.І. «Біографічний підхід у західній історико-філософській традиції: віхи становлення» є першим в українській історико-філософській науці комплексним дослідженням біографічного підходу в західній історико-філософській традиції. У докторській дисертації Бурбана А.Ф. «Наукові основи технологій одержання заряджених полімерних мембран з антибактеріальними властивостями» запропоновано методики методи отримання функціональних полімерних мембран із зарядженою поверхнею та антибактеріальною активністю, які дозволяють збільшити у 2-4 рази тривалість експлуатації отриманих мембран порівняно з традиційними, що сприяє значному економічному ефекту від їх застосування. З використанням отриманих целюлозних, полісульфонових і поліамідних мембран з антибактеріальною активністю розроблено та впроваджено у виробництво (на ТОВ «Пептід» (м. Київ) та ЗАТ «Лекхім-Харків») промислову технологію виробництва субстанції простатилену. Результати дослідження були також використані для створення систем цільової доставки та контрольованого вивільнення медичних препаратів (АО «Фармацевтична фірма «Дарниця», ЗАО «Борщагівський хімфарм завод»).

Слайд 14

Результати наукових досліджень у галузі природничих наук «Розробка полімерів для іммобілізації лікарських препаратів нового покоління направленої та пролонгованої дії» Основні результати роботи. Розроблено ефективний метод формування електролітних гідрогелевих мембран шляхом радикальної кополімеризації сульфовмісних мономерів різної хімічної природи, а саме, сульфопропілакрилату калію та стиренсульфонату натрію, з акриламідом та акрилонітрилом. Розроблено гідрогелеві мембрани з антибактеріальними властивостями на основі наночастинок срібла. Розроблена методика отримання нерозчинних у воді хітозанових гідрогелів та досліджено вплив хімічної будови лікарських препаратів на їх зв’язування хітозановими гідрогелями. Результати досліджень оприлюднені в 11 наукових доповідях, 2 з яких зроблено за кордоном на Міжнародному конгресі мембран та мембранних технологій в Амстердамі (Нідерланди), опубліковано 17 наукових статей, у тому числі 3 в іноземних фахових виданнях.

Слайд 15

Результати наукових досліджень у галузі природничих наук “Природні біотопи міста Києва та оцінка збитків від їх втрати”. Проект присвячений оцінці збитків від втрати природних біотопів міста на основі розрахунків енергетичних показників. Основні наукові результати роботи. З метою удосконалення методики оцінки збитків були проведені польові дослідження болотних та лучних біотопів заказників «Романівське болото», «Лісники» та водних біотопів. Були відібрані проби біомаси й ґрунту та визначено енергетичний запас цих екосистем. Для розрахунків збитків від втрати рідкісних природних біотопів пропонується ввести коефіцієнти, які враховують созологічне значення видів рослин, фітоценотичне значення рослинних угруповань та їх потенціал відновлюваності. Таким чином, отримані дані дають можливість вийти на оцінку їх енергетичного запасу і на цій основі розраховувати збитки від втрати природних біотопів (у тому числі рідкісних). Результати досліджень доповідались на 3-х міжнародних наукових конференція та оприлюднені в 5 наукових публікаціях.

Слайд 16

Результати наукових досліджень у галузі суспільних наук «Методи оцінки стабільності фінансової системи та механізми залучення інвестицій в умовах реформування економіки» Робота була спрямована на розробку принципово нових підходів до оцінювання та попередження можливої дестабілізації фінансової системи та розвитку кризових явищ у функціонуванні її окремих компонентів на основі економіко-математичних методів та моделей. Основні наукові результати роботи. Розроблено економетричні логістичні моделі визначення оптимального розміру резервів, необхідних для підтримки фінансової стабільності економічної системи в докризовий та кризовий періоди, які базуються не тільки на екзогенному визначенні імовірності настання кризи, але й дозволяють ендогенно розрахувати саму ймовірність настання миттєвої зупинки (кризи) на основі макроекономічних даних. Запропоновано систему підтримки прийняття управлінських рішень щодо моніторингу фінансової стабільності економічної системи України, яка базується на розробленому математичному та програмному забезпеченні і дозволяє програвати та оцінювати наслідки різних сценаріїв можливого розвитку економічних процесів. Отримані результати презентувались і обговорювались на наукових конференціях національного та міжнародного рівня: всього було зроблено 42 доповіді, з яких 8 - за кордоном (Данія, Австрія, Греція, Франція, Німеччина, Росія, Республіка Білорусь).

Слайд 17

Результати наукових досліджень у галузі гуманітарних наук «Лексика мовних систем у синхронії та діахронії: науково-дидактичний і лексикографічний аспекти». Робота спрямована на вивчення лексико-семантичних систем окремих слов’янських і турецької мов, лексико-графічному й дидактичному оформленні результатів проведеного дослідження, необхідних для практичного використання різними верствами населення українського суспільства (насамперед науковцями, студентами і вчителями). Основні наукові результати роботи. Уперше в слов’янському мовознавстві укладено реєстр співвідносних еквівалентів слова української і польської мов та систематизовано їх. Проведено їх лексикографічне опрацювання і видано за результатами дослідження «Українсько-польський словник еквівалентів слова». Двомовних словників еквівалентів слова, подібних до «Українсько-польського словника еквівалентів слова» в слов’янському та світовому мовознавстві немає. Уперше в українському мовознавстві розпочато роботу над двомовним «Українсько-турецьким і турецько-українським словником» (автори Лучик А.А., Лучик В. В., Туранли Ф.), призначеним для учнів, студентів, учителів та ін.

Слайд 18

Результати наукових досліджень у галузі гуманітарних наук «Філософська і богословська думка в Київській духовній акадeмії (1819-1920): біобібліографічний словник» Основні наукові результати роботи: • уточнено хронологічні рамки існування Київської духовної академії (1819―1924); • здійснено першу в історико-філософській науці цілісну реконструкцію і систематичний аналіз філософсько-педагогічної спадщини київських духовно-академічних і університетських мислителів ХІХ – початку ХХ ст.; з’ясовано їхню вагому роль у становленні філософії освіти і виховання на вітчизняних теренах; визначено інституційні, методологічні і світоглядні засади розвитку філософсько-педагогічного дискурсу в київській академічній традиції; розкрито зміст його фундаментальних категорій; • на підставі вперше здійсненої історико-філософської реконструкції представлено вагому роль Київської духовної академії у становленні не лише духовно-академічної, а й університетської філософської освіти на теренах Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст.

Слайд 19

Періодичні наукові видання НаУКМА Із 1996 року Університет почав видавати збірку “Наукові записки НаУКМА” (13 тематичних збірників обсягом 10 др. арк. кожний) з 1998 року - «Магістеріум», щороку виходить 4 збірники з 12 серій, по 12 др. арк. кожний у 2004 році вийшов перший номер «Київської Академії» - періодичного видання, у якому висвітлюються здобутки науковців, що вивчають спадщину славетної Києво-Могилянської академії (щорічний науковий збірник обсягом 14 др. арк.) НаУКМА є співзасновником наукових журналів “Мандрівець”, “Вибори та демократія” , “Українське право”, “Кіно - Театр”. З 2006 року, НаУКМА спільно з Київським національним лінгвістичним університетом видає збірник “Українська орієнталістика”. Усі зазначені наукові періодичні видання включені ВАКом України до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів наук”.

Слайд 20

Докторантура та аспірантура Університет здійснює підготовку висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів за 41 спеціальністю в аспірантурі та 15 – в докторантурі. Майже 80% докторантів НаУКМА – це викладачі університету, які поєднують роботу над докторською дисертацією з викладанням курсів в якості сумісників. Після завершення докторантури та захисту дисертації вони повертаються до професорсько-викладацького складу. У 2008 році після успішного захисту докторської дисертації ступінь доктора філософських наук присуджено випускнику НаУКМА Михайлу Мінакову. Переважна більшість аспірантів НаУКМА (більш, ніж 80%) –випускники університету. Приблизно 50% випускників аспірантури лишаються працювати в НаУКМА. Більше половини аспірантів НаУКМА закінчують аспірантуру з підготовленою кандидатською дисертацією, яка рекомендована відповідною кафедрою до захисту, але після цього мінімум рік витрачається на захист дисертації. Це зумовлено, в першу чергу, тим, що в НаУКМА на сьогоднішній день працюють лише дві спеціалізовані ради по захистам дисертацій.

Слайд 21

Структуровані докторські програми (PhD) Стратегічним завданням НаУКМА, спрямованим на підвищення рівня наукових розробок та якість підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації визнано розвиток докторських програм і впровадження принципів третього циклу вищої освіти. Реальне поєднання науки і освіти в європейські термінології визначається як «навчання через дослідження». Це вимагає зміни характеру і суті навчання в аспірантурі з метою фактичного наближення (за якістю і рівнем підготовки) до західних стандартів – докторських програм (PhD). У 2008 році в НаУКМА відкрито Докторську школу, яка координує дії і зусилля НаУКМА з реформування системи підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації У вересні 2008 року здійснився набір на перші структуровані докторські (PhD) програми: “Масові комунікації”, “Фінанси”, “Управління в охороні здоров’я”    Структуровані докторські програми НаУКМА передбачають (в додатку до вимог традиційної аспірантури) виконання низки вимог, серед яких: прослуховування та успішне складання іспитів з низки фахових та міждисциплінарних навчальних курсів згідно з визначеним навчальним планом конкретної докторської програми (у тому числі кандидатських іспитів з англійської мови, філософії та спеціальності).

Слайд 22

Науково-дослідна діяльність студентів Засади, на яких будується науково-дослідна та інноваційна робота студентів та молодих учених в НаУКМА, базуються на таких принципах: відсутність штучного поділу науки на студентську («дитячу») та професорсько-викладацьку («дорослу»); поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями; підтримка всіх самостійних студентських ініціатив щодо проведення наукових заходів, організації наукових осередків тощо. Молодіжні наукові осередки, що діють в НаУКМА: Студентське наукове товариство факультету правничих наук ЕкоКлуб «Зелена Хвиля» Студентське біологічне товариство (СБТ) Сходознавчий гурток Студентський інтернет-центр Клуб ЮНЕСКО EAST-WEST BUSINESS (EWB) Молодіжний гуманітарний центр

Слайд 23

Науково-дослідна діяльність студентів У 2011 році студенти університету брали участь у різноманітних міжнародних та національних конкурсах та олімпіадах, посівши призові місця (загалом 62 особи) та здобувши стипендії (державні академічні – 3 особи; іменні – 20 осіб). На Міжнародній студентській олімпіаді з математики (Болгарія) срібну медаль здобула студентка факультету економічних наук Віра Семенова (ФЕН-4). Переможцем ІV-го конкурсу ім. Єжи Ґєдройця за найкращі дипломні, маґістерські і кандидатські роботи, присвячені історії та сучасності Польщі і польсько-українським взаєминам у категорії дипломних та маґістерських робіт став Ярослав Денисенко (МП-1, Історія) за бакалаврську роботу «Волинські замки XVII ст.: зміни в забудові під впливом міліарних технологій)». 2011 року 11 студентів НаУКМА – слухачів бакалаврських та маґістерських програм стали переможцями конкурсу «Завтра.UA» й одержують стипендію Фонду Віктора Пінчука.

Слайд 24

Науковий доробок За час існування НаУКМА його науковцями опубліковано більш ніж 4 000 робіт. У 2011 році результати наукових досліджень відображені у 58 монографіях, та 733 наукових статтях, з яких 93 - у зарубіжних виданнях. Викладачами НаУКМА видано 28 підручників/навчальних посібників до курсів, які викладаються в Університеті, 13 з них мають гриф МОНМС України. Протягом 2011 року викладачі брали участь у 886 наукових форумах різного рівня, серед яких 456 – це міжнародні конференції, семінари, з’їзди тощо. Науковцями університету зроблено 183 наукові доповіді на наукових конференціях та семінарах за кордоном. В стінах «Києво-Могилянської академії» за цей рік було проведено 119 наукових заходів, з яких – 51 міжнародного рівня. 44 наукові заходи проведені спільно з інститутами НАН України та іншими установами НаУКМА та його окремі підрозділи мають угоду про співпрацю із 43 установами, серед яких інститути НАН України, вищі навчальні заклади, державні установи.

Слайд 25

Національний університет “Києво-Могилянська Академія” Єврокомісар з питань освіти А. Васілеу. урочисто вручає перший в Україні диплом PhD випускниці Докторської програми «Фінанси» Ганні Бєленькій. Тема дисертаційного дослідження “Математичні методи діагностування фінансової стабільності банківського сектору України» , науковий керівник к.е.н., Краснікова Л.І. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Слайд 26

Національний університет “Києво-Могилянська Академія” . ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне